terasa od WPC WoodPlastic produktová řada Terafest 04 1

Naše terasy jsou všude kromě Antarktidy

Česká společnost WPC – WoodPlastic patří k nejvýznamnějším evropským výrobcům a dodavatelům teras, plotů a obkladů stěn z kompozitu dřeva a polymeru. O firmě sídlící ve středočeských Bukovanech, jejíž brány opouští každý den více než …