Hradecká Filharmonie po rekonstrukci

Hradecká Filharmonie po rekonstrukci

V roce 2005 byla dokončena rekonstrukce budovy Filharmonie na Eliščině náměstí v Hradci Králové. I přes počáteční překážky vznikla neobyčejná stavba, která citlivě spojuje moderní současnost s historií. Dokladem toho je i fakt, že v soutěži Stavba roku 2006 se dostala až do finále.

Pohled do historie

Budova Filharmonie v Hradci Králové je součástí stavebního útvaru Sokolovny, postavené v letech 1929 až 1930 podle projektu Milana Babušky, významného architekta veřejných a průmyslových staveb meziválečného období u nás. Objekt sálu Filharmonie sloužil původně jako kino, ale za dobu své existence prošel několika úpravami, jejichž výsledkem byla přístavba zázemí pro účinkující instrumentalisty a další dílčí změny ve stávající budově, které se týkaly především pódia, kabiny zvukové a světelné techniky, jakož i změn a doplnění divadelní techniky. Postupně však přestala vyhovovat, sedadla v sále, původně určená pro sledování filmového plátna, byla pro hudební představení zcela nevhodně umístěna, sál měl nedostačující akustiku a nevyhovoval ani z hlediska počtu sedadel. Majitel budovy, Statutární město Hradec Králové, se rozhodl pro celkovou rekonstrukci.

Úpravy projektu

První zmínky o přestavbě budovy se objevily už v roce 1994, samotná rekonstrukce započala až v roce 2004. Autorem projektu rekonstrukce je ing. arch. Alexandr Wagner a generálním dodavatelem stavby se na základě výběrového řízení stala společnost VCES, a. s.

Projektová příprava se uskutečnila ve dvou etapách. Podle projektu z roku 2001–2002 měly být obvodové zdi hlediště a jeviště zachovány, ještě zvýšeny a obestavěny přilehlými přísálími, která by spojovala lóže, nově vložené po stranách hlediště. Na začátku roku 2004 však vypracoval ing. arch. Wagner z vlastní iniciativy variantu, která pojala celou rekonstrukci dispozičně a prostorově velkoryseji. Statutární město Hradec Králové tuto změnu akceptovalo a projektová příprava tak začala nanovo, v době, kdy již běžely stavební práce.

Tři části rekonstrukce

Rekonstrukce budovy započala demolicí objektu původního kinosálu a části přístavby, která se sálem bezprostředně staticky souvisela. Odbourány byly i původní základy, zůstala pouze vstupní hala a balkón. Hlediště i jeviště tak mohlo být rozšířeno o tři metry, hrana forbíny se posunula více do hlediště, zvětšen byl portál. Celý nový návrh pak počítal s možností instalace varhanního stroje po stranách sálu.

Nová koncertní hala pojme 624 diváků, z toho v sále je 333 sedadel, další místa jsou na balkónech. Hlavní balkón je umístěn klasicky v uzávěru sálu kolmo k jeho ose, šestnáct menších balkónů se nachází ve dvou řadách nad sebou na bocích sálu. Přísálí je situováno do lehké ocelové konstrukce s průhlednou prosklenou fasádou a slouží současně jako hlavní přístupová cesta k balkónům. Samotný sál s jevištěm tvoří železobetonová skořepina o tloušťce pouhých 20 cm, ale celkové výšce stěny až 17 m. Naopak nejhlubší místo nové budovy je 2,5 m pod hladinou spodní vody s kontrolním systémem dvojité fóliové hydroizolace.

Další část rekonstrukce tvoří přestavba stávajícího objektu, který je nedílnou součástí přilehlé budovy TJ Sokol z roku 1930. Původní mohutné nosné zdi v suterénu nahradily lehké ocelové konstrukce a v nově vzniklých prostorách je umístěno občerstvení. Proměnou prošla i stará vstupní hala a vznikl pohodlnější přístup do suterénního bufetu.

