Pocta ČKA 2011 pro architekta Karela Pragera

Pocta ČKA 2011 pro architekta Karela Pragera

Česká komora architektů (ČKA) se rozhodla udělit Poctu ČKA 2011 in memoriam architektovi Karlu Pragerovi (1923-2001). Mezi nejvýraznější osobnosti české architektury druhé poloviny dvacátého století se Prager zařadil především budovou Národního později Federálního shromáždění v Praze, Novou scénou Národního divadla, Ústavem makromolekulární chemie na Petřinách či zastřešením Hlavního nádraží v Praze. Slavnostní ceremoniál proběhne na jaře příštího roku.

Poctu České komory architektů získává každoročně již od roku 2000 významná osobnost v oboru, která se svou prací a morálním kreditem výrazně zapsala do moderní historie české architektury. Pětičlenná odborná porota posuzovala v letošním roce 17 nominovaných osobností a rozhodla se doporučit k udělení Pocty právě Karla Pragera.

Pragerova tvorba dodnes rozděluje odbornou i laickou veřejnost na nadšené obdivovatele i zaryté odpůrce. Stavby jsou často kritizovány jako symboly normalizace, přestože jejich autor byl pro komunistický režim po dlouhou dobu nežádoucí osobou. ČKA je ale přesvědčena, že oceňuje architekta, který „přes nepřízeň historické doby a všechny obtíže a dočasnost zájmů všedního dne po sobě zanechal nejen kvalitní a rozsáhlé, ale i vrcholně inspirativní a myšlenkově provokativní architektonické a urbanistické dílo“. Pragerovy realizace patří mezi to nejodvážnější a nejzajímavější, co u nás v 60. a 70. letech minulého století vznikalo a zůstávají ojedinělým počinem i ve světovém kontextu.

(kk)
Zdroj: Česká komora architektů
FOT: Karl Prager

–>–>