Pozvánka na konferenci Alternativní zdroje energie 2010
Galerie(1)

Pozvánka na konferenci Alternativní zdroje energie 2010

Společnost pro techniku prostředí ve spolupráci s Československou společností pro sluneční energii (ČSSE), Asociací pro využití tepelných čerpadel (AVTČ) a Sdružením CZ-Biom vás zve na konferenci Alternativní zdroje energie 2010. Konference, která nese podtitul Udržitelné zásobování budov a průmyslu teplem a chladem, se uskuteční v Kroměříži ve dnech 13. až 15. července 2010.

Hlavními tématy konference budou alternativní zdroje tepla a chladu, legislativní podpora tepla a chladu z obnovitelných zdrojů, solární tepelná technika, tepelná čerpadla, získávání tepla z biomasy a vazba AZE na budovy a technologické procesy. Konference bude členěna na tři hlavní sekce: solární tepelná technika, tepelná čerpadla a biomasa. Sekce se budou věnovat specifickým tématům jednotlivých typů alternativních zdrojů tepla a chladu, především však výzkumu, vývoji a inovacím, realizacím z praxe, ekonomice a ekologii provozu. Další informace naleznou zájemci na stránkách www.aze2010.cz.

Foto: Soleg s.r.o.