asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Expo 2010 – skončila první světová zelená výstava

22.11.2010
Ambicí světové výstavy Expo 2010, která skončila na konci října, bylo představit se světu jako první světová zelená výstava. S tímto cílem byla navržena opatření s využitím nejmodernějších technologií a mnoha zelených technologií (například LED či fotovoltaika), jimiž se snižují emise uhlíku spojené s výstavou Expo o 60 až 70 %. Uhlíková rovnováha by měla být dosažena v horizontu 4 až 5 let po výstavě. Toto všechno však není jen „výkladní skříní pro návštěvníky“, konstrukce Expo parku bude integrována do urbanistického rozvoje města Šanghaj a zlepšování městské infrastruktury s pomocí zelených technologií má podle plánů pokračovat i nyní po výstavě.
Rekordní počet návštěvníků potvrdil, že šlo o největší světovou výstavu všech dob. Výstava byla tvrdou prověrkou městské infrastruktury, která díky konání akce naznala výrazného zlepšení. Většinu infrastruktury zabezpečila firma Siemens, přičemž k tomuto účelu využila technologii s hodnotou převyšující miliardu eur.

Přibližně 90 % z této částky se pojí s trvale udržitelnými a environmentálně šetrnými produkty a řešeními – například pro efektivní dopravu a čistý vzduch nebo vodu v Šanghaji, která se bude do města dodávat pomocí technologie na filtrování vody z jezera Lake Tai. Siemens také dodal technologii pro více než čtyřicet vystavovaných projektů, na výstavišti zabezpečil též rozvody elektrické energie a systémy protipožární ochrany.

Zelená řešení

I když se projekty týkající se trvale udržitelného městského rozvoje prezentovaly přímo v jednotlivých pavilonech, samotné výstaviště bylo zdařilým příkladem zelené městské infrastruktury.

OSRAM jako oficiální světový partner výstavy Expo 2010 pro osvětlení dodal ve spolupráci se svou mateřskou firmou Siemens zelenou technologii pro více než čtyřicet projektů. Energeticky úsporná svítidla osvětlovala nejen interiéry budov, ale i uličky, chodníky a turistické značky v pečlivě vybíraném světle – v barvách měkké čínské červené, zlatého draka či třpytivě bílé... Vrcholné momenty v tomto směru představoval Čínský pavilon (China Pavilion), Expo centrum (Expo Centre) a pavilon s názvem My jsme svět (We are the world pavilion). Na výstavišti bylo celkem umístěno více než 150 000 LED diod (light emitting diode – elektroluminiscenční dioda), které spotřebují o 80 % méně energie než konvenční žárovky a dokazují, že ochrana klimatu a estetické osvětlení mohou jít ruku v ruce.

Světová výstava Expo je největší mezinárodní výstava průmyslového rozvoje a kultury jednotlivých států, organizovaná periodicky od poloviny 19. století. Oficiálním pořadatelem je Burreau of International ­Expositions (BIE).

Areál výstavy Expo 2010 Šanghaj se rozkládal na ploše 5,3 km2 v části Pudong a byl rozdělen do pěti sekcí. Výstava byla slavnostně otevřena 1. května 2010 a trvala až do konce října. Zúčastnily se jí dvě stovky zemí a mezinárodních organizací a naplnilo se očekávání pořadatelů – výstavu navštívilo 70 miliónů návštěvníků z celého světa.

Mottem výstavy Expo 2010 bylo „Lepší město, lepší život“, v rámci něhož se zde prezentují řešení a myšlenky trvale udržitelného rozvoje. Toto téma je mimořádně důležité především pro Čínu, v níž má 175 měst více než milion obyvatel.

Jednotlivé pavilony ve velké míře využívaly úsporné technologie – například 60 metrů vysoký Čínský pavilon s rozlohou 160 000 čtverečních metrů, který byl jedním z největších projektů firmy Siemens na výstavě Expo, využíval téměř výhradně energeticky úsporné technologie, a byl proto hodnocen jako nejvýraznější zelený prvek výstavy. Dalším vynikajícím příkladem energeticky efektivní technologie byl Hamburský dům (Hamburg House), který svým provedením patřil mezi energeticky nejúspornější budovy světa. Potřebnou energii získával z tepla produkovaného elektrickými spotřebiči používanými v tomto domě a od návštěvníků, kteří sem během výstavy zavítali. Tímto způsobem byla produkce skleníkových plynů téměř nulová.

