V Praze se konala světová konference CIM

V Praze se konala světová konference CIM

Akciová společnost ČEPS, která je jediným provozovatelem české elektroenergetické přenosové soustavy spoluorganizovala setkání uživatelů modelu CIM (Common Information Model), který je primárně určen pro výměnu dat mezi aplikacemi v rámci řídicích systémů dispečinků (Energy Management System).

Z iniciativy sekretariátu asociace ENTSO-E, která sdružuje 41 evropských provozovatelů přenosových soustav, bylo rozhodnuto použít tento datový model i pro výměnu dat mezi provozovateli přenosových soustav. Jedná se o data pro vypracovávání síťových modelů a pro plánování provozu. Platforma umožňuje interoperabilitu všech systémů a unifikuje použití komerčních aplikací – více na http://cimug.ucaiug.org.

Konference CIM se od roku 2005 konají dvakrát ročně. Letošní, pražská, byla dosud největším setkáním – do hotelu Diplomat ve dnech 10. až 13. května 2011 sjelo více než 100 účastníků. Pro odborníky ČEPS to byla příležitost hlouběji proniknout do problematiky CIM, ovlivnit další vývoj a v neposlední řadě i poznat rozvoj komerčních aplikací. Na konferenci vystoupili se svými příspěvky člen představenstva Miroslav Vrba a vedoucí oddělení Analýzy PS Karel Máslo. Organizační zajištění konference ČEPS převzala rovněž v souvislosti s účastí ve výzkumných programech financovaných Evropskou komisí.

–>–>