1. sériový pasivní dům v zemi
Galerie(8)

1. sériový pasivní dům v zemi

Energeticky pasivní dům s difúzně otevřenou konstrukcí začal stavět minulý měsíc náš největší výrobce dřevostaveb, společnost RD Rýmařov. Dům vzniká na základě typového projektu domu Kubis Lumio a díky skladbě obvodových a střešních konstrukcí splňuje parametry pasivního domu.

Již ve standardním provedení splňuje Dům Kubis Lumio z produkce RD Rýmařov požadavky na moderní architekturu a zároveň účelné řešení interiéru. Podkroví není zmenšeno o zkosení střechy, proto má stejně plnohodnotnou obytnou plochu jako přízemí, dvě pultové střechy proti sobě umožňují pomocí světlíku nestandardní osvětlení schodiště. Díky modernímu architektonickému řešení tak může investor získat velký byt v malém domku.

Za další výhody je třeba považovat rychlost výstavby, dostupnou a garantovanou cenu, a 30letou záruku na konstrukční systém, který je navíc již ve standardu nízkoenergetický, a který je charakteristický i vysokou zvukovou neprůzvučností, variabilitou a možností realizace individuálních představ.

Právě v novém domě postaveném na základě typového objektu Kubis Lumio bude od letošních Vánoc bydlet i pan Jiránek. Jeho rodinný dům bude postaven poblíž pražské aglomerace. RD Rýmařov ukazuje, že pasivní domy jsou realizovatelné s typovými projekty i bez přemrštěných nároků na rozpočet, a že jsou dostupné každému, kdo chce bydlet energeticky maximálně úsporně.


Definice pasivního domu:
„Pasivní domy jsou budovy s roční měrnou potřebou tepla na vytápění nepřesahující 15 kWh/(m2a). Takto nízkou energetickou potřebu budovy lze krýt bez použití obvyklé otopné soustavy, pouze se systémem nuceného větrání obsahujícím účinné zpětné získávání tepla z odváděného vzduchu (rekuperací) a malým zařízením pro dohřev vzduchu v období velmi nízkých venkovních teplot. Navíc musí být dosaženo návrhových teplot vnitřního vzduchu po provozní přestávce v přiměřené (a v projektové dokumentaci uvedené) době. Současně nemá u těchto budov celkové množství primární energie spojené s provozem budovy (vytápění, ohřev TUV a el. energie pro spotřebiče) překračovat hodnotu 120 kWh/(m2a).“
(Zdroj: www.pasivnidomy.cz) 

Na první pohled jsou viditelné změny ve velikosti a vnitřním uspořádání, které reflektují individuální potřeby investora – půdorys domu je 13,5 x 8 metrů a proti typovému projektu tak dům narostl do délky i šířky. Díky zvětšení zastavěné plochy narostla i celková užitná plocha domu, která představuje v obou nadzemních podlažích (dům je nepodsklepen) plochu 83,5 m2, celkem tedy 167 m2.

Méně viditelnou, ale velmi podstatnou změnou pro dosažení parametrů pasivního domu jsou skladby konstrukcí. Zatímco u typového domu má například obvodová stěna tloušťku 265 mm a součinitel prostupu tepla U = 0,18 W/m2K, atypický dům má tloušťku 387 mm a součinitel prostupu tepla U = 0,14 W/m2K.

Vnitřní i vnější opláštění všech stěn je podobně jako u typového domu ze sádrovláknitých desek FERMACELL, u pasivního domu jsou však navíc u obvodových stěn využity parobrzdné sádrovláknité desky FERMACELL VAPOR, které jsou součástí difúzně otevřené konstrukce domu. Spoje jednotlivých konstrukcí jsou vzduchotěsně prolepeny systémem firmy ISOCELL. Významnou novinkou ve stěnových a střešních skladbách konstrukce je použití ekologických tepelných izolací z dřevovlákna v prostoru nosné konstrukce od firmy STEICO. Navýšení množství tepelné izolace obvodových stěn bylo dosaženo instalací montážní předstěny, která rovněž nabízí prostor k vedení elektrických rozvodů. K vnějšímu zateplení stěny byl použit difúzně otevřený fasádní systém STO ThermWood s dřevovláknitou izolací firmy STO.

