Hotel s přístavem na Vltavě

Hotel s přístavem na Vltavě

V blízkosti pláže vyroste hotel, který bude mít svůj vlastní přístav. Na tom by nebylo nic zvláštního na Jadranu, ale tento bude stát v Praze na Smíchově. Kromě bezprostředního kontaktu s vodní plochou by se dalším tahákem mělo stát jeho zaměření na kongresové a společenské akce. Projekt hotelu nazvaný River Terrace je dílem studia Šafer Hájek architekti a jeho stavba se chystá během příštího roku.

Postavit nový hotel se zdá být v kontextu současné ekonomické situace ze strany investora odvážným krokem. Nicméně odvaha nechybí společnosti WPG Group, která si od projektu slibuje, že se stane jedním z největších kongresových center v Praze.

Ze studie, kterou si nechal investor projektu vypracovat, vyplývá, že i přes dočasný pokles příjmů z cestovního ruchu zaviněný ekonomickou krizí se Praha stále více profiluje jako přední destinace pro pořádání konferencí. „I přes tuto oblibu Prahy jako kongresového cíle zde stále existuje malá nabídka nových kvalitních kongresových prostor,“ uvádí Vojtěch Král, projektový manažer River Terrace. Při projektování River Terrace byl proto kladen důraz zejména na možnost pořádat konference a jiné společenské událostí. Kapacita hlavního konferenčního sálu je přibližně 550 osob, přičemž je dále rozšířitelná o prostory přilehlé restaurace do jednoho velkého prostoru.

Součástí konferenčních prostor je také šest malých variabilně propojitelných sálů, dále rozlehlé foyer a menší restaurační prostory. Tato dispozice poskytuje nepřeberné množství variant využití, například i pro pořádání různých akcí současně. „Svojí kapacitou až 1 060 hostů se kongresové centrum v River Terrace bude řadit k největším v Praze,“ dodává manažer.

Další přednost, o které se předpokládá, že poskytne projektu konkurenční výhodu i před hotely umístěnými v historickém centru, je těsné sousedství s Vltavou. „Ze soukromé části hotelu bude přístup k velkému molu. Návštěvníci tak budou mít bezprostřední kontakt s vodní hladinou, navíc s nádherným výhledem na památky na protilehlém břehu. Dá se předpokládat, že hotel se stane místem celé řady významných společenských a kulturních akcí. Budoucí provozovatel hotelu bude také moci nabídnout svým hotelovým hostům lodní dopravu. Budova hotelu se prostě stane novou dominantou pražského nábřeží nejen z architektonického, ale i společenského hlediska,“ je přesvědčený Vojtěch Král.

Důležitým aspektem návrhu je podle architektů potenciál objektu směrem k veřejnosti: „Lidé se budou moci na budoucí náplavce procházet a využívat restaurace  včetně zahradních předzahrádek přímo u Vltavy. Rovněž vtažení  vzrostlé zeleně přilehlého parku do komplexu je jednou z hlavních součástí projektu,“ říká Jaroslav Šafer.

Voda – hrozba i dar
Rozsáhlý kongresový hotel v barvě vody bude stát na západním břehu řeky Vltavy v těsné blízkosti železničního mostu z 19. století spojujícího Smíchovské nádraží s druhým břehem Vltavy. Tato lokalita je jako stvořená pro konference i rekreaci, neboť sousedí s parkem se vzrostlou zelení s dětskými a sportovními hřišti, který se rozkládá podél nábřeží mezi kamenným břehem Vltavy a kompaktní zástavbou městských domů.

Pozemek, na němž bude stát hotel, se nachází na místě bývalého areálu Paroplavby, kde dříve v čilém ruchu kotvilo a bylo opravováno mnoho říčních lodí. Dnes je však pustý a vyklizený. Těsná blízkost vodní hladiny může znamenat značné riziko zaplavení, ale v projektu je na to myšleno.

Vzhledem k tomu, že celoměstská protipovodňová ochrana je vedena nad stavební parcelou, bude mít budova vybudovaný vlastní systém ochrany. „Systém je vyprojektován na ochranu před až tisíciletou velkou vodou a je napojen na moderní celoměstský systém ochrany Prahy. Ochranná bariéra se skládá ze systému podzemních betonových stěn a mobilních hradidel,“ prozradil manažer projektu Vojtěch Král.