Třetí část rekonstrukce se týká zázemí filharmoniků, které bylo vybudováno v roce 1972 jako přístavba tehdejší filharmonie. Zde byly obnoveny technické rozvody, omítky i konstrukce podlah.

Třešinka na dortu

V rekonstruované budově Filharmonie získává Hradec Králové moderní sál, dosahující z hlediska akustiky úrovně předních evropských koncertních síní. Koncipován je pro operní, divadelní, baletní, operetní či muzikálová představení s možností využití moderní osvětlovací a projekční techniky. Prestiž nového sálu by v budoucnu měly zvýšit také unikátní nové varhany s 61 rejstříky, 3 777 píšťalami a španělskými trumpetami a s pohyblivým stolem. Pro Filharmonii Hradec Králové je nechává zhotovit Nadační fond kulturního dědictví českých a moravských varhan Prostějov. Na jejich vzniku se podílí varhanář Vladimír Grygar a odbornými konzultacemi přispívá významný český organolog prof. Václav Uhlíř. Celkové náklady na pořízení varhan se pohybují kolem 18 miliónů Kč. Díky varhanám může sál konkurovat i takovým síním, jako je pražské Rudolfinum.

Název stavby: Filharmonie Hradec Králové
Místo: Hradec Králové
Ulice, číslo: Eliščino nábřeží 777
Charakteristika (rekonstrukce, novostavba): Rekonstrukce a přestavba
Investor: Statutární město Hradec Králové, Třída ČSA 408, 502 00 Hradec Králové
Architekt:
ing. arch. Alexandr Wagner,
ing. arch. Milan Krejčík
Projektant: ing. arch. Alexandr Wagner, PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ
Statika: ing. Petr Mašek

Interiéry: ing. arch. Alexandr Wagner, IN DESIGN Hradec Králové
Interiéry – konstrukce a dodávka sedadel: HOKO, ing. Hruboš, Vlčnov
Začátek realizace: 5. 4. 2004
Konec realizace: 30. 9. 2005
Náklady na realizaci: cca 120 mil. vč. DPH
Funkce (původní, současná):
Kinosál se zázemím. Součást novostavby Sokolovny z let 1929–1930.
Budova Filharmonie Hradec Králové
Popis původního stavu:
Budova Královéhradecké filharmonie je součástí stavebního útvaru Sokolovny postaveného v letech 1929–1930. Samotný objekt sálu byl původně realizován jako kino a během své existence prošel dílčími stavebními úpravami.
Zajímavosti stavby:
Přestavba Filharmonie se v soutěži Stavba roku 2006 (Nadace ABF) posunula do jejího finále. 
Specifika stavby:
Jde o koncertní sál s možností víceúčelového využití, zejména pro pohostinské operní a operetní produkce, počítá se i s muzikálovou produkcí.

