Konverze tramvajové vozovny
Galerie(11)

Konverze tramvajové vozovny

V poslední době jsme byli svědky několika demolicí industriálních staveb. Zachovat původní průmyslovou architekturu se však vyplácí – především uchovává paměť místa, ale také propůjčuje nově postaveným částem kontrastující prvek. Taková stavba je pak svou výraznou architekturou dobře zapamatovatelná i šetrná ke svému okolí. Navíc, když je i úsporná.

Projekt podle návrhu ateliéru Qarta Architektura má vyrůst v rozvíjející se administrativní a obchodní lokalitě na pražském Smíchově. Navazuje na půdorys bývalé tramvajové vozovny a respektuje její původní prvky na fasádě. Původní části se zde zároveň prolínají s výraznými moderními prvky.

Urbanismus a historie

Tramvajová a později trolejbusová vozovna bývala kdysi důležitým koncovým bodem v dopravní struktuře města. Dnes vozovna s tramvajovou sítí již fyzicky nesouvisí. Oblast se přirozeně vyvíjela z průmyslové periferie mezi hlavními dopravními tepnami té doby, tedy řekou Vltavou se smíchovským přístavem a železnicí se smíchovským nádražím, v plnohodnotnou část velkoměsta.

Výrazným odkazem na původní využití objektu je průčelní fasáda, do níž je vložen nový sedmipodlažní objekt. Hmota posledního patra je ustoupena ve směru šikmých střech, a to jak z ulice Na Valentince, tak i z ulice Svornosti. Ustoupení tak spolu s předsazeným, v nároží dynamicky rozehraným transparentním pláštěm navazuje na římsy okolních objektů.

Díky zachování původní fasády má budova unikátní exteriér, který připomíná industriální minulost místa.

Dispozice

Objekt je navržen jako podélný pětitrakt se dvěma středními chodbami. Vstupní prostor pro administrativu tvoří hala s centrální recepcí a na ni navazující vertikální jádro se schodištěm a výtahy. Každé patro je navíc obsluhováno jedním únikovým schodištěm.

Dispoziční řešení jednotlivých pater umožňuje členění na několik nájemních celků o velikosti od 150 do 1 400 čtverečních metrů. Společné sociální zázemí je přičleněno vždy k hlavnímu vertikálnímu komunikačnímu jádru. V přízemí se kromě vstupu do objektu nacházejí dva komerční prostory a vjezd do garáží. Potřebné parkovací kapacity objektu jsou zajištěny ve dvou podzemních podlažích.

Industriální charakter budovy se odráží i v interiérech, ve kterých jsou pro připomenutí původní atmosféry použity materiály, jako je pohledový beton, dřevo nebo kov. Kromě kanceláří projekt nabídne i řadu relaxačních zón, terasu v nejvyšším patře, bistro a obchodní jednotky v přízemí objektu.

bní a moderní prostředí pro kreativní práci.

Úsporná řešení

Projekt je navržen v souladu s nejpřísnějšími ekologickými požadavky, které jsou potřeba pro získání ekologického certifikátu LEED Gold In Use. Záměrem developera nebylo primárně usilovat o „nějaký“ stupeň certifikace a implementovat do projektu ne vždy smysluplné prvky pouze s cílem dosáhnut co největšího počtu bodů, ale od začátku byl kladen důraz na opravdu funkční jednoduchá řešení, která povedou k reálným úsporám. Certifikace byla až následný krok.

V případě fasády to byl návrh předsazeného pláště, který bude fungovat jako přirozený regulátor teploty a omezí dobu, po kterou by se využívalo strojní chlazení či topení. Potisk na plášti byl navržen tak, aby umožnil průchod požadovaného množství světla a zároveň odstínil co největší množství slunečního záření. To v konečném důsledku umožnilo navrhnout v budově úsporný systém chlazení pomocí chladicích trámů, kdy je pro chlazení využívána voda o vyšší teplotě a tím se výrazně sníží množství energie nutné pro její ochlazení. Chladicí voda o vyšší teplotě umožnila využití dalšího technologického prvku, tzv. free-coolingu (volného chlazení), pomocí kterého je pro chlazení využívána teplota okolního vzduchu.

Použité sklo nejvyšší kvality poskytuje příjemné pracovní prostředí a navíc zajišťuje přirozené stínění a propouští do interiéru optimální poměr přirozeného denního světla.

V případě použití LED osvětlení se developer rozhodl i za cenu výrazně vyšší investice oproti konvekčním svítidlům pro nadčasové řešení s výrazným efektem pro budoucího majitele objektu a v neposlední řadě i nájemce. LED osvětlení má nesrovnatelně vyšší životnost než zářivková svítidla. Správě objektu odpadá neustálé měnění vadných zářivek a nájemce profituje na několikanásobně menší spotřebě. Dalším prvkem podílejícím se na snížení spotřeby je využití dešťové vody. V objektu je navržena nádrž pro akumulaci dešťové vody, která bude dále využívána pro splachování.

Celý objekt bude ovládán inteligentním řídicím systémem. Řídicí systém bude na základě přítomnosti osob, intenzity slunečního záření, teploty uvnitř budovy a osvětlení pracovního upravovat parametry v kancelářských prostorách tak, aby se docílilo maximálně příjemného pracovního prostředí. Sportovní nadšenci mohou pro cestu do práce využít páteřní cyklostezku A1, krytá stání pro kola jsou připravena.

Zachovat původní průmyslovou architekturu se vyplácí.

FIVE! Smíchov Offices
Místo: Praha 5 – Smíchov, ul. Na Valentince
Architekt: Qarta Architektura
Developer: HOCHTIEF Development Czech Republic
Čistá podlažní plocha: nadzemní část 10 573 m2
podzemní část: 3 232 m2

TEXT: RED
vizualizace: QARTA ARCHITEKTURA

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.