Příjemné pracovní prostředí povzbuzuje k lepšímu výkonu

Příjemné pracovní prostředí povzbuzuje k lepšímu výkonu

Administrativní budova na okraji Popradu pro víc než 170 zaměstnanců slouží jako sídlo společnosti GasOil engineering. Jejím zaměřením je projektování a řízení technologických celků pro sektory plyn, ropa a energetika. Této náročné intelektuální činnosti odpovídá zvolený koncept otevřeného pracovního prostoru, doplněného propojením prosklenými plochami plynule s exteriérem a s krásným výhledem na Vysoké Tatry. Všechny tyto faktory komfort pracovního prostředí pro duševní práci násobí.

Zajímavý moderní vzhled stavby dotváří jednoduché ztvárnění jednotlivých částí fasády. Budova je rozdělena na dvě části, a to na část administrativní, zahrnující také stravování a zabezpečení ostatních aktivit zaměstnanců i obchodních partnerů, která je propojena uzavřeným nadzemním mostem s tzv. objektem technického zabezpečení ve tvaru válce.

Administrativní budova má dispozici řešenou jako open-space, ovšem s tím, že pracovníci mají zajištěn svůj individuální prostor. Jedná se o šatny v přízemí, díky čemuž jsou pracovní prostory čisté, vzdušné a nepřekáží v nich oděvy pro pobyt venku. Jsou také dostatečně prosvětlené denním světlem a v letních měsících chlazené klimatizací, která v zimě slouží pro vytápění. Jednotlivé úrovně v budově jsou určeny jiným pracovním úkonům, přičemž vedení má svoje místnosti na nejvyšším podlaží. Také jejich kanceláře jsou oddělené skleněnými stěnami a přístupné jsou z galérie, odkud je výhled na ostatní pracovníky firmy. Další prostory v administrativní části vyplňují celkem tři moderní zasedačky, vybavené špičkovou výpočetní technikou. V budově se nachází i místnosti reprografie, oddělené od okolí pomocí prosklení. Nelze pominout ani dvě venkovní terasy na horním podlaží, které slouží pro relaxaci zaměstnanců.

V budově technického zabezpečení je ve 2.NP situována moderní kuchyně, rovněž dělená prosklením, takže lze kuchaře z restaurace vedle kuchyně pozorovat při práci. Zázemí pro kuchyni tvoří místnosti v přízemí. Přístup do restaurace je možný i zvenčí po schodišti nebo výtahem z parkoviště. Z restaurace vede otevřené schodiště do 3. NP s denním barem. Jeho prostory jsou vhodné pro pořádání různých oslav, banketů i svateb. Půvab interiéru i zde podtrhují výhledy na siluetu Vysokých Tater, Královu holu a hřebeny Nízkých Tater.

Nosný systém administrativní budovy tvoří ocelový rámový skelet s příhradovými nosníky a lehkým opláštěním. U budovy technického zabezpečení jsou nosnou konstrukcí železobetonové stěny. Pro fasádu administrativní budovy byly použity ocelovými fasádní panely a kazety Hoesch, v dolní části (garáže) perforované fasády kombinované s prosklením. V kontrastu s tím má budova technického zabezpečení fasádu ze zavěšených dřevěných velkoformátových desek a lamel Parklex. Stěny okolo vstupních venkovních schodišť jsou z pohledového betonu.

 

Krajem pozemku, na kterém komplex GasOil Engineering stojí, protéká potok Teplica. Výhledově by i tato plocha měla být dotvořena a využita s pro stavbu rekreačních objektů pre relax a odpočinek nejen zaměstnanců, ale i hostů. Studiemi bylo prokázáno, že krásné přírodní scenérie velmi příznivě působí na duševní práci, co zaměstnanci tohoto moderního komplexu mohou potvrdit.

Marie Urbancová

RubrikyKanceláře