Stavebnictví 2013: Čekání na veřejné zakázky

Stavebnictví 2013: Čekání na veřejné zakázky

Podle nejnovější kvartální analýzy se za první čtvrtletí letošního roku vyhlídky stavebního trhu zhoršily a stavební společnosti očekávají pokles sektoru až o dalších 4,7 procenta. Do záporných čísel se oproti dřívějším předpovědím dostává i odhad na příští rok. Změna situace v oblasti velkých veřejných zakázek, která by mohla situaci na stavebním trhu rozhýbat, je však v nedohlednu.

Kvartální analýzy českého stavebnictví pravidelně publikuje výzkumná společnost CEEC Research ve spolupráci s poradenskou společností KPMG Česká republika. Podle nejnovější analýzy poklesla stavební produkce v 1. čtvrtletí 2013 meziročně o 10,9%. Odhady vývoje tržeb stavebních společností se zhoršily jak pro rok 2013, tak i pro rok příští. Z důvodu velmi nízkého množství zakázek na trhu dále roste podíl společností, které jsou ochotny přijmout zakázku i s nulovou nebo dokonce zápornou marží. Dumpingové ceny je podle výsledků analýzy ochotno nabídnout 41% firem, především pak velké firmy z oboru inženýrského stavitelství.

V posledním období došlo k mírnému nárůstu aktivity soukromého sektoru, drobní investoři však vyčkávají na spuštění dotačního programu zelená úsporám. Klíčovým signálem pro stavební trh bude ale až změna situace v oblasti velkých veřejných zakázek. Podle 94 procent dotázaných stavebních firem považuje za nejzávažnější aktuální problém v oblasti veřejných zakázek fakt, že při výběru se hledí na jediné kritérium- cenu. „ Zásadním problémem je především chování zadavatelů, kteří z obavy ze skandalizace za korupční jednání zvolili pro vyhodnocování pouze velmi pohodlné kritérium ceny. Nikdo se nezabývá důkladnou prověrkou technického řešení ani navrženými technologickými postupy“, dokresluje situaci Karel Mora, předseda představenstva společnosti Elektrizace železnic Praha.

Za v současnosti nejefektivnější způsob získávání zakázek považují velké společnosti výběrová řízení a střední firmy naopak osobní kontakty. Podle ředitelů je jedním z klíčových faktorů úspěchu pro získání zakázky schopnost mít informace v předstihu, za neužitečnější zdroj informací o zakázkách označují ředitelé napříč všemi segmenty osobní kontakty. Pozitivně dopadla analýza ve věci korupce, podle dotázaných firem výrazně klesl počet žádostí o úplatky. Situace však rozhodně není ideální a výběrová řízení jsou stále značně netransparentní. Navíc se ukázalo, že novela Zákona o veřejných zakázkách č. 137/2006 Sb. z loňského roku přinesla takřka naprosté zastavení vyhlašování nových zakázek. „ Investoři nebyli připraveni na novou povinnost, kdy součástí zadávací dokumentace musí být i realizační dokumentace. Tím, že používají upravené dokumentace pro stavební povolní nebo dokonce pro územní řízení, dochází při zpracování nabídky k mnohým doplňujícím a upřesňujícím dotazům a výběrová řízení jsou několikrát posouvána, nebo dochází k jejich zrušení“, míní o situaci Zdeněk Osner, předseda představenstva a generální ředitel Energie- stavební a báňská a.s.

V plné verzi je Kvartální analýza českého stavebnictví Q2/2013 k bezplatnému stažení na internetových stránkách společnosti CEEC Research. (http://ceec.eu/)

-vb-
zdroj: CEEC Research
foto: Thinkstock