Obvodová stěna (U = 0,14 W/m2K) má složení:
1. sádrovláknitá deska FERMACELL12,5 mm
2. montážní předstěna s tepelnou izolací z dřevovlákna STEICO 60 mm
3. sádrovláknitá deska s parobrzdou FERMACELL Vapor 15 mm
4. nosný rám s tepelnou izolací z dřevovlákna STEICO 120 mm
5. sádrovláknitá deska FERMACELL12,5 mm
6. tepelná izolace z dřevovlákna STO 160 mm
7. difúzně otevřený fasádní systém STO ThermWood

Střešní konstrukce (U = 0,11 W/m2K) je tvořena:
1. sádrokartonová deska 15mm
2. podhledové latě s tepelnou izolací z dřevovlákna STEICO 60 mm
3. parozábrana
4. krokve 60 x 240 mm s tepelnou izolací z dřevovlákna STEICO 240 mm
5. nadkrovní tepelná izolace z dřevovlákna STEICO 100 mm
6. kontralatě, provětrávaná mezera
7. střešní latě
8. dřevotřísková deska OSB
9. střešní krytina titanzinek

Výhodou použité difúzně otevřené konstrukce pro energeticky pasivní dům je vysoká úroveň prefabrikace, minimální náklady na vytápění a chlazení, použití ekologických materiálů, rychlost a přesnost výstavby a po předání investorovi vysoký komfort bydlení. Dům odpovídá požadavkům programu Zelená úsporám a díky tomu může investor žádat při jeho výstavbě o státní podporu. Použitá konstrukce navíc neobsahuje žádné stavební prvky, které by byly zdrojem formaldehydů, deskové materiály FERMACELL jsou nehořlavé s třídou reakce na oheň A2.

Neopomenutelnou součástí pasivních domů je jejich technické zařízení. Velice nízká potřeba na vytápění lze krýt systémem řízeného větrání s účinným zpětným získáváním (rekuperací) tepla z odváděného vzduchu a zařízením pro dohřev vzduchu v období nízkých teplot. Pasivní dům pana Jiránka byl opatřen větrací jednotkou RB firmy ATREA. Ohřev vzduchu v jednotce je zajištěn integrovaným zásobníkem tepla IZT 915, který je primárně ohříván elektricky.

Úspora energie na vytápění je posílena sestavou solárních kolektorů, které jsou spolu s krbovou vložkou napojeny na již zmíněný integrovaný zásobník. Propojením krbové vložky s IZT 915 nedochází k přehřátí místnosti obývacího pokoje a systémem řízeného větrání je teplo rozvedeno do ostatních místností. Pro úplnost informací je dům navíc vybaven fotovoltaickou elektrárnou.  

Dne 13. 11. 2009 již proběhla první měření těsnosti blower door testem (zjištění objemu vzduchu, který uniká netěsnostmi v plášti budovy) s výsledkem n50,N = 0,45/h, což je výrazně lepší než požadovaná hodnota n50,N= 0,6/h.  Tato hodnota celkové výměny vzduchu v objektu dle ČSN 730540-2 udává, kolikrát se za hodinu vymění objem vnitřního vzduchu objektu při tlakovém rozdílu 50Pa. Nízká hodnota průvzdušnosti budovy deklaruje kvalitu provedené stavby – nadměrné proudění vzduchu znehodnocuje kvalitu vnitřního klimatu a v krajních případech může způsobit i závažné poruchy konstrukce budovy. Při vysoké průvzdušnosti je totiž do domu nasáván studený vnější vzduch a do exteriéru naopak uniká teplý vnitřní vzduch.

„Předání tohoto pasivního domu plánujeme už v polovině prosince letošního roku. RD Rýmařov je stabilní firmou s dobrou perspektivou na stavebním trhu. Pouze takový hráč jako my si může dovolit začít klientům nabízet 1. sériový pasivní dům v zemi,“ řekl Ing. František Příkaský, jednatel společnosti RD Rýmařov.

Zdroj: RD Rýmařov s. r. o.