Včelí svět: včelařské muzeum

Včelí svět: včelařské muzeum

„Pokud by na zemi zmizely včely, zbývaly by lidem pouze čtyři roky života,” prohlásil údajně Albert Einstein, a ať už je to jen legenda či ne, užitečnost dokonale organizovaného včelstva se stále potvrzuje i aktuálními výzkumy. Do tajemství života včel mohou nyní proniknout i návštěvníci nové expozice Včelí svět v rekonstruované bývalé škole v Hulicích.

Rekonstrukce bývalé školy a její přeměna na interaktivní včelařské muzeum se obci Hulice na jihovýchodním okraji Středočeského kraje nedaleko vodní nádrže Švihov podařila uskutečnit díky dotaci Evropské unie a státního rozpočtu ČR v rámci Regionálního operačního programu střední Čechy. Příprava projektu byla zahájena v roce 2008. O rok později byla podána žádost o dotaci, která byla podpořena, a vlastní realizace stavebních prací byla zahájena v říjnu roku 2010 a pokračovaly do konce roku 2011. Slavnostní otevření expozice pro veřejnost se uskutečnilo vloni v létě.

Obří plástve
Projekt od počátku připravovali architekti z Atelieru K2 ve spolupráci s autorem koncepce expozice, včelařem Jakubem Dolínkem a v poslední fázi s Daliborem Titěrou, ředitelem výzkumného ústavu včelařského. Důležitou roli v celém projektu měl iniciátor a manažer celé akce Petr Zapletal. Hlavní myšlenkou projektu bylo vytvořit hravou interaktivní výstavu, která by se lišila od tradiční muzejní expozice s vitrínami a přiblížila tak včelařství a život včel nejširší veřejnosti.

Expozice tak záměrně vynechává typické muzejnické artefakty a o to více se soustředí na současné technologie. Vznikla zde jakási maketa úlu v nadživotní velikosti s obřími plástvemi a buňkami, které jsou vůči člověku velké přibližně ve stejném poměru, jako se mají skutečné buňky v úle k velikosti včel. Plástve jsou místo medu a pylu naplněny informacemi a exponáty i kvízovými otázkami ze života včel. Návštěvníci se také mohou poučit na dotykových obrazovkách prezentujících anatomii včel, nebo si mohou pustit zvuky úlu.

Šetrná rekonstrukce
Expozice je šetrně vložena do školní budovy postavené na konci 19. století. Její elementární kompozice velkého a malého kvádru se sedlovou střechou spojená krčkem je obnovena odstraněním pozdější přístavby. Sokl domu a původní předzahrádka na úrovni návsi byly nahrazeny vstupní terasovou plochou na úrovni přízemí domu, kde jsou nyní umístěny hnízdiště pro včely samotářky a dva prosklené úly, kde lze pozorovat včely při práci. Vytvořené zvýšené plató zvýrazňuje budovu muzea v okolí. Zásahy do fasády jsou omezeny na obnovu profilace severní fasády, proražení fran­couzských oken, nový výtah v krčku a okenní otvory do zázemí.

Francouzská okna otvírají muzeum do vstupní zahrady směrem k návsi a zároveň umožňují rozšířit provoz muzea ven. Oživujícím motivem domu je vložení vnitřní dvorany, která prostorově propojuje výstavní sály na jednotlivých podlažích. Dvorana navazuje na hlavní vstup, při vstupu se odkrývá téměř celý prostor muzea, dvorana tak vytváří jeden plynoucí prostor. Projekt zachoval původní konstrukce a prvky. Život včel souvisí se zdravou přírodou, proto se použily stavební principy a materiály co nejvíce přírodní. Původní trámové stropy nadzemních podlaží musely být nahrazeny novými, byly pohledově přiznány. Stropy jsou uvažovány z jiného materiálu než povrch zdí, čímž je zvýrazněna jednota celého prostoru.

VČELÍ SVĚT
Místo:    Hulice
Autoři:    Atelier K2 – Jiří Poláček, Václav Škarda
Spolupráce:
• rekonstrukce:    David Šabata, Tomáš Balej
• interiér:    Jan Medek, David Šabata
• zahradní úpravy:    Štěpán Špoula
• scénář expozice:    Jakub Dolínek
• odborný garant:    Dalibor Titěra
• grafika:    Viktor Puci
• manažer záměru:    Petr Zapletal
Investor:    obec Hulice, za přispění fondů EU
Náklady:   

• rekonstrukce:    10,646 mil. Kč
• interiér a expozice:    2,318 mil. Kč
    Zastavěná plocha:    268 m2
    Obestavěný prostor:    3 200 m3
    Hlavní dodavatelé:    Kaziko, a.s., HG STAV, s.r.o.
    Dodavatel interiéru:    Miroslav Jakubčík
    Projekt:    2009-2011
    Realizace:    2011-2012
 

TEXT: KAK
FOTO: PETRA HAJSKÁ, ATELIER K2