Společnost KORADO chystá v Česku sérii odborných seminářů
Galerie(1)

Společnost KORADO chystá v Česku sérii odborných seminářů

Společnost KORADO, přední český výrobce otopných těles a poskytovatel komplexního řešení pro vytápění, připravuje bezplatné certifikované semináře na téma Kvalita vnitřního prostředí budov na počátku nového tisíciletí. 

Špičky z oboru představí účastníkům nové technologie a inovace. Pohovoří o problematice úsporného vytápění, zdravého odvětrávání budov a budou se zabývat také legislativními požadavky z této oblasti. Série celodenních seminářů startuje 29. ledna 2018 v Praze, 30. ledna následuje Plzeň. V únoru pokračují semináře v Ostravě a Brně, v březnu v Hradci Králové.

Přednáší experti z akademického světa i státních institucí

Odborné semináře mají dva hlavní bloky – větrání a vytápění – a jsou zařazeny do projektu celoživotního vzdělávání ČKAIT a hodnoceny kreditními body. Přednášející a zároveň odborným garantem je Ing. Zuzana Mathauserová ze Státního zdravotního ústavu. Vystoupí také  prof. Ing. Karel Kabele, CSc. z ČVUT Praha, Fakulta stavební, Katedra technických zařízení budov. Pozvání přijal také doc. Ing. Jiří Hirš, CSc. z Fakulty stavební Brno, Ústav technických zařízení budov.  Program a veškeré podrobnosti, stejně jako přihlášení, naleznete zde a také na stránkách www.korado.cz, v sekci Společnost KORADO/Semináře a školení.

Úsporně větrat, zdravě žít. Větrací a rekuperační jednotky

V bloku věnovaném problematice větrání vystoupí zástupce společnosti KORADO Jan Frankovič, který pohovoří na téma lokálních větracích jednotek. Promluví rovněž majitel společnosti ThermWet Ing. Jan Grendel, který se bude věnovat centrálním rekuperačním jednotkám, jejich vývoji a inovacím, a to i včetně softwarového řešení. „Stále více zákazníků hledá způsob, jak zdravě větrat a současně se bránit prachu a alergenům z vnějšího prostředí. Rekuperační a větrací jednotky jsou řešením, jak tyto faktory eliminovat, a to nejen v domácnostech, ale také komerčních budovách. Tento moderní způsob větrání je plně v souladu s novým nařízením o snižování energetické náročnosti budov a významně se podílí na konečném hodnocení objektu v jeho energetickém štítku.“

Budoucnost bude vyžadovat ekologické zdroje vytápění a účinné čištění vzduchu. Semináře společnosti KORADO představí vývoj nabídky rekuperací i aktuální legislativní požadavky na kvalitu životního prostředí. Na fotografii KORASMART TUBE 2400.

Budoucnost bude vyžadovat ekologické zdroje vytápění a účinné čištění vzduchu. Semináře společnosti KORADO představí vývoj nabídky rekuperací i aktuální legislativní požadavky na kvalitu životního prostředí. Na fotografii KORASMART TUBE 2400.

Ekonomické vytápění – desková tělesa, inovované řady konvektorů a další novinky

Ing. Martinovi Preclíkovi a Ing. Vlastimilu Mikešovi bude patřit přednáškový blok z oblasti vytápění. Seznámí účastníky s benefity deskových otopných těles a budou přednášet rovněž na téma inovované řady  konvektorů a další novinky v sortimentu. „Představíme stávající i inovované technologie s vysoce ekonomickým provozem – rychlým nástupem tepla, nízkou spotřebou energie a pozitivním vlivem na životní prostředí. Vysvětlíme výhody našeho řešení i způsoby implementace do komerčních budov i domácností,“ přibližují odborníci společnosti KORADO.

Termíny a místa školení: