asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví

Kooltherm – izolace z fenolické pěny šetří náklady na topení a zvětšuje užitnou plochu

30.10.2014

Společnost Kingspan Izolace vyrábí a prodává po celém světě izolační desky s vysokou kvalitou pro obytné budovy i komerční prostory. Naše izolační desky mají nejvyšší tepelnou účinnost na čtvereční metr ve srovnání s jinými (tradičními) izolačními materiály, jsou trvanlivé, ekologické a snadno se zpracovávají. Použití těchto výrobků je nejsnadnějším způsobem jak splnit požadavky Stavební vyhlášky a budoucí požadavky na výstavbu!

Venkovní fasádní deska Kingspan Kooltherm® K5 je tepelně izolační deska z tuhé pěny. Jádro desek tvoří tuhá fenolická pěna s uzavřenou buněčnou strukturou. Desky jsou na obou stranách opatřeny povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny, která je s jádrem desky spojena během výrobního procesu. Materiál neobsahuje chlorované a fluorované uhlovodíky (CFC) a hydrochlorované a fluorované uhlovodíky (HCFC). Objemová hmotnost jádra desky je 35 kg/m3.

Izolace, která šetří místo

Desky Kooltherm K5 jsou určeny pro tepelnou izolaci odvodových stěn budov formou vnějšího kontaktního zateplovacího systému. Materiál je vhodný pro tepelnou izolaci novostaveb i rekonstrukcí. Vzhledem k tomu, že tepelná izolace Kingspan Kooltherm K5 má výrazně nižší součinitel tepelné vodivosti, než běžné tepelněizolační materiály, lze volit menší tloušťku tepelného izolantu ve vnějším kontaktním zateplovacím systému. S ohledem na tuto vlastnost je výhodné použít materiál zejména pro tepelnou izolaci obvodových stěn budov, kde se klade důraz na nízkou potřebu tepla na vytápění (zejména pro nízkoenergetické a pasivní domy). Obecně vzato použití materiálu Kingspan Kooltherm K5 u novostaveb umožňuje lepší využití zastavěné plochy (tenčí obvodové stěny, větší užitná plocha v interiéru). Při použití tepelného izolantu Kingspan Kooltherm K5 lze použít kratší kotevní prvky a menší šířku parapetu než při použití tepelné izolace z EPS nebo minerálních vláken.

Kdy je vhodná využití ultratenké izolace

Kooltherm K5 se hodí prakticky na všechny stavby, zejména pak pro tepelnou izolaci obvodových stěn budov nebo jejich částí, u kterých lze aplikovat jen omezenou tloušťku tepelné izolace ve vnějším kontaktním zateplovacím systému. Jeho malou tloušťku oceníte i u obvodových stěn, kde malý přesah střechy umožňuje použít jen omezenou tloušťku tepelného izolantu, případně kde by dodatečné zateplení z minerální vlny, potažmo EPS způsobilo výrazné rozšíření ostění oken a tím snížení úrovně denního osvětlení v interiéru. Stejnou výhodou je i využití izolačních panelů Kooltherm K5 v ostění a nadpraží oken, kde šířka okenního rámu umožňuje použít jen omezenou tloušťku tepelného izolantu, případně na stěně mezi interiérem a balkonem nebo lodžií, kde by použití tepelného izolantu z EPS nebo z minerálních vláken způsobilo výrazné zmenšení užitného prostoru na balkonu nebo lodžii.

Aplikace

Vnější kontaktní zateplovací systém s tepelným izolantem Kingspan Kooltherm K5 se aplikuje v souladu s ČSN 73 2901 – Provádění vnějších tepelněizolačních kompozitních systémů (ETICS) a s technologickým předpisem výrobce zateplovacího systému. Desky tepelné izolace se lepí na očištěný a soudržný podklad předepsaným lepicím tmelem. Po zatuhnutí lepicího tmelu se provádí mechanické kotvení desek k nosnému podkladu předepsanými fasádními hmoždinkami. Na přikotvené tepelněizolační desky se nanáší základní vrstva z předepsaného tmelu, vyztužená skleněnou tkaninou. Vzhledem k tomu, že povrch tepelné izolace Kooltherm K5 se nevyrovnává broušením, volí se větší tloušťka základní vrstvy tmelu, než při použití tepelné izolace z EPS, průměrně 8 mm (min 5 mm, max 10 mm). Povrch základní vrstvy se opatří penetrací a finální omítkou.

Zdraví a bezpečnost

Veškeré výrobky Kingspan Kooltherm® jsou chemicky neškodné pro životní prostředí a při použití bezpečné. Na žádost vám zašleme bezpečnostní informační list našich výrobků. Přesto je při používání výrobku potřeba zajistit dostatečné větrání uzavřeného prostoru.

Technické údaje

Vlastnost Hodnota
Třída reakce na oheň (ČSN EN 13501-1) B-s1, d0 (v aplikaci)
Objemová hmotnost cca. 35 kg/m3
Pevnost v tlaku při 10% deformaci (ČSN EN 826) ≥ 100 kPa
Rozměrová stabilita 48 hod. 70°C a 90% RV (délka a šířka) ≤ 1,5 %
Rozměrová stabilita 48 hod., −20°C / +70°C (délka a šířka) ≤ 1,5 %
Difúzní odpor (μ) 35
Uzavřené buňky Min. 90 %

Součinitel tepelné vodivosti lambda 0,020 W/m.K

www.kingspaninsulation.cz

ZDROJ: PR článek společnosti KINGSPAN a.s.