V centru Brna potřebují novou základní školu. O její podobě rozhodne soutěž

Botanická, Brno
Zdroj: KAM Brno

Vedení města Brna by rádo posílilo kapacity základního školství v centru, konkrétně výstavbou nové školy na Botanické. Její podoba by měla vzejít z urbanisticko-architektonické soutěže, kterou připravila Kancelář architekta města Brna.

„Kapacity základních škol jsou v centrální městské části často na hranici možností. Rádi bychom proto na Botanické postavili školu novou, a to se sportovním zaměřením. Aby vznikla škola moderní a funkční, vypíšeme projektovou urbanisticko-architektonickou soutěž, v níž budou architekti navrhovat nejen novou budovu, ale také její okolí. Architekti se tedy budou zabývat například dopravní obslužností nebo napojením na cyklostezku. Výsledky soutěže bychom měli znát v první polovině května 2023,“ uvedla primátorka Markéta Vaňková.

S vypracováním investičního záměru na školu s 18 kmenovými třídami a kapacitou maximálně 540 žáků souhlasila Rada města Brna letos v únoru. Následně začala Kancelář architekta města Brna připravovat soutěž na návrh podoby nové školy.

„Soutěž bude řešit nejen novou základní školu, ale i celé veřejné prostranství před Nejvyšším soudem. Porota bude mít 12 členů a bude složena ze závislé a nezávislé části,“ uvedl Filip Chvátal, radní pro územní plánování a rozvoj.

Závislá část poroty:
1. RNDr. Filip Chvátal, Ph.D. (zástupce města Brna);
2. Mgr. Monika Lukášová Spilková, Ph.D. (zástupce města Brna);
3. prof. Ing. arch. Michal Sedláček (ředitel Kanceláře architekta města Brna);
4. Mgr. Jaroslav Suchý (zástupce města Brna), jako náhradník;
5. Ing. arch. Vojtěch Mencl (starosta městské části Brno-střed), jako náhradník;
6. Ing. Martin Vlk (starosta Tělocvičné jednoty Sokol Brno I.), jako náhradník.

Nezávislá část poroty:
1. Ing. arch. Zdeňka Vydrová (Brno);
2. Ing. arch. Adam Halíř (Praha);
3. Ing. arch. Tomáš Dvořák (Brno);
4. Ing. arch. Ondřej Píhrt (Praha);
5. Ing. arch. Vítězslav Nový (Brno), jako náhradník;
6. Ing. arch. Karel Adamec (Karlovy Vary), jako náhradník.

Navrhnou budovu i veřejné prostranství

Účastníci soutěže budou mít předmětnou lokalitu rozdělenou na 2 části. V první, označené A, budou navrhovat samotnou budovu školy, v druhé s názvem B se zaměří na blízké veřejné prostranství. „V okolí zamýšlené školy se nacházejí tři kulturní památky. Těmi jsou budova Nejvyššího soudu, Masarykův studentský domov a Husův sbor. Cílem tedy bude také upravit přilehlá veřejná prostranství, a to s ohledem na význam okolní zástavby. Zájemci o účast v soutěži mohou zasílat svá portfolia do soutěže do 21. listopadu 2022. Porota ze zaslaných portfolií vybere minimálně 3 a maximálně 8 účastníků, kteří budou navrhovat základní školu pro 540 žáků. Své návrhy budou architekti zpracovávat do konce března,“ doplnil Filip Chvátal, radní pro oblast územního plánování a rozvoje.

„Soutěž je vyhlašována s cílem vybrat nejlepší návrh a architekta základní školy. Lokalita B, tedy veřejná prostranství, bude řešena v soutěži pouze ideově a výsledky soutěže budou sloužit městu Brnu jako podklad pro možné budoucí úpravy tohoto místa,“ podotýká Michal Sedláček, ředitel Kanceláře architekta města Brna.

Od partnerů ASB

Nová základní škola včetně víceúčelové haly vznikne v areálu Tělocvičné jednoty Sokol Brno I. „Celkem zde vznikne 18 kmenových tříd, kapacita školy bude maximálně 540 žáků. Škola bude bezbariérová, důraz klademe na to, aby se děti učily v kvalitním a podnětném prostředí. Součástí projektu je i vybudování kuchyně, jídelny a víceúčelové haly. V letních měsících budou moci děti sportovat na sportovištích Tělocvičné jednoty Sokol Brno I,“ dodal radní pro oblast školství a sportu Jaroslav Suchý.

Návrhy bude posuzovat porota, která byla jmenována na konci srpna 2022. Vítěz urbanisticko-architektonické soutěže obdrží odměnu 750 tisíc Kč, účastník na druhém místě získá 575 tisíc Kč a třetí místo je ohodnoceno 425 tisíci Kč.

red