Další ročník mezinárodní soutěže Brick Award vyhlášen

Společnost Wienerberger AG pořádá každé 2 roky soutěž Brick Award, jejíž další ročník byl právě odstartován. Do Brick Award 2020 lze právě nyní přihlásit výjimečné cihlové stavby z celého světa.

Projekty mohou přihlašovat architekti či odborná veřejnost elektronicky prostřednictvím webové stránky wienerberger.cz/brick-award-20. Do nového ročníku je možno cihelné stavby přihlašovat do 9. dubna 2019 včetně.

Ocenění Brick Award je spojeno s finanční odměnou ve výši 7 000 EUR pro vítěze hlavní ceny a 5 000 EUR pro každého z vítězů jednotlivých kategorií.

Soutěž je rozdělena do pěti kategorií:
• Příjemný domov (rodinné domy)
• Společné bydlení (bytové domy)
• Společná práce (administrativní a industriální stavby)
• Sdílené společenské prostory
• Inovativní, novátorské projekty

Poslední zmiňovaná kategorie je zaměřena na inovativní koncepce a netradiční způsoby užití cihel. Příkladem mohou být nové stavební technologie nebo použití cihel na míru danému projektu či použití cihelných materiálů jako unikátních dekorativních prvků.

V předložených projektech musí hrát významnou roli keramické výrobky od pálených cihel po lícové cihly, keramické obklady nebo cihlovou dlažbu. Účast v soutěži není podmíněna použitím výrobků společnosti Wienerberger.

Zvláštní pozornost bude věnována tomu, jak budovy spojují atributy funkčnosti, udržitelnosti a energetické úspornosti. Dalším podmiňujícím kritériem je, aby byl projekt aktuální, tj. dokončen v roce 2016 nebo později.

Brick20 logo cervena

Zdroj: Wienerberger

RubrikySoutěže