Dolní Vítkovice: Zrcadlící Svět techniky
Galerie(7)

Dolní Vítkovice: Zrcadlící Svět techniky

Lze si jen těžko představit autentičtější prostředí, ve kterém by se vzdělávací projekt Science and Technology Centra mohl rozvinout lépe. Nachází se totiž v autentickém prostředí, ve kterém se po dobu téměř dvou staletí těžilo uhlí, vyráběl koks a surové železo. A nejenom to – zde se surové železo zušlechťovalo v ocel a z ní se pak v rámci těžkého strojírenství vyráběly špičkové strojírenské výrobky.

Budova světa techniky je navržená Josefem Pleskotem jako ostatně i další části projektu Dolních Vítkovic.  Je posazená na půdorysu rovnoramenného trojúhelníku se zaobleným pravoúhlým rohem. Její 125 m dlouhá a 12,5 m vysoká zrcadlová hlavní fasáda postavená vůči okolní zástavbě pod úhlem 45° odráží dvojí scenérii místa.

Při pohybu od západu po nové vozovce je zrcadlena scenérie se VI. energetickou ústřednou, energocentrem, plynojemem a vysokými pecemi. Při pohledu od vysokých pecí bude fasádou zrcadlen budoucí park. Takto pojatá fasáda je jednoduchou interaktivní stěnou, která působí smyslově velmi silně a umožní prolínání dvou světů.

TEXT: red
FOTO: AP ATELIER