Staronová sokolovna
Galerie(9)

Staronová sokolovna

„Vnímali jsme zdevastovaný stav původních objektů a sportovní zahrady. Přesto jsme se přesvědčili, že Sokec je živý a funkční a pro obyvatele obce velmi důležitý fenomén. Že je nezbytné udržet, oživit a podpořit jejich vřelý vztah k tomuto místu, jejich hrdou identitu.“

V roce 2016 vyhlásila obec Hrušovany soutěž, jejímž cílem bylo najít architektonickou definici nové podoby centra místního společenského, kulturního a sportovního života. První místo v soutěži obhájila čtveřice architektů Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, Jan Novotný a Jonáš Krýzl.

Společenské centrum se sportovní zahradou a klubovnou

 Společenské centrum se sportovní zahradou a klubovnou

Místo setkávání

Původní areál sokolovny vždy sloužil k setkávání Hrušovanů všech věkových kategorií. Cílem architektů bylo nahradit dožilé stavby, současně ale také zachovat v místě přátelskou atmosféru a udržet historicky definovaný charakter, stávající genius loci. Forma je jednoznačná, prostá, důstojná. Všechny funkce jsou propojeny v jeden celek. Dominantou dispozice je víceúčelový sál, na něj pak navazuje restaurace, terasa, hřiště a zahrada. Návrh vychází z jasně definované urbanistické struktury obce, do které se s pokorou zapojuje. V maximální možné míře respektuje, renovuje a využívá historickou venkovní zahradu se sportovní víceúčelovou plochou a vzrostlými stromy.

Hlavní sál bude využíván pro sport i společenské akce.

 Hlavní sál bude využíván pro sport i společenské akce.

Prvorepubliková tradice

Hlavní objekt je logicky umístěn na původním půdorysu zbořených staveb u Masarykovy ulice, na protilehlém konci zahrady je doplněn klubovým objektem, který část zahrady vyčleňuje pro mladé.
Architekti navrhli soudobou kompaktní architekturu se dvěma rozdílnými fasádami. Razantní jednoznačné průčelí vstupuje do uliční fronty novým měřítkem, které odpovídá významu objektu, nicméně důsledně respektuje okolní výškovou souvislost a přirozeně se do ulice zapojuje. Dvorní, měkká a uvolněná fasáda s pergolou plynule přechází do zahrady. Jeden ze zdrojů inspirace našli autoři projektu v tradici prvorepublikových sokoloven. Materiály jsou přírodní, kvalitní, s dlouhou životností a minimální údržbou, přesto ve standardní cenové kategorii.

Jeden ze zdrojů inspirace našli autoři projektu v tradici prvorepublikových sokoloven.

 Jeden ze zdrojů inspirace našli autoři projektu v tradici prvorepublikových sokoloven.

Plynutí prostorů

Návrh uvolňuje střední část dispozice pro sál a restauraci, veškeré servisní prostory a zázemí jsou rozestoupeny do bočních dvoupodlažních křídel přiléhajících ke stavbám sousedních domů na jižní a severní straně. Mezi sálem a restaurací je sloupořadí, celý prostor sálu je obklopen ochozem se servisními prostory pro sportování, nad restaurací je menší sál s výhledem na zahradu.

Klubovna

 Klubovna

Provozní řešení vychází ze stávajícího stavu, ale zjednodušuje a pročišťuje vztahy mezi jednotlivými provozy a doplňuje nové. Podstatnou premisou návrhu je úzký vztah tří hlavních prostor objektu – víceúčelového sálu, restaurace a venkovní zahrady. Tyto prostory lze prostým otevřením dveří ve sloupořadí propojit do jednoho velkorysého celku. V objektu najdeme také posilovnu a skromně řešené ubytování. Na zahradě je venkovní víceúčelová sportovní plocha obklopená svahem s jednoduchou tribunou. Zatravněné okolní plochy jsou využity pro umístění herních prvků pro děti i dospělé. Zahrada je ukončená klubovnou pro mladé, kterou lze transformovat v pódium nebo promítací plochu.

Sportovní plocha na zahradě

 Sportovní plocha na zahradě

SOKEC – společensko kulturní centrum

Místo: Hrušovany u Brna
Architekt: Štěpán Kubíček, Martina Buřičová, Jan Novotný, Jonáš Krýzl
Investor: Obec Hrušovany u Brna
Projektant: caraa.cz s.r.o.
Projekt: 2016
Realizace: 2019

Půdorys 1.NP Půdorys 2.NP
Půdorys 1.NP  Půdorys 2.NP 

 

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
VIZUALIZACE: VILÉM KOCÁB, MYKHAYL SLYUSAR

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 1/2018.