Divadlo JAMU v Brně

Divadlo JAMU v Brně

Janáčkova akademie múzických umění v Brně se po letech úsilí dočkala na konci loňského roku nové operní a muzikálové scény. Nový multimediální prostor je vybaven špičkovými divadelními, zvukovými a světelnými technologiemi, které umožňují studentům připravovat se na profesionální kariéru v prostředí odpovídajícím současným světovým trendům.

VBrněnská umělecká vysoká škola JAMU dlouhodobě usilovala o vlastní výukovou divadelní scénu zaměřenou především na hudební obory. Pozemek na ulici Orlí v historickém jádru města Brna, v blízkosti ostatních výukových prostor školy, se nabízel jako ideální pro umístění nového moderního školního divadla. Podle podmínek regulačního plánu městské památkové rezervace byla na základě tohoto záměru v roce 2003 vypsána veřejná architektonická soutěž na novostavbu budovy JAMU. Soutěž vyhrál projekt architektonických kanceláří RadaArchitekti a Archteam a vloni začala budova sloužit studentům.

Zacelený blok
Město tak získalo nejen nové divadlo, ale i kvalitní architekturu, která zacelila poslední proluku v historickém jádru města, vzniklou po vybombardování dvou činžovních pavlačových domů na konci druhé světové války. Na jejich místě stála donedávna jen provizorní budova z padesátých let minulého století. „Budova je navržena tak, že zachovává původní historické sklepy. Tyto sklepy tak mohly být zpřístupněny veřejnosti jako vinárna,“ doplňuje jedna z autorů projektu architektka Alena Režná z Archteamu.

Zachování původních, převážně barokních historických sklepů bylo jen jedním z cílů projektu. Vzhledem k jeho poloze jej architekti začlenili do kontextu zástavby tak, že nezastavuje celý stavební pozemek a v budouc­nu umožňuje realizovat domem průchod na ulici Jánskou v sousedství Minoritského kláštera přes vnitroblok, který čeká na obrodu a zpřístupnění veřejnosti.

Pro řešení budovy byl také důležitý stavební program, náplň budovy a specifický provoz – hudební divadlo pro výuku studentů, ale přístupné i pro veřejnost. Odráží to i navržené dvě hmoty budovy: uliční část přístupná veřejnosti, která je nižší, vychází z měřítka ulice a opticky navazuje na sousední zástavbu; druhá vyšší hmota s divadelním sálem a výukovými prostory je navržena jako jakýsi přírodní blok – dům částečně porostlý zelení.

„Důležité bylo otevření budovy do ulice Orlí, aby oživila tuto část centra,“ vysvětlují architekti, proč velkou roli v architektuře divadla a multimediálního prostoru hraje i venkovní vestibul, navržený v návaznosti na parter ulice Orlí, z něhož jsou vedeny vstupy do jednotlivých provozních částí budovy: divadla, kavárny, školy. Vestibul rozšiřuje ulici a dává stavbě vzdušnost, zároveň vytváří nástupní prostor do divadla, je místem pro setkávání lidí a slouží také jako krytá letní zahrádka kavárny.
–>–>
Klaviatura na fasádě
Už samotná uliční fasáda sděluje, k jakému účelu stavba slouží. Tvoří ji velkoformátové zavěšené betonové panely doplněné bílými panely z grafického betonu s použitím bílého cementu, kladené v horizontálním směru. Ty jsou oživeny grafikou symbolizující tóny přepsané do schématu klaviatury. Grafika je na panelech provedena technologií grafic concrete stejně jako nápis s názvem divadla.

Horizontální členění fasády je podpořeno vloženým pásovým oknem, které opticky propojuje foyer divadla s ulicí. Na ustoupené části budovy, která bude porostlá popínavou zelení, jsou použity betonové panely s černým probarvením. Zatímco exteriér je pojat v neutrálních barvách, odvážnější barvy přinesli architekti do interiéru.

Konstrukce a technologie
Pro nosnou konstrukci domu byl zvolen ocelobetonový skelet. Jedná se o speciální konstrukci, tvořenou ocelovými prvky s betonovým jádrem a výztuží, která je připravována v továrně a na stavbě se pouze smontuje jako stavebnice. Tato technologie byla navržena především kvůli lehkosti a rozměrové úspornosti konstrukce, což je vhodné vzhledem k malému pozemku, blízkosti historických staveb a existenci historických sklepů pod budovou.
Dalším výhodným aspektem této technologie je vysoká kvalita, přesnost a rychlost výstavby – montáž skeletu proběhla během několika týdnů. Vyzdívky skeletu jsou z akustických keramických cihel. Suterén je řešen jako železobetonová bílá vana.

V celém objektu je instalována elektroinstalace inteligentní budovy. Všechny koncové prvky, jako jsou svítidla, okna, žaluzie, dveře, divadelní technologie, vytápění nebo vzduchotechnika jsou řízeny centrálně elektronicky.

Díky výbornému zateplení obvodového pláště a použití kvalitních oken se zasklením dvojsklem s fólií s označením Heat Mirror (v překladu tepelné zrcadlo) jsou minimalizovány tepelné ztráty objektu. K dobrému klimatu vnitřních prostor pomáhá zelená střecha, ozelenění fasády a venkovní stínění oken. Provozní náklady na vytápění a chlazení objektu jsou významně sníženy instalovanými tepelnými čerpadly vzduch-vzduch a vzduchotechnickými jednotkami s rekuperací tepla. Tím je dosaženo parametrů nízkoenergetické budovy.

DIVADLO NA ORLÍ
Místo:Orlí, Brno
Autor: Archteam – Milan Rak, Alena Režná, RadaArchitekti – Pavel Rada
Spolupráce: Irena Burková, Ondřej Gaudl, Mirko Lev
Investor: Janáčkova akademie múzických umění v Brně
Projekt: 2003–2009
Realizace: 2010–2012
Hlavní dodavatel: Sdružení dodavatelů UNISTAV a OHL ŽS
Podlahy: Sika
Zastavěná plocha: 757 m2
Užitková plocha: 2 535 m2
Obestavěný prostor: 14 800 m3
Náklady: 343,3 mil. Kč (včetně technologického vybavení a hudebních nástrojů)

TEXT: KAK
FOTO: FILIP ŠLAPAL

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikyKulturaŠtítky