Brick Award 2022: Otevřena registrace do 10. ročníku mezinárodní soutěže

Slezská univerzita, Fakulta rozhlasu a televize, Katovice, Polsko, Hlavní cena, Brick Award 2020
Zdroj: Wienerberger

Čeští architekti mohou přihlašovat své realizace do jubilejního ročníku celosvětové soutěže Brick Award, ve které dominuje pálený keramický materiál jako hlavní stavební prvek.

Soutěž Brick Award tradičně pořádá společnost Wienerberger AG každé dva roky. Prestižní architektonická soutěž byla poprvé vyhlášena v roce 2004, jejím záměrem je ukázat potenciál tradičního materiálu, pálené cihly, v moderních a inovativních realizacích staveb.

Přihlásit lze výjimečné cihlové stavby z celého světa. Do 8. dubna 2021 se mohou přihlásit také čeští architekti a odborná veřejnost. Odborná porota Brick Awards 2022 bude oceňovat díla, která vyjadřují kontinuitu v práci s cihlou a uplatňují nový, kreativní přístup v jejím využití jako osvědčeného stavebního materiálu.

Iturbide Studio, Mexico City, Mexiko, Vítěz kategorie Příjemný domov, Brick Award 2020 | Zdroj: Wienerberger

Rozhoduje kvalita, originalita, estetika a funkčnost

Kritéria hodnocení zahrnují inovativní koncept designu a architektury, zručné a inovativní použití cihel, ale též kvalitu architektury z hlediska estetiky, tvaru a konfigurace projektu. Zvláštní pozornost se rovněž věnuje přiměřenosti projektu ve vztahu k jeho zamýšlenému účelu, typu budovy a kulturnímu kontextu, jakož i aspektům udržitelnosti a energetické účinnosti.

V posledním ročníku Brick Award 2020 se soutěž těšila mimořádnému zájmu, celkem se přihlásilo 644 projektů z 55 zemí. Vítězem prvního ročníku v roce 2004 byl český architekt Josef Pleskot se svým řešením průchodu valem Prašného mostu na Pražském hradě. Pro vítěze hlavní ceny je v ročníku 2022 připraveno ocenění ve výši 7 000 EUR, každému z vítězů jednotlivých kategorií připadne odměna 5 000 EUR.

Pět soutěžních kategorií

 • Příjemný domov
  Rodinné domy, dvojdomy a malé bytové projekty vysoké architektonické kvality, které poskytují pohodlné, zdravé a udržitelné bydlení.
 • Společné bydlení
  Bytové domy, které nabízejí inovativní rezidenční řešení, které zohledňuje trendy a výzvy urbanizace, jakými jsou nedostatek prostoru, sociální výzvy a nové životní koncepty.
 • Společná práce
  Komerční, administrativní a průmyslové stavby, které poskytují pohodlné, estetické a funkční prostory.
 • Sdílené společenské / veřejné prostory
  Pohodlné, estetické a funkční veřejné budovy pro vzdělávání, kulturu a zdravotní péči, veřejná místa a projekty infrastruktury.
 • Inovace / novátorské projekty
  Inovativní koncepty a netradiční způsoby využití cihel, jakými jsou nové stavební technologie, na míru vyráběné cihly nebo využití ornamentů v projektu.
Knihovna Maya Somaiya, Kopargaon, Indie, Vítěz kategorie Inovace / Novátorské projekty, Brick Award 2020 Zdroj: Wienerberger

Podmínky pro přihlášení projektu

 • Významná část stavby musí být postavená ze stavebního materiálu na bázi pálené keramiky (cihelné bloky, lícové cihly, cihelná dlažba, keramická střešní krytina, cihlové fasádní panely);
 • Projekt musí být dokončený v roce 2018 nebo později;
 • Stavba musí splňovat kritéria jedné ze soutěžních kategorií;
 • Přihlášení projektu do soutěže není podmíněno použitím stavebních materiálů Weinerberger. Pálené keramické výrobky však musí být v projektech zakomponovány jako jeden z hlavních stavebních prvků.

Hodnocení projektů

Během podzimu 2021 bude zveřejněno 50 nominovaných projektů, které vyberou porotci z řad světových expertů na architekturu. Koncem jara 2022 odborná porota rozhodne o vítězi hlavní ceny a vítězích 5 vypsaných kategorií. Oficiální slavnostní vyhlášení vítězů a předání cen proběhne následně ve Vídni.

Podrobnosti k soutěži a registraci projektu na Wienerberger.cz/brick-award.

ZDROJ: Wienerberger
RubrikyAktuálně, Soutěže