Odkaz meziválečné tradice: Originální byty a ateliery
Galerie(5)

Odkaz meziválečné tradice: Originální byty a ateliery

Na pražském Smíchově, v blízkosti historické usedlosti Koulka, byla nedávno dokončena realizace projektu Nová Koulka. Architekt Milan Kopeček poměrně složitě tvarovaný stavební pozemek ve svém návrhu nezjednodušil, ale otiskl jej v původní podobě do nové architektury.

Složitost prostorových a legislativních limitů stavebního pozemku v kombinaci s osvíceným, ale na technologie náročným zadáním investora nebyla pro Novou Koulku omezujícím faktorem. Stala se naopak její výhodou. Výrazné převýšení a nepravidelný tvar stavebního pozemku, geometrie uličních čar a odstupů včetně veřejného schodiště determinovaly, nikoliv však potlačily výsledný výraz stavby.

Nová Koulka se urbanisticky začleňuje do existující zástavby a pokračuje v logice do svahu umisťovaných solitérních staveb. A to jak historických objektů, tak mladších bytových staveb při ulici Pod Kesnerkou. Výstavbou Nové Koulky nedošlo k přetvoření terénu. Oblá hmota Nové Koulky s výhledem na Vyšehrad plynule a soudobě vyrůstá z místa.

Práci s hmotou, objemem a skladbu jednotlivých částí podtrhují zvolené materiály a prvky, od jednoduchého povrchu fasády, přes okenní pásy, pohledový beton, až po detaily z ploché oceli. Totéž platí ohledně barevného řešení ve světlých šedých odstínech.

Purističtější pojetí výrazu stavby se vyhýbá dekorativnosti ve vlastní architektuře, nicméně byla záměrně ponechána část pohledově exponovaného prostoru mladým adeptům umění pro solitérní tvorbu. Navržená architektura respektuje čitelnost období vzniku jednotlivých okolních staveb. A i když nenápadně odkazuje na meziválečnou tradici, je Nová Koulka plně ukotvena v soudobé architektuře.

Pásová okna jsou jedním z prvků odkazujících na meziválečnou tradici.

Pásová okna jsou jedním z prvků odkazujících na meziválečnou tradici.

Oblé a ostré

Hmotu stavby tvoří navrstvení a propojení čtyř celků nepravidelných oblých tvarů. Od ulice ustupující kaskádovité řazení koresponduje se stoupáním okolního prostoru i architektury. Ustoupení hmot umožnilo ve výše položených podlažích vytvořit velkorysé terasy. Hlavní uliční průčelí je rovnoběžné s Křížovou ulicí. Boční severní fasáda se vstupy reflektuje svým pootočením sousední eklektickou zástavbu. Zahradní oblouková fasáda překvapuje svojí subtilností.

Dominantním výtvarným prvkem Nové Koulky je neortodoxní zpracování tématu arkýře (lze-li vůbec výsledné řešení za arkýř považovat). Autor projektu jej navrhl jako nepravidelné prosklené vybočení vnitřního prostoru mimo vlastní hmotu stavby v úrovni třetího patra, obcházející jižní a západní fasádu. To vše se zamýšlenou absencí vnějších statických podpor.

Velká pásová okna dovolují výrazné prosvětlení interiéru a plně využívají možnosti panoramatického výhledu na Vyšehrad. Vnitřní dispozice respektuje tvary podlaží a hmotu stavby. I přes netypický půdorys vycházejí místnosti z vnitřního ortogonálního řádu. Díky kombinaci vnějšího oblého a vnitřního ostrého je možné povětšinou řešit interiér běžným nábytkem.

Vila respektuje limity pozemku i charakter okolí.

Vila respektuje limity pozemku i charakter okolí.

Víra ve vizi

„Největším úskalím realizace projektu Nová Koulka byla důvěra. Všech,“ říká architekt Milan Kopeček. „Prosadit záměr v jeho původní podobě. Od začátku do konce. Od koupě pozemku po kolaudaci. Od municipálních autorit po poslední dělníky na staveništi. V průběhu času byla silná tendence od všech zúčastněných si práci zjednodušovat. Netuctová forma, náročnost na technologie a respekt k pozemku nejdou totiž zcela ruku v ruce s rutinní stavební praxí.“

Klíčovou roli sehrála developerova neochvějná víra v architektovu vizi, bez ní by Nová Koulka nestála. Díky práci s měřítkem nabízí objekt mnohem více, než na první dojem pozorovatel očekává. Ať už jde o množství světla a velikost oken, či rozlehlost teras. 

Panoramatičnost výhledu, správná orientace na světové strany a tlak na minimalizaci vzájemného ovlivňování jsou hlavními aspekty pro situování polohy jednotek v objektu. Předností projektu je jeho originalita a hravost architektury determinující různorodost jednotlivých bytů. Zásadním rysem, běžnému pozorovateli téměř neviditelným, je elegantní statické řešení stavby a rozsáhlý projekt inteligentní elektroinstalace.

Přesto, že Nová Koulka plně respektuje limity pozemku a charakter okolí, má svůj vlastní osobitý výraz, který místo obohacuje a dává mu nový rozměr.

Nová Koulka nabízí působivý výhled na Vyšehrad.

Nová Koulka nabízí působivý výhled na Vyšehrad.

Nová Koulka

Místo: Praha 5 – Smíchov
Architekt: Mgr. Ing. Milan Kopeček, MBA
Investor: SD Bohemia Group, a. s., Ing. Miloš Frýbert
Projektant: SD Engineering, s. r. o.
Statik: Ing. Tomáš Felix
Zastavěná plocha: 230 m²
Užitná plocha: 1291 m²
Realizace: 2016
Počet bytů: 7 jednotek 1+1 až 5+1

PRAHA
TEXT: TEREZA JANIŠOVÁ
FOTO: ARCHIV MILANA KOPEČKA A PETRA POKRUPY

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 2/2017.