Vítězný návrh fasády

Vítězný návrh fasády

A’Design Award and Competition je mezinárodní soutěž, která oceňuje nejlepší designové koncepty, produkty a služby. Hlavním záměrem soutěže je podpora a propagace tvůrců a celkové zlepšení kulturní úrovně. Porota letos ocenila návrh fasády psychiatrické léčebny, jehož autorkou je mladá česká designérka Lenka Polívková.

Soutěž je rozdělena do čtyř hlavních kategorií: Průmyslový design, Grafický design, Architektura a interiér, Umění a inženýrství. Inspirací autorky jednoho z vítězných projektů bylo povznést strohou atmosféru brownfieldu, který v minulosti fungoval jako areál Žižkových kasáren v Písku. Na průčelí vstupní budovy místní Psychiatrické nemocnice navrhla originální geometrickou malbu, která vzbuzuje trojrozměrný dojem. „Pluj s lehkostí a zároveň pociťuj sílu klidu“, taková je snaha ve vyjádření autorky. Malba ztvárňuje díky 3D efektům dynamický pohyb prostorem. Budova se ztrácí ve vlajících plachtách, které evokují lehkost a odpoutanost.

Na míru prostředí

Smyslem aplikace designu na zeď (walldesign či wallart) je pro Lenku Polívkovou kultivace prostředí. Její motiv však není náhodným ani prázdným dekorem a neřadí se mezi Street art. Má svou koncepci, je navržen na míru danému prostředí, vypovídá o jeho charakteru, který často bývá schován za zdmi budovy. Design „Take off“ (ve smyslu odpoutej se a buď volný od všeho tíživého) je zacílen dvěma směry. První míří dovnitř k pacientům léčebny, druhý pak směrem ke všem venku. „Zůstane-li v divákovi něco, o čem bude přemýšlet, pak dílo splnilo svůj účel,“ říká autorka.

Mříže jako stožár

Malba bude realizována v létě 2016 týmem třech akademických malířů za pomoci vlastních, speciálně vyrobených šablon pokládaných na síťoví. Použity budou vysoce kvalitní a odolné fasádní barvy. S největší překážkou se Lenka Polívková potýkala hned na začátku jejího navrhování. Problémem byla samotná plocha zdi, jejíž celistvost je narušena zamřížovanými okny vedoucími svisle středem budovy. Z bezpečnostních a technických důvodů nebylo možné je zakrýt. Žádný z původních návrhů nepřebil depresivní pohled na mříže připomínající vězení. Řešení se samo dostavilo poté, jakmile autorka přestala vidět okna jako překážku. Naopak právě na nich nakonec postavila celý koncept designu. Dala jim roli nosného středu = stožáru. Plachty se pak už v harmonii s ním rozevlály samy.

Proces návrhu

Proces návrhu

Proces návrhu

Staré a nové řemeslo

Zajímavostí je, že při vytváření návrhu neprováděla autorka žádný průzkum, ani se neinspirovala jinými zdroji. Pracovala pouze s pohledem na danou budovu, s vědomím, co má motiv vyjádřit, naslouchala své intuici. Originalita autorčiny tvorby spočívá v propojení moderní počítačové grafiky s klasickým řemeslem = malbou. Tímto pojetím obhajuje um lidské ruky, která umí držet tempo v jakékoli oblasti moderního umění. Podle Lenky Polívkové mění design obyčejné věci na neobyčejné, nudné na zajímavé, smutné na veselé, nesrozumitelné na srozumitelné, depresivní na nadějné, ošklivé na krásné. Svůj design nejraději aplikuje na velké plochy technických budov, hal a reprezentativních prostor.

Text: TEREZA JANIŠOVÁ
OBRAZOVÝ MATERIÁL: ARCHIV LENKY POLÍVKOVÉ

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.

RubrikySoutěže