Výstava Jak se tvoří město

Výstava Jak se tvoří město

Fakulta dopravní Českého vysokého učení technického v Praze připravila výstavu s názvem Jak se tvoří město, kterou mohou návštěvníci shlédnout do konce tohoto roku v Národní technické knihovně.

Cílem výstavy je ukázat klíčovou roli dopravy v období vrcholné průmyslové revoluce a její úlohu při utváření novodobých měst. „Naše výstava vypráví příběh zrození takzvané velké Prahy, a to v časovém rozmezí od sedmdesátých let devatenáctého století do třicátých let dvacátého století,“ řekl kurátor výstavy Zdeněk Říha.

Tento příběh začíná první úvahou o zbourání pražských hradeb a všímá si důležitého mezníku – 23. září 1875, kdy byl zahájen provoz koněspřežné tramvajové dopravy. Na jejím konci, v období před druhou světovou válkou, bude tento příběh zakončen veřejnou soutěží na další dopravní rozvoj Prahy. „Jedná se o úžasné období, kdy lidstvo ve svém vývoji přišláplo plyn. Myslím, že je zajímavé a poučné zabývat se touto epochou ve vývoji měst i tím, jak se města přetvářela ze své středověké podoby,“ dodává Zdeněk Říha. 

Výstava Jak se tvoří město navazuje svým tématem na expozici Vize pro dopravu v Praze, kterou na jaře loňského roku navštívilo na Staroměstské radnici přes 26 tisíc návštěvníků. Více o výstavě najdete na www.jaksetvorimesto.cz.

Zdroj: ČVUT