Design hotel na horách

Design hotel na horách

Zakomponovat do přírodní scenérie nejvyšších českých hor Krkonoš novou hotelovou budovu tak, aby nepůsobila rušivě, je nelehký úkol, na němž si již mnozí investoři i architekti vylámali zuby. Autoři nového hotelu Omnia, který byl v loňském roce otevřen v Janských Lázních, se snažili navrhnout stavbu z vnějšku spíše nenápadnou, která nebude dalším zásahem do krásy krkonošské přírody a návštěvníky bude oslovovat především originálními interiéry.

Luxusní čtyřhvězdičkový hotel v Janských Lázních, situovaný kousek od nově zrekonstruované lanové dráhy na Černou horu, je určen především pro náročné zákazníky. Ač to není v horském prostředí zatím obvyklé, byl navržen jako moderní designový hotel, který by měl přilákat do hor novou zahraniční klientelu. „Jsme přesvědčení, že i v českých horách může vzniknout prosperující designový hotel zaměřený na náročné klienty, poskytující nadstandardní služby na evropské úrovni. Přejeme si, aby Omnia hotel byl tím prvním,“ říká Martin Kejval, ředitel společnosti IHM Group, která hotel provozuje.

Jako perla v lastuře

Projekt hotelu pochází z dílny architektonického studia ADR, konkrétně od architektů Petra Koláře a Aleše Lapky, kteří jsou tvůrci vnější i vnitřní podoby hotelu. „Snažili jsme se navrhnout takovou stavbu, která nebude dalším zásahem do krásy krkonošské přírody. Koncept jsme dlouho promýšleli. Výsledkem je hotel, který působí zvnějšku spíše nenápadně. Po vstupu do vnitřku hotelu by si však měl návštěvník připadat, jako by otevřel lasturu a objevil perlu. Pro interiéry jsou typické čisté linie, které ale hostovi dovolují cítit se dobře. Ne stísněně a nejistě, jak je v moderních budovách časté,“ vysvětlují architekti.

Sedmipodlažní hotel, který má kapacitu sto deset lůžek, se snaží nepůsobit v horském letovisku rušivě. S ohledem na danou lokalitu byly v návrhu použity převážně přírodní a tradiční materiály. Výběr barev a materiálů reaguje na kontext horského lázeňského střediska. Byly použity trvanlivé materiály v kombinaci s materiály tradičními v horské lokalitě.

Střešní krytina je z titanzinkového plechu. Převážná většina obvodového pláště ­ubytovací části je tvořena obkladem z fasádních desek Cembonit s doplňkem z vodovzdorných překližek. Doplňkovým materiálem je přírodní lomový kámen, jsou z něj sokly a celá střední část objektu. Fasádu haly tvoří dřevěná horizontálně umístěná prkna. Vysoký kamenný sokl haly je shodný s ubytovací částí.

V protikladu k víceméně skromnému zevnějšku je interiér hotelu. Pokoje, stejně jako celý interiér, jsou typické originálním desig­nem. Hotelové prostory se záměrně distancují od hrané útulnosti dřívějších horských hotelů a nevzbuzují žádné reminiscence na dřevem obkládané lyžařské boudy z předminulého století. Pokoje, stejně jako společné prostory, působí světle, vzdušně a hravě.

Dispoziční řešení

Vedle ubytovací části je v objektu i víceúčelová hala. Předpokládá se jejich téměř samostatné fungování. Ubytovací část je sedmipodlažní a nabízí prostor pro sto deset lůžek ve čtyřech základních typech pokojů. U hlavního vstupu, v úrovni přízemí – 1. NP, je umístěna recepce a nástup do hlavní vertikální komunikace v objektu. Z recepční haly je přístup do pokojů v tomto podlaží, kavárny a dále do zázemí hotelu. Pokoje v 1. PP, 2. NP, 3. NP a také mezonetové pokoje v 4. a 5. NP jsou přístupné po centrálním schodišti s výtahem nebo pomocným bočním schodištěm. Hlavní schodiště propojuje mezi sebou všechny části objektu tzn. sportoviště, restauraci i ubytovací část. Bezbariérový přístup je zajištěn výtahem.

Středová část objektu je třípodlažní. V úrovni 1. NP se nachází recepce, kavárna, malý kongresový sál a prostory TZB, včetně denní místnosti zaměstnanců a kanceláře. Na úrovni 1. PP je umístěna restaurace se zázemím a víceúčelový salon.

V nejnižším standardním podlaží (2. PP), v půdorysu ubytovací části, je vyprojektován bazén včetně patřičného zázemí. Sportovní hala obsahuje univerzální sportoviště 34,0 x 17,5m, s přilehlou nářaďovnou. Víceúčelová hala může také být využívána k pořádání kongresů a společenských akcí.

Konstrukční systém

Objekt je založen na základové desce. Nosný systém je v podzemních podlažích železobetonový, v nadzemních podlažích je zděný stěnový příčný, stropy jsou železobetonové monolitické deskové, krov je dřevěný. Nosný systém střední části představují železobetonové a zděné stěny, železobetonové monolitické deskové stropy. Stavba je navržena s ohledem na složité klimatické podmínky.

Název stavby: Omnia hotel – kongresové a sportovně rekreační centrum
Místo stavby: Janské Lázně
Investor: Rodop, a. s
Architekt: ADR, s. r. o., Mgr. A. Petr Kolář, Mgr. A. Aleš Lapka, Mg. A. Albert Pražák, ing. arch. Peter Požár, ing. arch. Jana Sadloňová
Projektant: SPS projekt, spol. s r. o.
Velikost objektu:
zastavěná plocha: 1 614,7 m2
obestavěný prostor: 23 670 m3
ubytovací část, včetně zázemí a prostor ve střední části objektu: 17 070 m3
víceúčelová hala: 6 600 m3
užitná plocha: cca 4 360 m2 (celkem)
maximální výška budovy: 16,60 m
výška víceúčelové haly: 3,85 m

(lz)
Foto: archiv společnosti Aspen