Moderní obloukové foyer objektu NTIS pokryly dlažby RAKO
Galerie(9)

Moderní obloukové foyer objektu NTIS pokryly dlažby RAKO

Objekt NTIS a CTPVV ve tvaru rozevřeného písmene H spojuje vědeckou a vzdělávací část Fakulty aplikovaných věd Západočeské univerzity v jeden celek, podobně jako i v životě věda úzce navazuje na vzdělání. Společným prvkem obou nových pavilonů jsou i použité materiály – stavební chemie RAKO SYSTEM a keramické obklady RAKO od stejného výrobce, společnosti LASSELSBERGER.

Těch se v objektu NTIS a vzdělávacího CTPVV uplatnilo na 12 tisíc m2, tedy přibližně tolik, že by pokryla 3 fotbalová hřiště.

Evropské centrum excelence NTIS – Nové technologie pro informační společnost vzniklo za finanční podpory z operačního programu výzkum a vývoj pro inovace (OP VaVpI). Nové pracovny a laboratoře v objektu NTIS využívají vědci a výzkumníci zaměření na kybernetiku, dále experti na informační a komunikační technologie a odborníci na mechaniku a další obory. A protože je pro zajištění špičkového výzkumu zásadní propojení výzkumné a vzdělávací činnosti, v rámci jednoho objektu sousedí NTIS s křídlem CTPVV (Centrum technického a přírodovědného vzdělávání a výzkumu). Výuka na fakultě aplikovaných věd pro bakalářské, magisterské a doktorandské studium v těsném spojení s výzkumem podporuje kvalitu nadějných mladých vědců, kteří pak pokračují v práci ve výzkumných centrech. Budova NTIS a CTPVV se nachází v severní části areálu plzeňské Západočeské university na Borských polích v části za „Alejí“ v Kaplířově ulici.

Návrhu architektonického řešení stavby se jako hlavní projektant ujal Ing. Arch. Jiří Opl z plzeňského studia ATELIER SOUKUP s.r.o. Ten křídla dvou subjektů sice propojil společnými prostory, což symbolizuje úzkou vazbu mezi výzkumem a výukou, ale zároveň opticky odlišil základní hmoty výškovým posunutím. Rozsáhlé prosklení zprostředkovává kontakt s okolím a budova díky němu působí vůči okolnímu prostředí otevřeně. Moderní novostavba byla v září loňského roku slavnostně otevřena mj. za účasti zástupců vlády, kraje, vysokých škol i církve.


Organické spojení v parteru, výškové odlišení
Nové výzkumné centrum NTIS a vzdělávací centrum CTPVV bylo realizováno na půdorysné ploše cca 100 x 100 m. Objekt je navržen ve tvaru rozevřeného písmene H o rozměrech cca 95,32 x 75,5 m. Organické propojení obou křídel (NTIS a CTPVV) objektu uděluje dynamickou rotaci. Podle slov autora projektu, Ing. Arch. Jiřího Opla, podporují tuto dynamiku i dvě navzájem oddělené hmoty křídel, navzájem výškově posunuté s nárožím, což dodává objektu výtvarný náboj vrcholící místem pro geodetická a astronomická měření. Společné zázemí obou křídel je zakončeno samostatnou konferenční částí s velkým a malým sálem a prostorným foyer.

Východní křídlo určené pro část CTPVV má 4 NP a západní křídlo určené pro část NTIS má 6 NP. V 1. PP je umístěno technické zázemí a parkoviště. Ve vyšších podlažích jsou situovány kanceláře, laboratoře a výukové prostory pro objekt NTIS a CTPVV vč. zázemí. Objekt má společné parkování pro 155 vozidel. Výtahové věže jsou prosklené a jsou pohledově orientované do exteriéru. V severní části objektu je situován veřejný prostor, atrium, o ploše cca 3486 m2, jehož součástí je vodní prvek – fontána. Tento prvek navazuje na pavilon NTIS v místě nárožního věžovitého prvku.

