Projekt bytových domů Trilobit
Galerie(3)

Projekt bytových domů Trilobit

Lokalita Prokopského a Dalejského údolí s vápencovými lomy je proslulá nálezy zkamenělin trilobitů, které zde objevoval už francouzský paleontolog Joachim Barrande. Prvohorní živočich dal jméno i projektu obytného souboru, který má vyrůst na okraji tohoto přírodního parku. Jeho architektura a zelená střecha pomáhá jeho integraci do krajiny.

Přírodní park Prokopské a Dalejské údolí se rozkládá na jihozápadě Prahy a patří k nejnavštěvovanějším přírodním lokalitám v metropoli. Není tedy divu, že právě tento kout Prahy přilákal investora, který chce nabídnout bydlení „v pohádkově krásné přírodě, v architektonicky unikátní nízkoenergetické rezidenci.“ Přesně tak to prezentuje ve svém projektu.

V blízkosti kulturní památky
Pozemek, na němž má obytný soubor vyrůst, je na severní straně vymezen Dalejským potokem, na jižní straně navazuje na ulici Hlubočepskou a na východní straně navazuje na areál bývalé továrny Hydroxygen, dnes zapsané na seznamu nemovitých kulturních památek a citlivě rekonstruované Františkem Pajerem a Vladimírem Hronem. Na západní straně navazuje na pozemek, na kterém je plánovaná výstavba osmi rodinných domů. Jihovýchodním směrem se nachází železniční zastávka Praha-Hlubočepy.

Projekt zahrnuje čtyřiatřicet bytů, jednu nebytovou jednotku a více než dvojnásobek parkovacích míst ve společných garážích v podzemním podlaží. Přízemí je rozděleno do dvou linií a třetí a čtvrté podlaží je pak rozděleno do čtyř dvoupodlažních hmot. Takové uspořádání vyvolává dojem velmi volné a nízké zástavby, podpořený oblou zatravněnou střechou přízemních bytů, které se tak jakoby vynořují z úrovně pozemku.
Celý bytový soubor díky tomu působí vlastně jako čtyři nízkopodlažní samostatné domy, navíc se samostatnými vstupy, přístupnými z pojezdového chodníku. Mezi nimi a jsou navrženy byty se samostatným vstupem. Tří- až pětipokojové byty mají v přízemí předzahrádky, ve druhém podlaží pak velké pobytové terasy na střeše prvního podlaží. Byty ve třetím podlaží mají terasy zapuštěné ve hmotě domu.

Věže jsou rozmístěny na podnoži přízemí tak, aby si minimálně stínily, a je tedy zajištěn dostatečný přísun slunce a dobrý výhled. Suterén podzemní garáže je úplně nebo částečně zapuštěn pod zemí, do ulice Hlubočepská, a na východní straně vytváří jakýsi sokl, na kterém objekty sedí. Přízemní podnože jsou na obou koncích zakončeny nakloněnou plochou zelené střechy, takže to vypadá, jako by domy vyrůstaly ze země.

Na projekt naváže další
Za projektem stojí developer JRD, který se specializuje na nízkoenergetickou a pasivní výstavbu bytových domů a v této oblasti je u nás průkopníkem. Také projekt Trilobit je navržen jako nízkoenergetický. V téže lokalitě plánuje developer ještě další bytový soubor – pasivní domy Semmering a výstavbu luxusních nízkoenergetických vil Diamantica.

TRILOBIT
Místo: Praha 5 – Hlubočepy
Autor: Podlipný Sladký Architekti
Investor: JRD Hlubočepy
Bytů: 39, 70 parkovacích stání, 1 nebytová jednotka
Hrubá podlažní plocha: 4 645 m2
Vyzvaná soutěž: 2011

TEXT: KAK
foto: PODLIPNÝ SLADKÝ ARCHITEKTI

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.