Na Benešovsku vznikne unikátní kostel

Na Benešovsku vznikne unikátní kostel

V září 2008 byl uveden do provozu Hospic Dobrého Pastýře v Čerčanech a nyní se v jeho těsné blízkosti začal stavět také nový kostel podle projektu architekta Michaela Klanga. Projekt kostela byl od samého počátku připravován s tím, že součástí stavby musejí být kromě vlastního bohoslužebného prostoru i další místnosti (sál, učebny), které by sloužily i jiným církvím než katolické (která byla původně vlastníkem pozemku a investorem), zejména pak širší veřejnosti.

Poté, co došlo k dohodě s Arcibiskupstvím pražským o postoupení smlouvy na realizaci stavby na Občanské sdružení Tři sdružující tři církve – římskokatolickou, českobratrskou evangelickou a husitskou, se označení stavby jako kostel změnilo na komunitní dům, což lépe vystihuje předpokládané využití objektu.

Stavba komunitního centra, jehož dominantou bude trojboká věž se zvony a zvonkohrou, však nepůjde takovým tempem jako stavba hospice. Náklady na výstavbu bude nutné nejprve nashromáždit z darů od sponzorů a organizací, které jsou ochotni investovat do staveb, které nepřinášejí hmotný užitek, avšak patří k základním potřebám naší společnosti.

Zdroj: Občanské sdružení Tři