Wienerberger fórum vyprodalo sály
Galerie(5)

Wienerberger fórum vyprodalo sály

Setkání odborníků „Wienerberger fórum“, jehož první ročník uspořádala v lednu společnost Wienerberger cihlářský průmysl v celkem 6 městech, doslova vyprodalo sály. O jednodenní seminář byl mezi architekty, projektanty a zaměstnanci stavebních úřadů tak velký zájem, že bylo mnohde nutné měnit místo konání a akci přesunout do prostor s větší kapacitou. Účast na seminářích, které jsou začleněny v systému celoživotního vzdělávání ČKAIT, byla zdarma.


Semináře, které proběhly v Ostravě, Brně, Hradci Králové, Českých Budějovicích, Praze a v Ústí nad Labem, se věnovaly statice stěn a stropů, akustice a tepelné technice.

Přednášky odborníků zaujaly

Jednotlivých témat se zhostili přednášející z řad odborníků společnosti Wienerberger. Posluchačům byla například představena tématika přesazení zdiva o více jak 1/6 tloušťky pro dodatečnou 80 mm tlustou tepelnou izolaci soklu s představením ukázek výsledků laboratorních zkoušek, nebo zkušenosti s návrhy skrytých průvlaků bez ocelových nosníků pod sloupky krovu včetně ukázek výpočtů, posouzení a doporučení.

Kromě dalších témat se diskutovalo také o vlivu dispozičního uspořádání a konstrukčního systému na akustické vlastnosti objektů a energetickém průkazu budovy. Velký zájem byl také o oblast předpokladů, podmínek a možností projektování nízkoenergetického a pasivního domu z materiálu POROTHERM a také o využití keramických stropů s členitým půdorysem. 

 
Wienerberger fórum zcela „vyprodalo“ sály. Pro semináře, na kterých byla účast zdarma, bylo mnohde nutné hledat prostory s větší kapacitou.  Ing. Veleba ze společnosti Wienerberger diskutuje s návštěvníky fóra. Zájem o témata byl značný.


Ukázky zdění PUR-pěnou DRYFIX

Každý ze seminářů oživila praktická ukázka zdění novou technologii POROTHERM DRYFIX.SYSTEM. Při této metodě nahrazuje maltu speciální PUR-pěna, jež se nanáší speciální aplikační pistolí. V současnosti se přitom jedná o vůbec nejrychlejší metodu výstavby z pálených cihel. Hrubou stavbu běžného rodinného domu je možné postavit za jeden týden. Zdít je přitom možné i v zimě v mrazu, a to až do -5°C.

O jedinečnosti této metody svědčí i ocenění získané v září 2008 na mezinárodním stavebním veletrhu FOR ARCH. Technologie POROTHERM DRYFIX.SYSTEM zde od odborníků obdržela nejvyšší cenu GRAND PRIX FOR ARCH 2008.

 
O technologii POROTHERM DRYFIX.SYSTEM byl mezi účastníky velký zájem. V současnosti se jedná o vůbec nejrychlejší metodu výstavby z pálených cihel. Hrubou stavbu běžného rodinného domu je možné postavit za jeden týden. Praktická ukázka zdění technologií POROTHERM DRYFIX.SYSTEM probíhala přímo na pódiu. Pro samotné zdění přitom není potřeba elektřina ani voda.


Fórum jako impuls pro diskuzi

Cílem seminářů bylo společně s odborníky hledat taková řešení pro praxi, jež nabídnou splnění normových požadavků, a to za podmínky jejich snadné proveditelnosti a plné funkčnosti.

„Wienerberger fórum ukázalo, že právě toto je téma, které profesionálům ve stavebnictví chybělo,“ komentuje ing. Roman Šulista ze společnosti Wienerberger velký úspěch akce. „Na lednová setkání by měla dále navázat vlastní dlouhodobá diskuze a spolupráce odborníků,“ vysvětlil celkovou strategii Šulista.

Pokračovat v další rozpravě bude možné na webu www.wienerbergerFORUM.cz, který by se měl stát portálem pro sdílení názorů odborníků z jednotlivých oblastí. Právě z něj je v budoucnosti plánováno čerpat témata pro další setkávání.

Více informací naleznete na www.wienerbergerFORUM.cz či na www.wienerberger.cz.