Keltský kruh: Hřbitov v krajinářském parku
Galerie(7)

Keltský kruh: Hřbitov v krajinářském parku

Místo můžeme nazývat krajinářským parkem se hřbitovem nebo hřbitovem v krajinářském parku. Vznikl v harmonické symbióze prostředí, lidí a myšlenek.

Nový břežanský hřbitov je bezesporu mírně netradičním krajinářským počinem. Nejedná se o solitér, je součástí komponované proměnlivé krajiny, která navazuje na obec, na pole, na Břežanské údolí. Svou filosofií reaguje na historii obce, na její osídlení. Přes Kelty, Slovany až po křesťanství. Ve výsledku by měl představovat místo setkávání a odpočinku – a to nejen toho posledního. Záměr byl vytvořit příjemné přátelské prostředí s pozitivní energií, kam bude důvod chodit nejen v době vzpomínání.

Čtyři stromy

Základní kompozici tvoří lipová alej ve tvaru kříže, uprostřed se čtyřmi duby, posvátnými stromy Keltů. Střed je lemován kruhovými kamennými zdmi doplněnými tvarovanými habrovými stěnami. Kompozice odkazuje na symboliku slunečního (nebo také keltského) kříže jako jednoho z nejstarších symbolů naší civilizace.

Střed hřbitova

 Střed hřbitova

Spojení kříže a kruhu, linie vertikální a horizontální. Rovnováha, harmonie. Brány směřují do jednotlivých světových stran a jsou zdůrazněny barevnými pásy vetknutých skel. Severní černá, jižní čer­vená, východní modrá, západní bílá.

Jižní brána

 Jižní brána

Emoce a setkávání

Prostor o rozloze čtyř hektarů je dále doplněn stromy v rozvolněném rastru, keři, květnatými loukami a štěrkovými cestami. „Hřbitov představuje další realizaci, kterou se náš ateliér podílel na tváři Dolních Břežan,“ říká architekt Zdenek Sendler. „Začalo to mírně netradičním, keltským parkem v centrum obce, hřbitov je jeho volným pokračováním. Je to jedna z periodických událostí, které život i tvorba nabízí. Každá akce je výzva, každá je mírně jiná, každá vyvolává různé emoce, umožní setkání s různými lidmi. Každá je zkušenost, mnohdy neopakovatelná, nesdělitelná.“

Břežanský hřbitov

Místo: Dolní Břežany
Architekt: Atelier zahradní a krajinářské architektury, Zdenek Sendler, Václav Babka
Spoluautoři: Radka Táborová
Investor: Obec Dolní Břežany
Hlavní dodavatelé: Zahradní architektura Kurz, EKIS, Umělecké kovářství Vratislav Černý
Projekt: 2010 – 2014
Realizace: 2013 – 2016

 

TEXT: RED, FOTO: SENDLER, BABKA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 4/2017.