Centrum Caolinum: Nová architektura uprostřed vesnice

Centrum Caolinum: Nová architektura uprostřed vesnice

„Stromy vyrůstají ze země, jsou k tomu předurčeny. Domy byly postaveny a stojí díky úsilí a péči člověka. Nevřeňský hlubinný důl vznikl kdysi dávno, aby lidem přinesl užitek z kaolinu. Lidé, starý důl, domy a stromy spoluvytváří paměť tohoto jedinečného místa. O paměť je třeba pečovat, protože bez ní člověk ztrácí svou identitu, ztrácí sebe.“ Jakub Chvojka

Výraz kaolin pochází z čínštiny. Kao-ling tchu znamená „hlína z Vysokého kopce“ a je hlavní ingrediencí porcelánu. Zdroje bílé horniny ale najdete i v naší české kotlině. Například v malé vesničce u Plzně zvané Nevřeň. Na místě vyhořelé hospody a hasičské zbrojnice tu vznikla ojedinělá ukázka současné architektury, která sdružuje místní komunitu. V přirozeném těžišti obce, která nemá kostel, postavili Nevřeňští nové centrum, kam můžete přijít, prohlédnout si expozici kaolinu, setkat se s lidmi nebo vzít děti na maškarní bál.

Dominantní silueta

„Dům vyrůstá ze země a vytváří dutinu, která poskytuje lidem potřebné zázemí. Příroda vytváří jeskyně, člověk důlní činností vytváří doly – v obou případech se jedná o dutiny pod povrchem Země,“ říká architekt a jeden z autorů projektu Jakub Chvojka. Nevřeňské centrum Caolinum je podle jeho slov dutinou uprostřed vesnice, která odkazuje k místní tradici hlubinné těžby kaolinu v 19. století. Unikátní kaolinový důl se v Nevřeni dochoval dodnes. Místní lidé chtějí tento podzemní labyrint zčásti zabezpečit a zpřístupnit veřejnosti. Nové centrum je první etapou tohoto velkorysého záměru.

Kryté zápraží vytváří prostor venkovní části expozice.

 Kryté zápraží vytváří prostor venkovní části expozice.

Dům je postaven na tradičním venkovském půdorysu, na dlouhém obdélníku o rozměrech 37 × 11 m. Hmota je podélná s převýšenou sedlovou střechou a výraznými štítovými zdmi. Strmá střecha a štíty přinášejí dominantní siluetu v obrazu obce. Štítové stěny jsou vytvořeny jako přiznané betonové monolity, které v sobě ukrývají vysoké komíny. Na hlavní průčelí hasičské zbrojnice byla osazena nová socha svatého Floriána, na kterou se místní lidé složili ve veřejné sbírce.

Díky otevření sálu přirozenému hornímu světlu získal prostor velkoryse éterického ducha.

 Díky otevření sálu přirozenému hornímu světlu získal prostor velkoryse éterického ducha.

Tvarování prostoru světlem

Do hlavního veřejného prostoru je objekt maximálně otevřen formou krytého zápraží s prosklenou stěnou. Tento prostor umožňuje umístění venkovní, stále přístupné expozice a ochranu pro návštěvníky před rozmary počasí. Jádrem domu je převýšený, víceúčelový sál. Kromě expozice o těžbě kaolinu je jeho další hlavní funkcí možnost pořádání společenských, kulturních a vzdělávacích akcí. Přiznaná konstrukce z dřevěných lepených vazníků je výrazným prvkem, který určuje ráz originálně řešeného interiéru.

Elegantní dřevěné nosníky v interiéru

 Elegantní dřevěné nosníky v interiéru

Podél hřbetu střechy navrhli autoři projektu pás nenápadných střešních oken umístěných mezi jednotlivými vazníky. Díky otevření sálu přirozenému hornímu světlu získal prostor velkoryse éterického ducha. Kaolinové centrum tak obstojně supluje chybějící svatostánek. Je jakousi malou moderní „svatyní“ místní kultury, tradic a života.

Podél hřbetu střechy navrhli autoři projektu pás nenápadných střešních oken.

 Podél hřbetu střechy navrhli autoři projektu pás nenápadných střešních oken.

Centrum Caolinum

Architekti: Jakub Chvojka, Radek Dragoun
Vize: Michal Stavař
Hlavní inženýr: Tomáš Fuit
Socha sv. Floriána: Jaroslav Veselák
Generální dodavatel: Stama prima, s. r. o., Plzeň
Lepené nosníky: Haas Fertigbau Chanovice
Ocenění: Grand Prix architektů 2015, kategorie novostavba, finalista Ceny klubu za starou Prahu 2016 (2. místo)
Střešní okna: Velux
Projekt: 2012
Realizace: 2014

Půdorys a Řez

  Půdorys a Řez

TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ, FOTO: MARTIN MATULA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB speciál 2017.