Vlastní objekt je navržen jako monolitická konstrukce se skrytými průvlaky. Obvodový plášť je částečně prosklený s vystřídáním ploch z pevných materiálů (voštinové desky) tvořících barevnou koláž. Závěsný hliníkový systém a horizontální žaluzie jsou předsunutou částí, která objektu dodává plasticitu a výtvarnost v dělení jednotlivých ploch. „Moderní prvek skla s pokovenou částí působí odlehčeně a zároveň vyváženě k pevné mozaice stěnových obvodových panelů. Věda a výzkum jsou hybnou kreativní myšlenkou, kterou podporuje v těsném spojení výuka,“ vysvětluje Ing. Arch. Jiří Opl, zastupující ATELIER SOUKUP, a doplňuje: „Roztočená spirála eliptického atria vrcholí věží, odkud je myšlenka vědy a výzkumu přenesena do světa“. V exponovaných pohledech se výtvarně uplatňuje krajní schodiště pro pavilon NTIS a pavilon CTPVV. Obě schodiště jsou z centrálního pohledu viditelná. Barevná kompozice fasády opticky tvořící pruhy se opakuje také v interiéru, kde jsou především na chodbách různé odstíny keramických dlažeb.

Neutrální tóny dlažby ladí s výraznou výmalbou
Interiéry objektu jsou barevně odlišeny pro lepší přehlednost a provozní čitelnost. Optické oddělení pavilonových schodišť (NTIS a CTPVV) je realizováno barevným odstínem stěn. Výukový pavilon CTPVV je reprezentován cihlově červenou barvou, zatímco věda a výzkum, pavilon NTIS, je odlišený barvou modrou. Konferenční centrum a společné komunikace jsou barevně pojaté do odstínů žluté. Výrazné odstíny na stěnách kombinované s bílou výmalbou ladí s keramickými dlažbami v neutrálních jemných pastelových tónech.

Keramické dlažby na chodbách, v hlavních a schodišťových prostorách a ve foyer, byly navrženy pro velkoformátový rozměr 60 x 60 cm. Ten byl v konceptu uvažován v pastelových odstínech matného charakteru tak, aby jemný rastr nebyl dominantní a velké plochy byly rozděleny odlišnými barevnými kompozicemi, které vedou návštěvníka např. k výtahovým věžím a tím pomáhají naplnit orientační systém v budově. Neutrální charakter podlahám dodaly slinuté dlaždice RAKO ze série TREND v odstínech slonové kosti, světle šedé a šedé. Výrazné barevné odstíny stěn opticky „zajíždí“ do této neutrální pastelové dlažby a tím dochází k harmonické hierarchii navržené barevnosti v objektu. Velkoformátový rozměr 60 x 60 cm měřítkově zapadá do celku realizovaných interiérů v objektu, zatímco v provozních chodbách se uplatnily menší formáty dlaždic o rozměrech 30 x 60 cm.

Betonovou stěrku evokuje dlažba schodišťových ramen a podest, která se liší od dlažby ve schodišťové hale a na chodbách. Architekt pro tyto prostory navrhl dlažbu RAKO CEMENTO ve formátu 30 x 60 v odstínu šedé. Série CEMENTO vyniká výbornými technickými parametry a protiskluzností. Díky tomu je možné ji využít nejen pro interiér, jako na této realizaci, ale i pro navazující exteriér (terasy, balkony, bazény atd.).


Obklady sociálních zařízení včetně prostor sprch, jsou navrženy v horizontálním formátu 20 x 60 cm, ze série Porto, vyvolávající dojem rustikální struktury na obkladech. Podlahy sociálních zařízení doladily elegantní šedé dlaždice série TREND 60 x 60 cm a série ROCK. Více o jednotlivých sériích lze najít v katalogu RAKO HOME nebo na www.rako.cz.


Jako základ kompletní systém
Finální nášlapná vrstva keramické dlažby skrývá, ač očím neviditelný, přesto vysoce funkční systém stavební chemie RAKO SYSTEM. „Na betonové podkladové konstrukci se uplatnila penetrace RAKO PE 202, která sjednotila savost podkladu před aplikací samonivelační hmoty,“ vysvětluje Martin Kureš, technický poradce pro značku RAKO. „Penetrace sjednocuje savost povrchu a zvyšuje adhezi podkladu, v tomto případě navíc zlepšuje rozlivné vlastnosti samonivelační hmoty a zvyšuje její přídržnost,“ dodává Martin Kureš. Samonivelační hmota RAKO LE 30 dokonale vyrovnala povrch před pokládkou keramické dlažby.

