Proměna stodoly na komfortní bydlení
Galerie(20)

Proměna stodoly na komfortní bydlení

Zcela primárně bylo toto stavení určeno k hospodářským účelům. Prostě stodola, řečeno lakonicky. Její vznik je datován do druhé poloviny 19. století, a ač stojí dnes na otevřené planině, obklopené horami, původně se nacházela na okraji vesnice Praz-de-fort v údolí Val d'Entremont.

Když byli architekti z ateliéru Savioz Fabrizzi Architectes pověřeni její renovací, byla opuštěná, svá nejlepší léta měla již za sebou. Dostala však další šanci, a protože pro nový začátek přímo vybízí k opuštění všeho přežitého a nefunkčního, byla součástí přeměny stodoly i změna lokace. Byla tedy demontována a poté přemístěna o několik kilometrů dále do údolí.

Zvenku stejná, jako před lety

Architekti nechali stodole její starý kabát a uvnitř této obálky vznikla nová nezávislá struktura a vnitřní „kůže“. Toto oddělení od vnější konstrukce umožnilo prostřednictvím otevřených polopodlažních komunikací vytvořit rozmanité prostorové kombinace. Dispozice interiéru byla navržena jako jediný otevřený a spojitý prostor, jehož uspořádání je patrné prostřednictvím rozdílů v úrovni podlah. Ložnice a kancelář, nejsoukromější prostory v domě, jsou situovány v horní části stodoly, nad obytnými místnostmi a kuchyní.

Dveře místo oken

Protože jedinými existujícími otvory ve stodole byly dříve pouze dveře, jimiž se vstupovalo na ochozy a balkóny, zůstaly zachovány a proskleny. Počet dalších nových otvorů byl minimalizován, aby nebyl porušen nejen charakter hospodářského stavení, ale současně také komfort bydlení. Nově vytvořené otvory byly umístěny tak, aby navazovaly na přírodní terén okolo domu, nebo, v závislosti na poloze, na původní plášť stavby.

Vnější pásy původních sušáren pšenice, které tvoří kolem domu pomyslný závoj, jsou kladeny ve větší hustotě, aby vnější stěny domu získaly jednolitost a zachovaly si prvotní ráz. Zároveň poskytují vyšší soukromí obyvatelům domu.

Beton a sklo v nezvyklé kombinaci

Původní základy stodoly byly z kamene, nově byly zhotoveny z pohledového betonu tak, aby připomínaly přírodní materiál. Základy jsou se stavbou spojeny pásem zasklení, který je ovšem instalován tak, aby působil nenápadně a činil dojem otevřenosti spodního prostoru. Tento prosklený pás umožňuje přístup přirozeného denního světla i do prostor pod domem.

Nová vnitřní stěna stodoly je vytvořena z dubových panelů a tvoří kontrast s prostory v základně domu prostřednictvím materiálů, které připomínají vnější kámen.

Základní údaje:
Klient: soukromá osoba
Dispozice: ložnice, WC, koupelny, kuchyně, obývací pokoj, terasa, spižírna, dřevník, zimní zahrada
Termíny: projekt 2014, provedení 2015-2016
Objem (standard sia 116): 775 m3
Stavební inženýrství: Alpatec SA à Martigny
Topení: TECSA SA à Conthey

Foto: Thomas Jantscher
Text: Daniela Bartošová