Technické údaje

Konstrukční řešení:
Základy
Nově budovaná část stavby je založena na železobetonových pilotách s krátkým armokošem. Spodní stavbu nové části stavby tvoří železobetonová vana.
Svislé nosné konstrukce
Nová ocelová konstrukce (sloupy kruhového průřezu) bočních přísálí vynáší stropy a obvodovou konstrukci prosklené fasády. Zdivo obvodové a nosné v tloušťce 400 mm. Celý tubus jeviště monolitická železobetonová stěna tloušťky 200 mm.
Vodorovné nosné konstrukce
Strop vlastního sálu tvoří konstrukce střechy. Jednotlivá podlaží přísálí jsou z ocelových profilovaných plechů o výšce vlny 50 mm s betonovou zálivkou 50 mm nad vlnou. Jeviště je zastropeno monolitickým žebrovým železobetonovým stropem.
Konstrukce zastřešení
Nosnou konstrukci střechy sálu tvoří ocelové příhradové nosníky s podélnými vaznicemi a se systémem obousměrného ztužení. Nosná plocha střechy je z plechových profilů VSŽ s litou betonovou deskou 50 mm nad vlnou.
Podhledy
Podhled sálu tvoří ocelová pochozí síť, která slouží zároveň pro obsluhu světelné techniky a dalších zařízení. Je kotvena do soustavy křížem uložených tenkostěnných ocelových profilů s tyčovými vertikálními táhly k ukotvení do příhradových nosníků střechy. V dalších prostorech a místnostech jsou podhledy ze sádrokartonu na systémové konstrukci.
Schodiště
Schodiště na balkon zůstalo zcela zachováno a bylo restaurováno. Stávající schodiště do sálu je upraveno. Dvě nová ramena (z monolitické železobetonové desky s nabetonovanými stupni) jsou vložena do vyříznutých částí původního schodiště.
Hlavní schodiště v přísálí do obou galerií lóží jsou ocelové konstrukce, zábradlí je navrženo z ocelových sloupků s výplní bezpečnostním sklem. Venkovní vstupní schodiště tvoří žulové stupně.
Příčky
Zděné příčky jsou z příčkovek (Porotherm 11,5 P+D, Porotherm 6,5 P+D). Příčky tloušťky 50 mm jsou z tvárnic Ytong.
Střecha
U objektu je realizován střešní systém firmy Sika. Jedná se o fóliový systém kotvený k nosné konstrukci nebo částečně kotvený se zatížením kačírkem. Střešní krytina je z fólie Sikaplan 15G, která je položena na tepelné izolaci Orsil.
Podlahy
Sál a další prostory přístupné veřejnosti – krytina Marmorette v tloušťce 2,0 mm.
V dalších místnostech jsou PVC povlaky běžného standardu. V zádveří a v ostatních prostorech, jako WC, umývárny a podobně, je položena dlažba. Na jevišti je masivní smrková podlaha v přírodním odstínu, na pódiu a propadovém stolu je plovoucí podlaha s bukovou dýhou.
Omítky
Vnější líc zdiva je opatřen dvouvrstvou štukovou omítkou frakce do 2 mm. V místech zateplovacích systémů je použita stěrka s frakcí do 2 mm. Vnitřní zdivo je opatřeno dvouvrstvou štukovou omítkou. V sále jsou stěny, s výjimkou prostoru pro budoucí umístění varhan opatřeny lineární rustikou 60 × 8 mm s roztečí 340 mm.
Okna
Plastová, standardní konstrukce, se zasklením k = 1,1; v barvě šedé.
Dveře
S obložkovými zárubněmi, a to včetně požárních dřevěných. Kování, závěsy, kliky, koule, štíty Al-mat.
Klempířské prvky
Součásti střešního pláště jsou provedeny z titanzinku. 

Dodavatel a subdodavatelé prací, technologií, materiálů a vnitřního vybavení:
Generální do­davatel stavby: VCES Holding, a. s., závod Olomouc
Ocelové konstrukce: Elektro Mosev, s. r. o., Hradec Králové
Vzduchotechnika: KASTT, s. r. o., Hradec Králové
Elektroinstalace scénická a sálu: Gradior Group, a. s., Brno
Scénická technologie: Thália, s. r. o., Praha
Akustická a elektroakustická výbava: Soning, a. s., Praha
Truhlářské práce: Dřevotvar interiéry, výrobní družstvo, Hradec Králové
Truhlářské práce (akustické obklady): Truhlářství Opic, Hradec Králové
Zámečnické práce: Roman Koblížek, stavební zámečnictví, Praskačka
Zámečnické práce: Kovoservis, s. r. o., Hradec ­Králové
Sklo v interiéru: Ladislav Pekáč PGS, Hradec Králové
Křesla hlediště: Hoko, ing. Hruboš, Vlčnov
Interiéry: [in]design, Hradec Králové

Dana D. Daňková
Foto: ing. arch. Alexandr Wagner

RubrikyKulturaŠtítky