Energetická sanace nedostatečného zateplení panelových domů

Energetická sanace nedostatečného zateplení panelových domů

Paneláky, u nichž proběhlo zateplení na počátku 90. let, vykazují konstrukční nedostatky, závady či poškození. Jak získat výkonnější zateplení fasády panelových domů? 

U dříve provedených zateplovacích systémů bývá problém dohledat jejich tepelné, difúzní, statické a požární vlastnosti. Specialisté společnosti Baumit proto doporučují provést nejprve kontrolu skladby stávajícího ETICS před  aplikací dodatečného zateplovacího systému. Je nutné ověřit  i statickou způsobilost původní sendvičové panelové konstrukce. Poté následuje výběr vhodné lepící hmoty, lepení nových tepelně izolačních desek Baumit s vysokou prodyšností a vlastní kotvení izolantu. Kotví se buď speciálními  lepicími kotvami Baumit StarTrack Duplex anebo klasickými šroubovacími hmoždinkami. Na závěr dodatečného  zateplení fasády se zhotoví stěrková vrstva, která se po vyzrání opatří základním nátěrem a probarvenou pastózní omítkou.