Ocenění v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017 udělena

Ocenění v soutěži Stavba roku Středočeského kraje 2017 udělena

Slavnostní udělení titulu Stavba roku Středočeského kraje 2017, Ceny hejtmanky, 6 Zvláštních cen i Ceny veřejnosti proběhlo za přítomnosti zástupců vedení kraje a také patera Vladimíra Kelnara, kanovníka a kancléře metropolitní kapituly sv. Víta, v zastoupení pana kardinála Dominika Duky dne 12. října 2017 v kapli sv. Anny v areálu Horního zámku v Panenských Břežanech.

Soutěž o Stavbu roku Středočeského kraje 2017 představuje architektonicky i stavebně kvalitně zpracované objekty na území kraje a také reprezentuje průřez investičně, sociálně i společensky významných regionálních staveb.

Čtvrtého ročníku soutěže se zúčastnilo 13 staveb, které byly dokončené, uvedené do provozu nebo zkolaudované do konce června 2017. Porota všechny objekty navštívila a navrhla 3 nominace na titul Stavba roku Středočeského kraje 2017. Od 1. září měla veřejnost možnost hlasovat o Cenu veřejnosti na www.stavbaroku.cz ze všech soutěžících.

Soutěž se koná pod záštitou hejtmanky a za přispění Středočeského kraje ve spolupráci Odborem kultury a památkové péče Krajského úřadu Středočeského kraje. Organizátorem a odborným garantem soutěže je Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství.

Předsedkyně poroty, Ing. arch. Markéta Svobodová, hodnotí letošní ročník: „S odbornou porotou jsme navštívili všechny přihlášené stavby, které i letos prezentují široký a typologicky rozmanitý okruh staveb. Zastoupeny jsou stavby pozemní i letecké dopravy, modernizované školy a industriální objekty, rekonstruované památky, bytová výstavba a stavby sportu a wellnesu. Oproti minulým ročníkům je zde nově zastoupen také projekt zahrnující rozsáhlou práci s krajinou. Pokládám za velmi důležité vyzdvihnout, že předmětem této soutěže není pouze přehlídka samotné architektury, jako např. u jiných soutěží, ale nedílnou součástí hodnocení staveb je i posuzování jejich náplně a společenského přínosu. V tom spatřuji tuto soutěž ojedinělou a významnou. Za porotu mohu konstatovat, že všechny přihlášené stavby, ať již s oceněním či bez, jsou významným příspěvkem k rozvoji Středočeského kraje.“

Hejtmanka Středočeského kraje, Ing. Jaroslava Pokorná Jermanová, komentuje: „Soutěžící stavby reprezentují průřez prioritami Středočeského kraje, od významných staveb dopravní infrastruktury, přes kultivaci nevyužitých ploch, oživení významných kulturních památek, podporu kvalitního bydlení, rozvoj průmyslu a podnikání, až po rozvoj školství a sportu. Také je velmi potěšující, že mezi tolika objekty je převaha staveb veřejných a téměř polovina staveb jsou díla, jejímiž investory jsou správa kraje nebo obce Středočeského kraje. Svědčí to o tom, že i krajská správa našla cestu ke kvalitní architektuře, a že neváhá s uplatněním současných trendů ve stavitelství. I to je pozitivní zpráva letošního ročníku soutěže.“

Cenu hejtmanky předala v zastoupení JUDr. Kateřina Černá, ředitelka Krajského úřadu Středočeského kraje.

Titul Stavba roku Středočeského kraje 2017

Nominace na titul

 

6. Panorama Golf Resort v Kácově

Autor: Libor Jirásek, Martin Rajniš, Mojmír Ranný, Michael Terech
Projektant: Golfer s. r. o., AED project, a. s., Ranný architects s. r. o.
Dodavatel: Construction Management
Přihlašovatel:Golfer s.r.o.
Investor: Sázava Parkland, a.s.

Zdůvodnění udělení titulu:
Stavba je mimořádná svým rozsahem a propracovaným konceptem řešení krajinářských úprav, vyniká urbanistickým konceptem areálu a architektonickým řešením budovy klubu. V oblasti golfového developmentu se může řadit k nejlepším evropským areálům. Realizace projektu výrazně přispívá k rozvoji turistického ruchu ve Středočeském kraji.

Cena hejtmanky Středočeského kraje 2017

Nominace na titul

Cena veřejnosti (6980 hlasů) 

 

9. Gymnázium Jana Palacha v Mělníku – výstavba tělocvičny

Autor: Ing. arch. Adam Rujbr, Ing. arch. Michal Grošup
Projektant: Adam Rujbr Architects s.r.o.
Dodavatel: Alstap s.r.o.
Přihlašovatel:Alstap s.r.o.
Investor: Středočeský kraj

Zdůvodnění udělení ocenění:
Mé rozhodnutí se opíralo nejen o nepochybné architektonické kvality celé stavby, o její moderní až futuristický vzhled. Ocenila jsem i vysokou funkčnost nové tělocvičny, která umožní provozovat řadu sportů nejen studentům gymnázia, ale i sportovním klubům z okolí Mělníka. Nemáme v kraji mnoho tělocvičen, které by umožňovaly provozovat i prostorově náročnější sporty, jako jsou futsal, házená, florbal, basketbal, volejbal či badminton díky velké a kvalitní hrací ploše. Je také skvělé, že tělocvična svými parametry umožňuje pořádat dokonce ligová utkání. Její význam tím přerůstá hranice města i kraje.

