Zdeněk Chmel: Dům umění České Budějovice
Galerie(11)

Zdeněk Chmel: Dům umění České Budějovice

Jedním ze tří vítězů IV. Ceny Bohuslava Fuchse, tradiční soutěže studentských projektů brněnské fakulty architektury, se stal Zdeněk Chmel se svým projektem Domu umění České Budějovice. Vedoucím práce byl prof. Ing. arch. Ivan Ruller. Cílem projektu bylo prověřit možnosti různých lokalit ve městě České Budějovice. Každý dílčí návrh v daných lokalitách klade důraz na veřejné prostory města a snaží se zvyšovat jejich kvalitu.

Galerie na soutoku: Dům umění v lokalitě Háječek – Sokolský ostrov

Stavba mimo historické centrum, pracuje s přírodním kontextem. Použití tradičního elementu mostu, který je nově transformován do podoby kruhu. Z hlediska výstavního prostoru jde o volný prostor v jednom podlaží, jenž lze libovolně dělit příčkami. Osvětlení je přirozené střechou, zbytek je otevřen a tvoří pomyslnou bránu k vodě. Zároveň je z této strany umožněn vstup do galerie.


situace Galerie na soutoku


řez Galerie na soutoku


Galerie na nábřeží: Dům umění v lokalitě Senovážné náměstí

Stavba těsně sousedící s historickým centrem, na místě bývalých hradeb, dnes volného prostranství. Pracuje s kontextem solitérních budov i blokové výstavy a usiluje o vytvoření městských prostor. Z hlediska expozice jde o systém definovaných místností celkově ve 4 výškových úrovních, které se liší velikostí, výškou i typem osvětlení. Základním východiskem návrhu je odhalení zakrytého vodního toku – Mlýnské stoky a snaha o maximální využití potenciálu pro veřejný prostor, který tento krok skýtá. V reakci na obtížnou situaci s parkovacími kapacitami v centru města vedlo k vybudování podzemního parkoviště.
 

situace Galerie na nábřeží


řez Galerie na nábřeží


Galerie ve městě: Dům umění v lokalitě Hradební

Stavba v historickém centru, uvnitř vnitrobloku na místě úzkých gotických parcel. Z hlediska expozice jde o dvě velkoprostorové místnosti v nejvyšším patře, přirozeně osvětlené, které lze v případě potřeby dělit na menší prostory.


situace Galerie ve městě


řez Galerie ve městě


přehled lokalit

-vb-
zdroj: SOFA / sofa.fa.vutbr.cz