Kromě ochrany proti velké vodě projekt myslí i na ekologickou stránku. Chladný vzduch pro klimatizaci bude vyráběný za pomoci podzemní vody, které je díky řece v lokalitě dostatek. Stejná technologická jednotka použitá v létě pro chlazení pak bude v zimě fungovat jako tepelné čerpadlo, dodávající levný a ekologický zdroj tepla.

Zachování průhledu
Autoři projektu ze studia Šafer Hájek architekti navrhli hotelový komplex jako soubor více menších objektů, jejichž výška se snižuje směrem k řece. Ačkoli se tedy zdá hmota hotelu členitější, objekt se skládá pouze ze tří vzájemně propojených budov. K řece vybíhají tři ramena, v nichž jsou umístěny pokoje, další, o podlaží nižší křídlo pokojů je na tyto budovy kolmé a přiléhá k části hotelu kopírující nábřeží a zároveň k vedlejšímu parku. Okolní zeleň se tak přirozeně dostává do hotelového komplexu z obou stran: od řeky i od nábřeží.

„Uspořádání budov a počet pater bylo navrženo s ohledem na předem stanovený požadavek udržení průhledu ulicí Valentinskou na budovu celnice na Výtoni a na kostel na Karlově,“ vysvětlují záměr autoři projektu a dodávají: „Objekt jsme také chtěli navrhnout jako soubor budov menšího měřítka tak, aby nepoutal přílišnou pozornost při pohledech na západní břeh Vltavy.“

Nenápadnost a soulad s okolím podporují také střechy nižších křídel s pokoji navržené jako zelené – se skladbou zeminy, která v určitých místech umožní existenci vzrostlé zeleně. Naopak střecha objektu směrem k nábřežní silnici je navržena se standardní sedlovou střechou. Navazuje tak na tradiční městskou zástavbu nábřežních domů.

V areálu hotelu je vytvořen mírný záliv ve vltavském břehu, aby bylo možné vytvořit zónu venkovních teras se vzrostlou zelení a sezením. Podél náplavky probíhá vltavský biokoridor na širokém pásu rostlé zeleně. Tato náplavka bude součástí veřejné promenády od kamenné stávající náplavky až k železničnímu mostu a bude sloužit jako přístaviště lodní dopravy.

Pokoje s francouzskými okny

Hlavní vstup do objektu je z ulice Hořejší nábřeží. Přes společnou recepci se zimní zahradou v otevřeném prostoru se skleněnou střechou projdou návštěvníci buď k výtahům a schodištím navzájem oddělených částí pokojů, nebo ke společnému zázemí, zejména k restauracím na vltavském břehu. Samostatná schodiště s výtahy v jednotlivých částech budovy vedou do podlaží s pokoji v oboustranném uspořádání podél vnitřní chodby. U pokojů nejsou navrženy balkony, neboť charakter fasád předpokládá využití principu francouzských oken.

Fasády hotelových železobetonových objektů jsou navrženy v kombinaci obkladu kamenem, probarvené omítky, zvětralého měděného obkladu Tecu a obkladu skleněnými deskami. Okna a výkladce jsou z hliníkových profilů, s hliníkovými či textilními žaluziemi. Zábradlí u francouzských oken je z kaleného skla, zábradlí na balkonech a terasách je navrženo jako ocelová konstrukce s výplněmi z mléčného a čirého skla.

Příjezd k hotelu respektuje současný jednosměrný provoz Hořejšího nábřeží. Proto byla pro vjezd vybrána z několika variant ta, která umisťuje vjezdovou rampu ze strany u parku. Čtyři stání pro autobusy jsou umístěna pod vyvýšené křídlo směrem k parku. Prostor před vstupem a prostor předjezdu je co nejvíce využit pro zeleň. Několik pohotovostních venkovních stání je navrženo vedle vstupu do hotelu.

Budoucnost Smíchova?
Kongresový hotel River Terrace by se měl stát v budoucnu součástí přeměny centrálního Smíchova. V současné době se připravuje rozsáhlá výstavba v jeho jižní části na bývalých pozemcích Českých drah, projednávají se závazné územně plánovací dokumenty, jejichž schválení otevře cestu k výstavbě 350 000 metrů čtverečních převážně kancelářských a obchodních ploch. Plánována je také revitalizace zbývající rezidenční zástavby a ostatních objektů včetně Smíchovských pivovarů.

Smíchov by se tak měl stát důležitým centrem pro podnikání, obchod, pořádání konferencí a jiných společenských událostí.

(kk)
Vizualizace: Visualarch

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.