Jak ladí Aparthotel z latí

Jak ladí Aparthotel z latí

Záměrem investora bylo rozšíření a posílení ubytovacích možností v Krásné Lípě pro české i zahraniční turisty, kteří přijedou objevovat osobitou krásu a genia loci Českého Švýcarska či Lužických hor, se zaměřením na rodiny s malými dětmi, sportovně aktivní, podnikovou, rekreační a kongresovou turistiku. Ti všichni tu najdou potřebné zázemí.

Místo: Křinické náměstí 1180/7, Krásná Lípa
Investor: Toonan s.r.o.
Architekt: Atelier Hoffman – Patrik Hoffman, Tomáš Horský, Jan Kuva
Spoluautor interiéru: Olgoj Chorchoj

Projekt:         
Část stavebně architektonická: Atelier Hoffman
PBŘ: Jan Drahoš
vytápění: Energis 92 – Jiří Čéška
větrání: ATG – Michal Slavík
ZTI: Energis 92 – Jiří Dovrtěl
silnoproud, slaboproud: Elteko – Ondřej Otta
dopravní řešení: VIA atelier – Jan Špilar, Renata Hoetzelová
sadové úpravy: terra florida – Lucie Vogelová
TDI: TENDO s.r.o. – Jan Marek, Jan Matela

Dodavatel: RELIEF PROJECTS, s.r.o.
Realizace: 2013

Uvedený záměr byl koncipován na nezastavěných stavebních parcelách v centru města Krásná Lípa, které si stále ještě uchovalo svou historickou podobu, přímo na Křinickém náměstí, s potřebou dostavby a uzavření tohoto náměstí, se zachováním obchodního a společensko-kulturního využití parteru. Tak, aby byl posílen a dotvořen městský charakter místa a vytvořeny a propojeny jeho důležité urbanistické vazby.   

Společnou ambicí investora, architektů a zástupců města bylo tedy vytvořit kvalitní architektonicko-urbanistické řešení nejen náměstí, ale i samotného nově vznikajícího souboru staveb, a také dotvoření celého vnitrobloku. Zklidnit tento vnitroblok a posílit jeho pobytovou a odpočinkovou funkci a v maximální míře docílit toho, aby auta byla umístěna do podzemní garáže. Takto zklidněný vnitroblok by se tak mohl stát příjemnou nástupní „základnou“, pro kratší i delší turistické výlety, ať už pěší či cyklistické, do bezprostředního okolí nebo do blízkého národního parku Českého Švýcarska, Lužických hor či Labských pískovců.

Hotel s tržnicí

Aparthotel tvoří soubor tří objektů, které jsou pod úrovní terénu propojeny jedním podlažím garážových stání a technických prostor. Parter jednotlivých objektů Aparthotelu je navržen k obchodnímu a společensko-kulturnímu využití – pestrá skladba obchodů, služeb, půjčoven, úschoven, které dnes vytvářejí nezbytné zázemí hotelových služeb, současně nejvíce žádaných a vyhledávaných ubytovacích zařízení. Součástí parteru je také interaktivní vzdělávací mediatéka, zaměřené zejména na informovanost návštěvníků o ochraně životního prostředí, sloužící zároveň jako všestranně využitelný společenský prostor a klubové prostory hotelu. Nedílnou součástí života parteru by se měl stát i nově dotvořený vnitroblok, který by byl využíván pro pravidelné trhy – „nová městská tržnice“ určené k prodeji místních specifických regionálních produktů, výrobků místních řemeslníků, zemědělců, výtvarníků apod.  

Ubytovací část Aparthotelu počítá s kapacitou cca 33 jednotek o předpokládané proměnlivé kapacitě od cca 66 až do max. 132 lůžek., a to formou komfortních, útulných, moderně zařízených apartmánů, které jsou vybaveny vlastní kuchyňkou.

Arcitektonický koncept

Základní urbanistický koncept domu zohledňuje významnou polohu celého souboru v centru města. Ctí a rozvíjí navazující městkou strukturu. Jednou stranou dotváří chybějící frontu náměstí. Dalším objektem vymezuje uliční profil ulice Pražské. Měkkým obloukem fasády se obrací k rybníkům. Měkká silueta domu je tvarována tak, aby plynule navazovala na sousední historické objekty.

Bezprostřední inspirací pro architektonický výraz domu byla původní lidová architektura dřevěných podstávkových domů, která spoluvytváří nezaměnitelný charakter místa svým materiálem, barevností a syrovostí. Předsazený plášť je z dřevěných latí z thermoborovice před probarvenými fasádami, které tónují jednotlivé objekty souboru. Díky vrstevnatosti a hloubce je fasáda velmi živá a proměnlivá. V místě ostění oken odhalené barvy, odkazují na výrazně barevné šambrány původních domů lidové architektury, které kontrastují se stříbřitě šedým opršelým dřevem. Podobně stárnout budou i dnes nové objekty Aparthotelu.

Jednoduchost, a materiálová syrovost blízká lidové architektuře, se uplatnila i v dalších použitých materiálech – přiznané prefabrikované železobetonové stropy, kletovaný beton na podlaze chodeb, hrubá omítky na stěnách výtahových šachet. V pokojích jsou dřevěné podlahy, jemně probarvené hladké omítky. Interiér je vybaven kvalitním nábytkem s velkou mírou použití dřeva.

Stavební a konstrukční řešení

Založení objektu je pod hladinou spodní vody pomocí „bílé železobetonové vany“. Nosnou konstrukcí je železobetonový prefabrikovaný skelet, vyzdívaný keramickými cihlami. Stropy tvoří předpjaté prefabrikované panely., přiznané v interiéru. Zborcená plocha střecha je tvarována ocelovými profily. Fasáda z probarvené tenkovrstvé omítky na zateplovacím systému s předsazenými latěmi z Thermoborovice na ocelovém roštu. Povrch střechy tvoří hydroizolační folie.

Text: Patrik Hoffman
Foto: Andrea Lhotáková, Tomáš Horský

Komentáře