Návazně na řešení pro sníženou spotřebu energie zabezpečila firma Siemens před začátkem výstavy potřebnou infrastrukturu, která umožnila přiměřenou dodávku elektrické energie do města během konání akce a také po jejím ukončení. Během léta, kdy je spotřeba energie v Šanghaji každoročně nejvyšší, představovali návštěvníci Expa tvrdou zkoušku dodávek elektrické energie. K zabezpečení potřeby energie sloužila nejúčinnější uhelná elektrárna na světě Waigaoqiao. Tato elektrárna pokryla 30 % energetické spotřeby výstavy a města a ve srovnání s konvenčními uhelnými elektrárnami v Číně má přitom roční spotřebu uhlí o milion tun nižší – při stejném množství vyprodukované energie. Účinnost zvýšená nejmodernějšími technologiemi až na 46 % sníží emise CO2 o téměř tři miliony tun ročně. Navíc v blízkosti města otevře Siemens letos svůj první větrný park, jímž vyjde vstříc potřebě energie z větrných turbín na čínském trhu.

Díky tomu může Čína uspokojit část rostoucí potřeby elektrické energie z obnovitelných zdrojů.
Navzdory všem zmíněným opatřením je však nutno říci, že celková potřeba energie pro výstavu Expo a město Šanghaj byla obrovská. Podívejme se však na konkrétní řešení, která na výstavě stála za pozornost a ukazují cestu, jak obrovský problém s energetickou efektivností do budoucna řešit.

Čínský pavilon

V pavilonu, který byl výjimečný svou atmosférou, vyzařovalo světlo více než 23 000 Golden Dragon Plus LEDek od firmy OSRAM. Osvětlení zářilo až do vzdálenosti 66 metrů. Na přesné směsi LED světla v Gugong red se pracovalo šest měsíců.

Instalovaná integrovaná a energeticky úsporná řešení si kladla za cíl dosáhnout, aby byl Čínský pavilon „zeleným orientačním bodem“ se sníženými provozními náklady a výrazně zlepšenou energetickou účinností. Šlo hlavně o následující oblasti.
  • Zařízení pro distribuci energie: všechna instalovaná zařízení přispívala ke snížení spotřeby energie díky extrémně nízkým nákladům na provoz a údržbu, recyklaci materiálů, kompaktnímu návrhu a tomu, že izolačním médiem byl vzduch, který zabraňuje vzniku škodlivých emisí plynů.
  • Osvětlení: díky „zeleným“ osvětlovacím technologiím a řešením mohl pavilon dosáhnout nejen (v noci) nádherného vzhledu, ale také významně přispíval k energetické účinnosti.
  • Automatizační systém budovy (BAS): inovativní systém APOGEE zabezpečoval nejen vysokou kvalitu vnitřního vzduchu, ale s jeho pomocí i bylo možné centrálně sledovat, řídit a kontrolovat jednotlivá zařízení nebo systémy, jako jsou přenos a distribuce energie, osvětlení, výtahy, klimatizace, zásobování teplem a vodou, požární signalizace a zabezpečovací systém. Tímto způsobem se ovládá jejich provozní stav, stav spotřeby energie a dosažené úspory energie.
  • Systém požární signalizace a zabezpečovací systém.

Světové Expo centrum – fórum pro technologie a vědu
Centrum Expo – dlouhé 350 metrů a široké 140 metrů se rozkládalo na ploše 142 000 m2. Systém osvětlení centra byl založen na inteligentním digitálním systému řízení osvětlení DALI firmy OSRAM, který poskytuje větší energetickou efektivnost, šetrnost a flexibilitu k životnímu prostředí, protože světlo je stmívané. Pomocí integrovaných fluorescenčních zářivek a kompaktních fluorescenčních zářivek v kombinaci se zařízeními elektronického řízení energetické efektivnosti bylo dosaženo úspory energie až do 25 % v porovnání se dvěma třetinami konvenčního řešení osvětlení. Celkově lze říci, že i při nákladných řešeních osvětlení použitých v Expo centru byla ukázána možnost ušetřit až 33 % energie.

