Výhledy projektových a inženýringových firem nejsou dobré

Výhledy projektových a inženýringových firem nejsou dobré

Letošní rok přinese projektovým a inžnýringovým firmám pokles objemu prací a příští rok bude tento pokles pokračovat. Téměř každá druhá společnost je tak ochotna pracovat s nulovou nebo i zápornou marží. Vyplývá to ze Studie projektových a inženýringových společností 2011, kterou zpracovala společnost CEEC Research. Generálním partnerem této studie je společnost Deltek, zlatými partnery jsou společnosti Benchcom, Copy General a Nemetschek, stříbrným partnerem společnost Weber Terranova.

Rok 2011 podle ředitelů společností přinese pokles objemu projektových a inženýringových prací o 4,5 %. Optimističtější nejsou firmy ani ve výhledu na rok příští, kdy očekávají pokračování poklesu. Situaci hodnotí jako velice náročnou především společnosti připravující projekty pro inženýrské stavitelství.

V souladu s očekávaným poklesem výkonu sektoru předpokládají ředitelé firem i pokles svých tržeb a to o 3,3%. Zejména se obávají ředitelé společností zabývajících se přípravou projektů pro inženýrské stavitelství – odhadují pokles o 6 %, zatímco firmy zabývající se pozemním stavitelstvím jen o 1,3%.  Tržby by měly klesat i v roce 2012 (o 2%).

Sebedůvěra ředitelů firem v překonání konkurence v roce 2011 je nízká. Většina  (68 %) věří spíše v zachování současných tržních pozic. Výhled na rok 2012 ukazuje na určité zlepšení.

Tři ze čtyř ředitelů očekávají redukci počtu firem na trhu, mělo by se jednat o 13 procent firem. Menší objem zakázek než před 12 měsíci potvrzuje téměř polovina společností. Největší podíl těchto firem je v segmentu inženýrského stavitelství. Aktuální průměrné vytížení kapacit projektových a inženýringových společností se pohybuje na úrovni 83 procent. Firem ochotných přistoupit při řešení své situaci k outsourcingu vybraných tradičních aktivit je zatím jen 43 %. Hlavními důvody k tomuto kroku jsou zefektivnění fungování společnosti, a rovněž snížení fixních nákladů na realizaci daných činností. Větší část (57 procent) ředitelů firem uvádí, že outsourcingu využít k řešení své situace nechtějí. ,,Zatímco ve finančním sektoru si dnes žádná banka ani pojišťovna netiskne např. výpisy pro klienty sama, v projekčním sektoru je stále výrazný podíl firem, které více věří vlastním řešením než řešením formou outsourcingu od specializovaných firem. Tím se české a obecně východoevropské firmy liší od západoevropských a amerických projekčních a inženýrských společností, jež se již dlouhou dobu snaží formou outsourcingu řešit téměř všechny podpůrné procesy,“ potvrzuje Jaroslav Kasl, obchodní manažer Copy General.

Za aktuálně nejefektivnější způsob získávání zakázek považují ředitelé společností dlouhodobou spolupráci se zadavatelem. Téměř každá druhá společnost je ochotna přijmout zakázku s nulovou nebo zápornou marží a každá třetí porušuje své interní předpisy, aby zakázku získala.

Hlavními omezeními jsou pro společnosti byrokracie/požadavky ze strany státu a nedostatečná poptávka. Ta nejvíce trápí společnosti připravující projekty pro inženýrské stavitelství.

Klíčovými prioritami na dalších 12 měsíců jsou pro projektové a inženýringové společnosti zlepšení jejich projektového managementu a plánování (interní prostředí) a optimalizace nákupních procesů spolu se zlepšením výběru dodavatelů (externí prostředí). ,,Aktuální situace není pro firmy působící v tomto segmentu jednoduchá. Velice obtížně se hledají nové zakázky a získané je třeba zpracovat za nižší cenu než dříve. Lze tedy předpokládat, že se bude vytvářen tlak na to, aby stejný objem zakázky zvládl menší počet osob. Vnitřní efektivita a optimalizace pracovních postupů a nástrojů je tedy logickým krokem,“ uzavírá Igor Seifert
technický ředitel Nemetscheku.

To potvrzují i další závěry studie, pokud se podíváme z mikropohledu, tj. dovnitř firem, podíl zaměstnanců zabývajících se přímou službou pro klienta (např. projektanti, atd.) oproti zbývajícím zaměstnancům (např. back office, atd.) je relativně vysoký, jedná se v průměru o 78 procent. To ukazuje, že při klesajícím množství dostupných zakázek má další zvyšování efektivity výkonu své limity. Výrazného zlepšení efektivity tedy bude spíše možné dosáhnout redukcí rozsahu současných kapacit, než změnou interních struktur. Srovnání se zahraničním doplňuje Petr Šrámek, ředitel společnosti Benchcom: „Ze studie amerických AE firem Deltek Clarity 2010 vyplývá, že za posledních 5 let došlo k poklesu podílu produktivního času zhruba o 10% a nyní se podíl času přímo účtovaného na projektech pohybuje na úrovni 56% z celkového časového fondu firmy. Ukazatel se však v roce 2010 poprvé zvýšil 1.5 bodu.“

Zdroj: CEEC Research