Na Václavském náměstí má vyrůst Květinový dům

Na Václavském náměstí má vyrůst Květinový dům

Kauza okolo rohového domu na Václavském náměstí utichla jen zdánlivě. Stále ještě není o demolici historického domu na rohu Opletalovy ulice a Václavského náměstí zcela rozhodnuto.  Řízení o tom, zda je dům historickou památkou, či nikoliv, ještě běží. Investor věří, že řízení dopadne v jeho prospěch a intenzivně zpracovává projekt svého „Květinového domu“.

Společnost Flow East odkupovat pozemky pro svou novou budovu s kancelářskými a administrativními prostory už v roce 1994. Když byl její záměr na demolici nárožního domu v roce 2011 zveřejněn, vyvolal bouřlivé reakce veřejnosti a nesouhlas mnoha odborníků na památkovou péči. Zatím posledním pokusem zabránit demolici historického domu a výstavbě zcela nové polyfunkční budovy bylo vyvolání přezkumného řízení ve věci rozhodnutí Ministra kultury, kterým dům nebyl prohlášen za kulturní památku. Toto řízení začalo dne 8. 3. 2013 a výsledný verdikt je zatím v nedohlednu.

Na chystanou novostavbu bylo vypsáno výběrové řízení, ve kterém zvítězila pražská pobočka architektonické kanceláře Chapman Taylor s návrhem Květinového domu od architekta Jana Pokorného. S odkazem na modernistickou tradici využívají architekti na fasádě sklo a kovové prvky. Fasáda „Květinového domu“ má podobu trojdimenzionální kuželovité křivky, jež propojuje vertikální křivky Hotelu Jalta a také vertikální fasádu na budově ČTK v Opletalově ulici. Tento tvar se skládá z dvou systémů a jedná se o tzv. „Štramberskou trúbu“. Povrch bude tvořen kombinací ohýbaného skla a fasetových panelů, kde každá část bude zcela jedinečná.  

Do fasády a klíčových vnitřních prostor Květinového domu budou zakomponovány umělecké elementy. Spolupráce na těchto prvcích a plastikách uvnitř budovy by měla probíhat s českým designérem Zdeňkem Lhotským, který vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou pod vedením profesora Stanislava Libenského a stal se uznávaným evropským specialistou na inovativní využívání skla.

-vb-
zdroj: Flow East

Komentáře