Tepelná izolace trochu jinak
Galerie(5)

Tepelná izolace trochu jinak

Partneři sekce:

Zvýšené náklady na energii a úniky tepla způsobené vlivem nedostatečné nebo netěsné tepelné izolace jsou v zimě nejčastější bolestí starších domů i mnoha novostaveb. Tento problém je však stále aktuálnější i v letních měsících. Jednou z nejlepších alternativ pro mnohé konstrukce staveb je foukaná celulózová izolace CLIMATIZER PLUS®

Tyto izolace, jejichž základem je dřevité vlákno, se díky svým vynikajícím technických vlastnostem používají jako výborný izolant, zvyšují odolnost před napadením houbami a plísněmi i odolnost proti ohni. Navíc jsou velmi účinné při ochraně proti letním vedrům.

To, že izolace má dům dokonale ochránit před úniky tepla v zimě je známou skutečností, ale jak funguje ochrana v létě, již tak známé není. Výhodou této přírodní dřevité vlny je přirozená schopnost vyrovnávat vlhkost a akumulovat teplo v mnohem větší míře než izolace uměle vyráběné. Těchto vlastností je možné velmi dobře využít u moderních staveb i při dodatečném zateplení. V kombinaci s membránami regulujícími difuzi vodních par konstrukcemi lze efektivně zpříjemnit pobyt v interiéru, aniž by byl vyvolán pocit nepohody vlivem absolutního uzavření konstrukce za pomoci zcela těsných parozábran. Stejně tak při působení proti nadměrnému přehřívání konstrukcí jsou tyto izolanty schopny do sebe absorbovat až dvojnásobné množství tepla ve srovnání s uměle vyráběnými. Izolace tak rovněž přispívá spolu s dobře navrženou konstrukční skladbou k omezení přehřívání interiéru v horkých letních dnech.

Domácí kutilství není již v této oblasti nejlepším řešením. Správné používání materiálů, různé řazení vrstev podle difuzního odporu a důraz na řešení detailů je v dnešní době již práce vhodná pro profesionály. Školené firmy vedle aplikace izolace a velmi výhodných cen materiálu s montáží poskytují i služby spojené s návrhem vhodného provedení a použití správných doplňkových materiálů a postupů práce. Součinitel tepelné vodivosti je na úrovni cca 0,039 W/m . K. Pro zateplení stropní konstrukce tudíž běžně postačují tloušťky izolace od 22 do 30 cm podle požadavků zákazníka, stejně jako u ostatních kvalitních izolací. Pro plné využití těchto vlastností je u všech  moderních izolací vždy důležité perfektní provedení v detailech stavby. Netěsný, větrem zmítaný nezaizolovaný detail nakonec může způsobit stejné ztráty jako špatná izolace na desítkách metrů čtverečních standardně izolované plochy.

foukaná celulózová izolace, střecha Celulózová izolace CLIMATIZER PLUS se velmi dobře aplikuje při zateplení krovu střechy mezi deskové materiály UDI tvořené dřevitými vlákny nebo mezi speciální membrány Proclima. Výsledkem je střešní plášť s vynikající ochranou proti letním horkům, hluku a zejména únikům tepla v zimě.

Foukaný způsob aplikace je v tomto případě předností. Aniž by se musela celá konstrukce rozebírat, je možné ji naplnit s velmi dobrým přilnutím k detailům. Materiál takto aplikovaný je navíc lehký (35–55 kg/m3) a konstrukci přitěžuje jen minimálně. Při budování obytných prostor v podkroví se aplikace provádí do vhodně připravených dutin mezi krokvemi. Často se používají podstřešní pojistné hydroizolační fólie určené pro přímý kontakt s tepelnou izolací. Novým trendem je však použití sádrokartonu nebo deskových dřevovláknitých materiálů typu Udi CLIMATE ® z interiéru a difuzně otevřených desek Udi TOP®  nebo difuzních membrán z vnější strany střechy. Mezi tyto desky se pak ideálně zafouká celulózová izolace CLIMATIZER PLUS. Interiérovou desku je možné opatřit libovolně barevnou strukturovanou omítkou.

foukaná celulózová izolace, střecha foukaná celulózová izolace, střecha
Perfektní řešení tepelné izolace střechy. Vlevo: krytina je uložena na křížovém laťování, difuzně otevřenou a zároveň hydroizolační vrstvu tvoří systém Udi TOP®  na krokvích s předsazenými expandéry. Foukaná izolace CLIMATIZER PLUS zateplí prostor mezi krokvemi a přeruší tepelný most vytvářený hranoly z masivního dřeva. Řešení interiérového obkladu je již prakticky bez omezení. Vpravo: montáž desek systému Udi TOP ®  přímo na krokve, expandéry použity z vnitřní strany.

Celý systém je difuzně otevřený, perfektně odstíní veškeré tepelné mosty a poskytuje maximální komfort z hlediska akustiky i regulace teploty v letních měsících. Jedná se přitom o zcela přírodní materiály, které poskytují interiéru skutečně výjimečnou atmosféru, teplé povrchy všech stěn i předmětů i vysokou ochranu před vnějším hlukem.
 
Více na www.ciur.cz.

–>–>