Farmářský mrakodrap

Farmářský mrakodrap

Během posledních třiceti byl zaznamenán prudký pokles světové chudoby – z přibližně 40 % na méně než 20 %. I přesto ale nezanedbatelné množství lidí žijících v subsaharské Africe s absolutní chudobou stále bojuje. Více než polovina z nich má něco společného: jsou to drobní zemědělci. Architekti z polského studia Ggrupa nyní přišli s projektem revolučního řešení africké chudoby.

Takzvaná zelená revoluce mezi lety 1960 a 2000 více než zdvojnásobila celosvětovou produkci obilí. Avšak kvůli špatné infrastruktuře, omezenému trhu, slabému řízení a občanským válkám se nikdy příliš nedotkla Afriky. Cílem projektu architektů ze studia Ggrupa je přinést zelenou revoluci i těm nejchudším lidem. Poskytování školení, hnojiv a semen dá malým zemědělcům možnost vypěstovat na jednom akru půdy stejné množství plodin, jako tomu bývá u velkých moderních farem.

Osvětou proti chudobě

Zemědělci tak dostanou šanci vymanit se z chudoby. Případný nadbytek sklizně pak mohou poskytnout svým sousedům. Prosperita drobných zemědělců je přímo úměrná životní úrovni celé komunity. Mashambas je mobilní vzdělávací centrum navržené do prostředí nejchudších afrických oblastí. Poskytuje místním obyvatelům vzdělávání, školení o zemědělských technikách, levných hnojivech a moderních nástrojích. Tvoří také srdce místní obchodní oblasti a maximalizuje tak zisky z prodeje.

Zemědělský mrakodrap tvoří srdce místní obchodní oblasti.

 Zemědělský mrakodrap tvoří srdce místní obchodní oblasti.

Putující věž

Mobilní „mrakodrap“ může růst do výšky tak dlouho, dokud počet účastníků dění v jeho útrobách stoupá. V okamžiku, kdy se místní komunita stane soběstačnou, je struktura mrakodrapu převezena na další místo. Konstrukce zemědělské věže je vyrobena z jednoduchých modulárních prvků, které se dají snadno sestavit, demontovat i převážet. Do roku 2050 pravděpodobně dosáhne světová populace až devadesáti miliard. Vědci varují, že by taková situace mohla vést k celosvětovému nedostatku potravin. Úrodná africká půda by pak měla možnost uživit nejen vlastní rostoucí populaci, ale také zásobovat celý svět.

Schéma fungování mrakodrapu

 Schéma fungování mrakodrapu

Mashambas

Místo: Manyoni, Tanzanie
Architekt: Ggrupa
Projekt: 2017

Řez

Řez

 

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, OBRAZOVÝ MATERIÁL: GGRUPA, V2COM

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2017.