Nejdůležitější pro mé rozhodování však bylo, že se v této stavbě do jednoho architektonického celku spojují dvě priority Středočeského kraje – podpora školství a podpora sportu. Vždyť úspěch a kvalita obou oblastí spolu úzce souvisí a dokonce se i vzájemně podmiňuje. Věděli to již staří Řekové, když hlásali jednotu těla a ducha. Věděla to i císařovna Marie Terezie, když s povinnou školní docházkou myslela i na nutnost sportovního vyžití žáků. Na stejnou věc myslel i Středočeský kraj jako investor, protože ví, jak je propojení školy, sportu a zejména sportování mladých lidí důležité. Cením si také toho, že celý areál vhodně doplňuje i zeleň, která zde celkově vytváří příjemné prostředí.

Cena za nejlepší rekonstrukci památkového objektu

2. Horní zámek a kaple sv. Anny v Panenských Břežanech

Autor: Peter Kováčik, Jiří Kryl
Projektant: Ing. Peter Kováčik
Dodavatel: MTStav Příbram s.r.o., EMH stavební CZ s.r.o.
Investor: Středočeský kraj

Zdůvodnění udělení ocenění:
Výsledkem projektu je nejenom náročná stavební obnova kulturní památky objektu zámku a kaple (J.B. Santini Aichel), ale rovněž nové využití památky v souladu s historickým kontextem místa, který významem přesahuje rámec Středočeského kraje. 

Cena za nejlepší energetické řešení stavby

4. Casa Serena – novostavba wellness na zámku Roztěž

Autor: ATIP a.s.
Projektant: ATIP a.s.
Dodavatel: PSG Zlín a.s.
Přihlašovatel:Casa Serena s.r.o.
Investor: Casa Serena s.r.o.

Zdůvodnění udělení ocenění:
Novostavba objektu wellnessu s bazénem používá technologii tepelných čerpadel, která výrazně snižuje emise oxidu uhličitého do ovzduší a je tak šetrná k životnímu prostředí.

Cena za nejlepší investiční záměr

7. Stavební úpravy a rekonstrukce objektu výškové budovy v Měšicích u Prahy

Autor: LABOR13 s.r.o.
Projektant: LABOR13 s.r.o.
Dodavatel: CL-EVANS s.r.o.
Přihlašovatel:CL-EVANS s.r.o.
Investor: Q Park Měšice s.r.o.

Zdůvodnění udělení ocenění:
Stavba je příkladnou ukázkou konverze průmyslových staveb. Záměr soukromého investora umožnil vznik architektonicky kvalitní přestavby a nových pracovních příležitostí.

Cena za nejlepší stavbu určenou k veřejnému účelu

10. Městský krytý bazén v Mladé Boleslavi

Autor: Atelier 11 Hradec Králové s.r.o.
Projektant: Ing. Tomáš Mrázek
Dodavatel: SYNER, s.r.o.
Přihlašovatel:SYNER, s.r.o.
Investor: Městská společnost sportovní a rekreační areály, s.r.o.

Zdůvodnění udělení ocenění:
Výstavba nového bazénu, který se těší velkému zájmu široké veřejnosti a je rovněž využíván pro výuku, prezentuje významný počin města v rozvoji veřejné občanské vybavenosti.

Zvláštní cena poroty pro stavbu, kterou financuje obec

5. Obnova kaple Nejsvětějšího Vykupitele v Radimi

Autor: Ing. arch. Marek Prchal
Projektant: Ing. arch. Marek Prchal
Dodavatel: AKANT ART, v.o.s.
Přihlašovatel:Obec Radim
Investor: Obec Radim

Od partnerů ASB

Zdůvodnění udělení ocenění:
Realizace obnovy kaple je příkladnou ukázkou přístupu a investování obce k ochraně kulturního dědictví a zároveň významně přispívá ke kultivaci veřejného prostoru.

Zvláštní cena poroty za dlouhodobou koncepci rozvoje

12. Základní a mateřská škola Juventa v Milovicích

Autor: Ing.arch. Petr Horák
Projektant: Arch. Design project a.s.
Dodavatel: STRABAG a.s.
Přihlašovatel:MĚSTO MILOVICE
Investor: MĚSTO MILOVICE

Zdůvodnění udělení ocenění:
Přestavba školy v Milovicích je dalším významným počinem města při řešení využití rozsáhlých objektů po sovětské armádě. Realizace rozsáhlého projektu musela rovněž skloubit požadavky stavby a školního provozu. Koncepčně tak záměr navazuje na projekt přestavby pro účely městského úřadu, který byl úspěšný v prvním ročníku této soutěže.

 

Podrobnosti o soutěžících stavbách najdete na www.stavbaroku.cz.

ZDROJ: PR článek společnosti Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství

 

RubrikySoutěžeŠtítky