Na konferenci IZOLACE již počtrnácté

Na konferenci IZOLACE již počtrnácté

Také v příštím roce se můžete těšit na konferenci IZOLACE, kterou pořádá společnost AWAL. Proběhne dne 6. února v areálu PVA EXPO Praha v Letňanech. Pro 14. ročník – IZOLACE 2013 – je připraveno jedno ucelené téma, kterým tentokrát budou poruchy plochých střech.


Příspěvky budou prezentovány významnými výrobci, ale i nezávislými specialisty na tuto problematiku. Kromě zástupců některých významných výrobců a soudních znalců se lze těšit i na vystoupení předních pedagogů z českých i slovenských vysokých škol se stavebním zaměřením, jako jsou prof. Oláh, doc. Kutnar, doc. Kulhánek, dr. Plachý a Ing. Petříček. Velmi zajímavou přednášku přednese i Ing. Šuliak (STU v Bratislavě). Bude se týkat snášenlivosti fóliových hydroizolačních materiálů s asfalty, pěnovými polystyreny a dalšími, vzájemně agresivně působícími stavebními materiály.

Zajímavou oblastí bude i rozbor výhod a nevýhod různých typů stěrkových vodotěsných izolací, protože to je problematika, která je nejasná, a neustále vznikají nové a nové materiálové varianty stěrkových a jiných bezešvých izolací. Další oblastí, které se bude konference věnovat, je mechanické kotvení, a to z hlediska jak vlastních kotvicích prvků, tak i hydroizolačních materiálů, které jsou s touto problematikou spojené, a jejich technických vlastností a problémů.

Za současné ekonomické situace, kdy je všude kolem nás tlak na cenu za každou cenu, je nutné ukazovat nebezpečí této tendence. Stále více realizačních firem totiž šetří. A to jak na použitých materiálech, tak na kvalitním zpracování. Vše pak má negativní dopad na výsledek, protože právě šetření způsobuje největší náklady na opravy a rekonstrukce. Důsledkem tohoto trendu je výrazný nárůst reklamací na nefunkční nebo vadné střešní pláště a izolační systémy vůbec. Až 70 % všech reklamací se týká oblasti ochrany stavebních objektů před vodou nebo vlhkostí. Samozřejmě s tím jsou svázány i náklady na opravu a rekonstrukce.

Stejně jako v minulém ročníku budou v rámci konference IZOLACE 2013 vyhlášeny výsledky memoriálu Antonína Fajkoše. Redakce časopisu Střechy, fasády, izolace vyhlásí výsledky a předá ocenění vítězům z řad mladých studentů.

Organizátoři si vás tímto dovolují pozvat na konferenci IZOLACE 2013. Připomínáme, že již od 1. prosince je možné se registrovat za zvýhodněnou cenu. Využijte této příležitosti, která platí pouze do konce roku.

Podrobnosti, aktuální informace a přihlášení budou k dispozici stejně jako předešlé roky na www.izolace.cz.

Těšíme se na vaši účast a na vzájemně obohacující setkání s diskusemi s vámi.

Za organizátory konference IZOLACE 2013:
Odborný garant: Ing. Marek Novotný, Ph.D.
Pořadatel: A.W.A.L, s. r. o. – expertní a projektová kancelář, Eliášova 20, 160 00 Praha 6

–>–>

Komentáře