Neomezené tvořivé možnosti s OLED a LED
V pavilonu My jsme svět ukázala firma OSRAM (ve společném podnikání s firmou Traxon Technologies) možnosti, které nabízejí organické světloemitující diody (OLED) z hlediska designu a energetické účinnosti. V rámci instalace řady panelů Orbeos OLED vytvářejících rám zrcadla dokazuje, že OLED už mohou hrát roli ve vysoké kvalitě veřejného osvětlení. Pavilon byl rozdělen do pěti sfér a bylo v něm využito 1 180 kusů uměleckých výrobků Nano Liner firmy Traxon, které mění barvu a vytvářejí tak zajímavé animace – výjimečně jasné, a zároveň šetrné k životnímu prostředí v rámci řešení LED osvětlení.

Český pavilon a expozice
Pavilon České republiky měl rozlohu 2 000 m2 a patřil mezi nejúspěšnější pavilony výstavy. Navštívilo jej více než 8,5 mil. návštěvníků, získal cenu za Nejkreativnější přínos mezinárodní kulturní výměně a jako první našel svého kupce – českou expozici Plody civilizace koupila Farma československo-čínského přátelství. Fasádu pavilonu tvořila stylizovaná mapa chráněné městské zóny UNESCO – historického centra Prahy.
Pro pavilon byl charakteristický i originální vstup – stuha symbolizující spojení mezi městem a jeho okolím. Byla tvořena dřevěnou kostrou s polystyrénovou výplní potaženou vrstvou sklolaminátu. Konstrukce byla vybavena vnitřním osvětlením s LED zdroji, pochozí plocha byla pokryta umělou trávou, stejně jako část vnitřní expozice.

Hamburský dům
Hamburský dům představoval unikátní a zajímavou budovu, která jako první splnila kritéria certifikovaného pasivního domu v Číně. Dům měl mimořádně nízkou spotřebou energie – odpovídala pouhým 10 % spotřeby energie na vytápění nebo chlazení běžného domu, přičemž uvnitř je během roku udržována konstantní teplota na úrovni přibližně 25 °C. Hamburský dům využíval v maximální míře teplo produkované návštěvníky a instalovaným elektrickým zařízením. Zároveň v něm byly využity obnovitelné zdroje energie (geo­termální energie a solární energie) jako doplňkové zdroje energie pro vytápění, chlazení a napájení.

Společnost Siemens vybavila tento objekt nejmodernějším automatizačním systémem budovy. V objektu byl též použit systém zpětného získávání tepla z odpadního vzduchu a přivádění čerstvého pročištěného vzduchu dovnitř, přičemž je zabezpečen nejlepší účinek – zachování tepla a dobrý průtok vzduchu s téměř absolutním vyloučením přítomnosti prachu v místnosti. Hamburský dům měl v sobě zabudovaný systém řízení budovy, který pomáhal dosáhnout maximálního využití slunečního světla pomocí inteligentního řízení osvětlení a elektrických záclon.

Stálé stavby
I po ukončení výstavy Expo 2010 v areálu zůstává pět stálých staveb – Čínský pavilon, Pavilon Téma, Expo kulturní centrum, Světové Expo centrum a Expo Boulevard. Všechny tyto stavby jsou vybaveny nejkomplexnějšími funkcemi se zdůrazněním „zeleného“ akcentu. Mezi distribuční zařízení energie použitá v těchto budovách patří například:
  • produkty zahrnující nízkovoltové a středněvoltové rozvaděče, které zajišťují stabilní provoz a energetickou bezpečnost všech technických zařízení v budově; použitá řešení zabezpečují mnohem nižší provozní náklady, náklady na údržbu, delší životnost, recyklaci materiálů bez poškození životního prostředí a minimalizované ztráty energie,
  • osvětlovací řídicí systém pro Expo Boulevard: kompletní vnitřní řídicí systém osvětlení KNX/EIB budovy Expo Boulevard dodala firma Siemens; systém zajišťuje centralizované a energeticky efektivní řízení osvětlení veřejných prostranství, komunikací, čekacích oblastí a indikačních světel; kromě ručního ovládání ke snížení spotřeby energie umožňuje pokročilý systém i automatické konstantní řízení osvětlení.

Článek vznikl z podkladů společnosti Siemens.

Ing. Silvia Friedlová
Foto: Siemens

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB HAUSTECHNIK.

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.

Další z Jaga Media