Nominace na cenu Architekt roku 2016 vyhlášeny
Galerie(2)

Nominace na cenu Architekt roku 2016 vyhlášeny

Odborná porota na svém jednání po živé diskusi vybrala finalisty ceny Architekt roku 2016. Nominováni jsou Marcela Steinbachová, Michal Kuzemenský, Zdeněk Sendler, Ivan Kroupa a tým Yvette Vašourková a Igor Kovačević.

Cena Architekt roku je udělována osobě či osobám, které se v uplynulém období 5 let svým inovativním přístupem významně zasloužily o architekturu v České republice konkrétními tvůrčími či organizačními činy a to jak na poli návrhu domů, stavby měst a tvorby krajiny ale i skrze teoretickou, vzdělávací, propagační, publikační a popularizační práci. Součástí slavnostního vyhlášení výsledků bude také udělení ceny Architekt obci tandemu architekt – obec, který se významně zasloužil o rozvoj veřejného prostoru.

Architekt obci, nové ocenění pro tandem architekt – samospráva

Soutěž o cenu Architekt obci byla letos poprvé vypsána Ministerstvem pro místní rozvoj, Svazem měst a obcí ČR a časopisem Moderní obec v rámci ceny Architekt roku. Soutěž si klade za cíl poukázat na nutnost dobré spolupráce mezi architektem a samosprávou při tvorbě a plánování obce s důrazem na tvorbu veřejného prostoru.

Z celkem 19 přihlášek vzešli tři finalisté. Odborná porota v čele s Ing. arch. Reginou Loukotovou, Ph.D., (ARCHIP, GEM architects, s.r.o.) těmito finalisty určila:

  • Obec Trojanovice na Novojičínsku (starosta Mgr. Jiří Novotný) – Ing. arch. Kamil Mrva, Ph.D. / Revitalizace v území Horečky v Trojanovicích (konkrétně Zvonička na Horečkách 2010, Rekonstrukce amfiteátru na Horečkách 2013-2015, dlouhodobá spolupráce samosprávy s architektem)
  • Město Litomyšl (starosta Radomil Kašpar) – Ing. arch. Zdeňka Vydrová, městská architektka / Regulační plán Mariánské ulice a koncepce úpravy Partyzánské ulice
  • Obec Líbeznice v okrese Praha-východ (starosta Mgr. Martin Kupka) – Atelier M1 architekti / Úprava veřejných budov – Obecní úřad, Dům služeb a Zdravotní středisko – Tři věže

Do finále se dostal také tandem Obec Lužná (starosta Václav Kejla) – doc. Ing. arch. Václav Dvořák CSc., s kolektivem / Bydlení pro seniory Lužná, jež obdržel nejvíce hlasů veřejnosti a stal se vítězem facebookové soutěže.

Odborná porota při svém rozhodování přihlížela k těmto aspektům: dlouhodobá komplexní/hluboká spolupráce (nejen jednotlivé projekty, ale i zájem o plánování obce), politicko-kulturní aspekt, aktivní role starostů, zájem o plánování obce kulturně vystavěné, společenská angažovanost (práce pro obec)/společenská role architektury, vytvoření podmínek pro budoucí spolupráci s architekty, zapojení veřejnosti, zásadní věci pro obec (pro formování/uzdravení obce) a inspirace pro další obce.

Držitel ceny Architekt obci bude vyhlášen v rámci vyhlášení výsledků soutěže Architekt roku pořádané společností ABF, a.s., letos 21. 9. během slavnostního galavečera při příležitosti 27. mezinárodního stavebního veletrhu FOR ARCH.

Představení finalistů a více informací na www.architektroku.cz.

Ivan Ryšavý, Moderní obec
Zdroj: PR článek společnosti ABF, a.s.