Na více než 400 m2, především v úklidových místnostech a ve sprchách, byla aplikována hydroizolace SE 1 v tloušťce 2 mm v kombinaci s hydroizolační páskou SE5, rovněž z řady RAKO SYSTEM. SE 1 je hydroizolace určená pro vnitřní použití na nosné minerální podklady (cementové a vápenocementové omítky, beton, anhydrit), sádrokarton, dřevotřískové a cementotřískové desky apod. Ve vyschlém stavu vytváří plošnou izolaci prostor zatížených přechodnou (oplachovou) vlhkostí (např. WC, koupelny, sprchové kouty apod.). Jde o “bezešvou“ izolaci bez jakýchkoliv spár, určenou k utěsnění stěn a podlah před montáží keramických obkladů a dlažeb. Hydroizolace byla nanášena stěrkou ve dvou vrstvách o celkové tloušťce 2 mm s ohledem na použití v místech s netlakovou vodou. Hydroizolační těsnicí páska byla využita coby systémová složka pro zajištění vodotěsné funkce povrchu.

Lepidla RAKO SYSTEM vydrží i vysokou zátěž
Lepení obkladů a dlažeb probíhalo s využitím dvou typů lepidel: RAKO AD 530 umožnilo pokládku zatěžovaných dlažeb na chodbách, jde o flexibilní lepidlo s prodlouženou dobou otevřeného času a možností zvýšené zátěže. Jeho přednosti spočívají v jednoduchém zpracování, vysoké stálosti a pevnosti, mrazuvzdornosti a flexibilitě. Lepidlo je vhodné i do prostor zatěžovaných pojezdem vysokozdvižných vozíků nebo osobních automobilů. Obklady stěn byly realizovány s využitím lepidla RAKO AD 510 Plus (C1TE). Jde o vysoce výkonné lepidlo určené pro lepení všech typů keramických obkladů a dlažeb ve vnitřním prostředí, včetně materiálů s extrémně nízkou nasákavostí. Je vhodné i pro plochy tepelně namáhaných podkladů, například s podlahovým vytápěním. RAKO AD 510 Plus je jemnozrnné profesionální lepidlo s výrazně potlačeným skluzem a prodlouženou dobou otevřenosti.

Pokládka v oblouku
Spárování keramických prvků proběhlo pomocí cementové spárovací hmoty RAKO GF Dry v odstínu světle šedé (č. 120). Tento odstín se podle technického poradce Martina Kureše nejsnadněji udržuje, což je u vysoce frekventovaných prostor, jakými jsou občanské stavby, ideální. RAKO GF Dry je flexibilní vodoodpudivá spárovací malta. Hydrofobní přísady zajišťují efekt vodoodpudivosti, čímž je odstraněno zanášení a je výrazně zvýšena hygiena keramického povrchu. Zvláštností pokládky v objektu NTIS a CTPVV je už tvar hlavního foyer, které je do oblouku. „Tento tvar si vyžádal před pokládkou specifické rozměření a s tím spojenou nestandartní pokládku,“ vzpomíná Martin Kureš.

Že si s pokládkou nakonec obkladači na výbornou poradili, mohou už od září obdivovat nejen dvě stovky zaměstnanců objektu, ale také zdejší studenti. Inspirující prostředí plné barev, prostoru a dynamiky jistě podpoří jejich vědecké ambice.

Informace o stavbě NTIS/CTPVV
Generální projektant stavby: Sdružení NTIS (ATELIER SOUKUP s.r.o. Klatovská 11, Plzeň a KAPPENBERGER + BRAUN, Elektro-Technik spol. s r.o. Domažlická 172a, Plzeň)

Autoři architektonického návrhu: Ing. Arch. Jiří Opl, Ing. Arch. Jan Soukup a Ing. Arch. Jan Trčka, technická spolupráce ing. Antonín Švehla, ing. Cígler – Žofková, Miroslav Hajný, Dis a Michal Soukup.
Generální dodavatel stavby: společnost OHL ŽS a.s.
Investor: Stavba je částečně financována z Operačního programu Výzkum a vývoj pro inovace
Termín zahájení výstavby: červen 2012
Termín slavnostního otevření: 19. září 2014

ZDROJ: PR článek společnosti LASSELSBERGER, s.r.o.