Nová železniční zastávka v Čeladné
Galerie(17)

Nová železniční zastávka v Čeladné

Od konce 19. století stávalo v Čeladné nádraží podle návrhu vídeňského architekta Antona Dachlera.
Jednopodlažní cihlová budova s tradiční sedlovou střechou však musela být kvůli svému špatnému technickému stavu zbourána. Návrh nové železniční zastávky na místě té původní vznikl v ostravském architektonickém ateliéru PROJEKTSTUDIO. Východiskem projektu byla všudypřítomná vůle po uplatnění tradičních postupů, materiálů a navození tradiční atmosféry, zároveň však i předpoklad mladé a svěží architektury. Vznikla tak střídmá budova z cihel, dřeva a kamene se svébytně tvarovanou střechou a živě rozehranými okny.

Architektonické řešení:
Nový objekt zastávky je navržen jako přízemní nepodsklepená budova, jejímž dominantním architektonickým výrazem je kompaktní hmota opláštěná obezdívkou lícových cihel. Architektonický koncept vychází především z místa stavby, kterým je podhůří Beskyd. Zastávka je situována mimo centrum obce a pro příchozí drážní cestou je tak branou do přírody beskydských hor. Při objemovém návrhu objektu bylo vycházeno záměrně z jednoduchého půdorysného tvaru s akcentujícím tvarem vystupující střechy s třemi sklony střešních rovin. Pro návrh stavby byla zavedena podmínka, že bude využito základních přírodních materiálů – dřevo, cihla a dále doplňující konstrukce kamene – zídky vymezující venkovní prostor a komunikační přístupy, rovněž tak zpevněné plochy z nepravidelně opracované kamenné dlažby – dotváří ucelený prostor zastávky.

Výškové osazení objektu a dispoziční uspořádání umožňuje bezbariérový přístup do objektu i na nástupiště. Navrženým řešením se podařilo zlepšit přístupové trasy cestujících k čekárně bez obcházení budovy přirozeně vedenou trasou pod krytou částí budovy ústící ke komunikaci. Dispozice budovy zahrnuje čekárnu s navazujícím sociálním zařízením pro cestující, pokladnu se zázemím personálu, místnost skladu a technologickou místnost železniční sdělovací techniky. Stavební řešení zahrnuje mimo vnitřní prostory krytou část pro cestující včetně prostoru pro úschovu jízdních kol.

Železniční zastávka Čeladná
architekt: PROJEKTSTUDIO
investor: Správa železniční dopravní cesty, s.r.o.
realizace: Čeladná, 2013

-vb-
foto a zdroj: autorská zpráva, www.projektstudio.cz