Industriální stopy

Industriální stopy

Ne opuštěné továrny a chátrající objekty, ale nesporné ukázky jedinečného stavitelství a estetické hodnoty – nikoliv problémy, ale výzvy. Tak by se dal shrnout pohled pořadatelů 5. mezinárodního bienále Industriální stopy, jež proběhne od září do října (a v některých případech i listopadu) na četných místech České republiky.

„Letos bychom se chtěli zaměřit na konkrétní příklady ceny industriální architektury a ukázky možností využití těchto objektů, které neuvěřitelnou rychlostí nadále mizí před očima,“ vysvětluje Ing. Svatopluk Zídek z Kolegia pro technické památky, jeden z průkopníků ochrany tuzemské průmyslové architektury.

Přetrvávající trend likvidace obrovské části historie zdokumentuje i připravovaná výstava ´Co jsme si zbourali…´, která je jednou z hlavních částí programu v Praze. „Jejím prostřednictvím připomeneme architekturu zaniklých a nenávratně ztracených staveb a areálů průmyslového dědictví, zbořených v uplynulých deseti letech na území České republiky,“ doplňuje PhDr. Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT (VCPD), jež je společně s Kolegiem pro technické památky ČKAIT & ČSSI a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem zakladatelem a úspěšným pořadatelem Bienále.

Organizátorům se do v pořadí již pátého Bienále podařilo zapojit rekordní počet spolupořadatelů v různých místech republiky. Industriální stopy tak během září, října a listopadu zavedou účastníky do desítky měst, mezi kterými nebudou chybět Praha, Kladno, Liberec či Ostrava, ale nově také Brno, Jablonec nad Nisou, Plzeň, Žatec či Zlín. Veškeré programové detaily jsou průběžně zveřejňovány na www.industrialnistopy.cz. 5. Bienále se koná za přímé finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu (IVF).

Součástí bienále Industriální stopy bude ve dnech 9. a 10. října 2009 rovněž dvoudenní odborná mezinárodní konference s názvem „Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry“, která se uskuteční v hlavním centru Bienále, ve Staré kanalisační čistírně v Bubenči. Konference je letos pořádána za výrazné spolupráce s organizací British Council. Účastníci se zaměří na citlivé téma spolupráce profesionálních odborných institucí a dobrovolných nadšenců a občanských sdružení při uchování industriálních památek a jejich dalším využití.

Hlavní město Praha nabídne u příležitosti konání 5. bienále Industriální stopy mnohovrstevný doprovodný program. Od 14. září poběží již zmiňovaná výstava Co jsme si zbourali… Stará kanalizační čistírna bude i místem další z plánovaných exhibicí INDUSTRIALife, která je částí výstupu stejnojmenného projektu majícího za úkol zachytit fenomén života v postprůmyslových regionech. Podrobněji se v letošním roce představí dvě z městských částí metropole: Praha 4 prostřednictvím výstavy Výstava 5 x 4 z Prahy 4 (Muzeum pražského vodárenství v Podolí) a Praha 3 v rámci exkurze (18. října) po průmyslové architektuře a technických stavbách. Jako sonda do vývoje názorů generace mladých architektů na vnímání hodnot průmyslového dědictví je zamýšlena v pořadí již třetí výstava studentských alternativních projektů v centru současného umění DOX s názvem Alternativa architektury konverzí.

Kladno, průmyslová dominanta Středočeského kraje, připravuje již tradičně bohatý a rozvětvený program zahrnující prohlídky, přednášky, koncerty i výstavy. Jiný pohled na ústřední problematiku Bienále nabídne Mezinárodní sympozium zvukového umění a sociální akustiky, které se bude věnovat povaze a paměti postindustriální krajiny mezi Prahou, Slaným a Kladnem.

Architektonické působení Josefa Hoffmanna v Kladně je neodmyslitelně spjato s hutí Poldi. Výstava Josef Hoffmann 1870-1956/ Ornament a moderna pořádaná v Hornickém skanzenu Dolu Mayrau představí práce od návrhu a realizace reprezentačních budov (Domu hostí, ředitelství Poldiny hutě) až po grafické zpracování úředních hlaviček dopisních papírů, plakátů a výstavního pavilonu. Expozice bude doplněna i celodenním seminářem.

Další odborné přednášky o Poldině huti jsou naplánovány na 9. září a 14. října. Historické fotografie průmyslu na přelomu 19. a 20. století budou 3. října k vidění ve Sládečkově vlastivědném muzeu na promítání Vojtěšská huť a některé doly v okolí Kladna.

Téměř dva měsíce, od 2. září do konce října, pak v kladenských galeriích potrvá série výstav s industriálním tématem a jednotným názvem Industry. V prostorách Floriánského náměstí se 10. října uskuteční Industriální trh a módní přehlídka Dole černá.

Program jednoho z nejvýznamnějších center hutního průmyslu, Ostravy, nabídne 12. září premiéru představení Ale… my pořád žijeme…, která je poctou hornictví a lidem, kteří jej vykonávali. Inscenace přináší obrazy bezohledného drancování nerostného bohatství, a s tím spojený hazard s lidskými životy.

Sepětí průmyslového závodu a života společnosti pomůže pochopit Vycházka Vítkovicemi. V minulosti zde byl vytvořen jedinečný komplex budov, převážně z režného zdiva, obsahujících všechny sféry občanského života, který je dodnes zachován v téměř nezměněné podobě a rozhodně stojí za zhlédnutí.

Rozmanitá filmová a televizní tvorba věnující se technickým a průmyslovým památkám se představí od 21. do 23. října na mezinárodním festivalu Techné 2009. Severomoravská metropole nezapomíná ani na mladší generace a připravuje hned dva projekty určené dětem do 15 let. Umělecký workshop, jehož ústředním tématem jsou průmyslové památky, a pracovní dílnu, která si klade za cíl objevování technických unikátů ostravských zákoutí.

Technické muzeum v Brně uspořádá 19. a 20. září ve Staré Adamově huti Experimentální tavby železa. Akce připomene, že střední část Moravského krasu byla tradiční železářskou oblastí, kde bylo železo vyráběno už od  raného středověku.

Naopak severní Čechy jsou známé svou sklářskou tradicí a další z připravovaných doprovodných akcí Bienále, Slavnosti sklářského řemesla – Sklářské městečko, prezentuje a podporuje tuto světoznámou českou produkci. Součástí slavností pořádaných městem Železný Brod a SUPŠS Železný Brod bude například sklářský veletrh, výstava v galerii V. Rady „Pavel Ježek, osobnost a dílo“, sklářská expozice v Městském muzeu, předvádění ruční výroby skla nebo sklářské dílničky pro děti i dospělé.

Historie dalšího z měst majícího své právoplatné místo na industriální mapě České republiky je úzce spjata s výrobou jednoho z našich nejslavnějších produktů – piva. Symbolem Žatce a jeho slavné chmelařské tradice je široké panorama vysokých komínů, které na město a okolí shlížejí už déle než století. Zóna technických památek chmelařství Pražského předměstí je dokonce kandidátem pro zařazení na prestižní Seznam památek světového dědictví UNESCO. 7. října se uskuteční celodenní exkurze, která účastníkům přiblíží dominanty slavné žatecké tradice, a chybět nebude ani prohlídka největšího chmelařského muzea na světě.

Bienále Industriální stopy pořádají Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI, ve spolupráci s Národním památkovým ústavem, Českým národním komitétem ICOMOS a Národním technickým muzeem.

Zdroj: SMART Communication s.r.o.