Dům nad řekou

Dům nad řekou

Rodinný dům zasazený do krajiny v těsné blízkosti řeky Berounky utváří příjemné a také bezpečné místo pro život rodiny. Architekt David Damaška promyslel koncepci domu do každého detailu a umístil ho na betonovou podstavu, aby se v případě povodní bezpečně vznášel nad hladinou.


K nápadu umístit dům na betonovou podnož přivedla Davida Damašku z AAA atelieru právě blízká přítomnost řeky a zkušenosti s povodněmi před šesti lety, které zaplavily celou parcelu. Při návrhu podstavy jako elipsovitého pilíře se architekt inspiroval příděmi lodí rozrážející vlny a také stromem v blízkosti stavby a jeho odolným kmenem: „Návrh domu na podstavě se odvíjel od představy k nebi rostoucího stromu, pevně ukotveného v zemi díky kořenům“ odhaluje autor rodinného domu schopného odolat případným povodním, hrozících rozvodněním blízké Berounky.

Opravdu se zdá, jakoby tento rodinný dům ve staré zástavbě Černošic vyrůstal ze země spolu s ořešákem rostoucím v jeho blízkosti. Neobvykle postavený dům na podnoži, která jej odpoutává od země a zároveň s ní spojuje, má schopnost symbolicky vyjadřovat spjatost člověka se zemí, architektury s krajinou, lidského života vně a uvnitř domu.

Z jiného úhlu pohledu dům naopak nad zemí levituje. Koncept odpoutání hmoty od země však přesto nenarušuje dojem stability a pevného zasazení.

Orientace domu umožňuje nejen působivý výhled do otevřeného prostoru údolí Berounky, lemovaného reliéfem Brdského pohoří, ale je zároveň výhodná z hlediska požadavků na nízkoenergetickou stavbu.

Protknutý betonem

Rodinný dům nad Berounkou je navržen v části podzemního, prvního a středu druhého nadzemního podlaží jako železobetonový monolit v kombinaci s ocelovou konstrukcí. Druhé nadzemní podlaží je pojato jako dřevostavba, která je rozvržena okolo monolitického železobetonového ztužujícího středu. Celek domu utváří tři vzájemně křížově provázané hmoty, výrazově oddělené jak barvou, tak materiálem. Těžištěm domu ve svislém směru prostupuje trychtýřovitý skelet spojující dům se zemí. Tento vetknutý trychtýř je viditelný v rovině založení, kde vytváří podnož, a v rovině střešní, kde poskytuje prostor pro efektivní umístění solárních panelů.

Hlavní vstup do domu je řešen přes tři schody do zvýšeného prvního nadzemního podlaží přibližně metr nad úrovní stávajícího terénu. V tomto přízemí do sebe volně přechází několik místností: obývací pokoj, kuchyň s jídelnou, pracovna s knihovnou a hala s koupelnou a samostatným WC. Točitým ocelovým schodištěm uvnitř trychtýřovitého pilíře, vertikálně spojujícího všechna patra, lze sejít do jednoho podzemního podlaží a vystoupat do patra.

V patře jsou situované dětské ložnice, ložnice rodičů, koupelna se saunou a WC. Obytný prostor dále doplňuje terasa. K zajištění chodu domu je nezbytná i technická místnost v přízemí. Pro snadné vedení rozvodů vody, kanalizace a topení propojuje patra instalační šachta.

V případě záplav
Základová konstrukce domu – železobetonová monolitická izolovaná vana – je s ohledem na hladinu spodní vody a geologické poměry založena na dvanácti kořenových mikropilotách, rozmístěných po obvodě eliptické podnože, izolující a chránící dům před nepříznivými vlivy počasí a případnými povodněmi. 

Elipsa je natočena kolmo ke směru případné zátopové vlny na základě pozorování skutečné situace při posledních povodních. Díky svému tvaru umožňuje obtékání vodou podobně jako u lodní přídě. Její tvar dále umožňuje z hlediska ­dispozice podlaží větší variabilitu a optimální rozložení sil a délek konzol, respektive jejich průhybů.

Volba železobetonového monolitu jako základní nosné páteře domu byla logická, stejně jako další doplnění konstrukcemi z oceli a dřeva s ohledem na odlehčení převislých konzol.

Dům nad řekou vytváří kultivované prostředí pro bydlení čtyřčlenné rodiny. V bezpečné vzdálenosti nad vodou v případě záplav, v sousedství vzrostlých stromů a s působivým výhledem do krajiny.

 1. NP
 2. NP

Rodinný dům nad řekou
Místo stavby: Černošice – okres Praha-západ
Název stavby: Dům nad řekou
Projektant: AAA atelier, s. r. o., Ing. arch. ­David Damaška, Ph.D.
Zpracovatelé:
Ing. arch. David Damaška, Ph.D.
Ing. Miroslav Eaderla, CSc. (statika)
Ing. Petr Štěpánek (tzb)
Parcela: 2 630 m2
Zastavěná plocha: 149 m2
Užitná plocha: 243 m2
Obestavěný prostor: 553 m3
Začátek realizace: 3/2005
Konec realizace: 12/2008

Kateřina Kotalová
Foto: Dano Veselský

Článek byl uveřejněn v čsopisu ASB.