Nemůžete zvenku? Zateplujte zevnitř!

Nemůžete zvenku? Zateplujte zevnitř!

Partneři sekce:

Díky speciálním panelům s označením Kingspan Kooltherm K17 určeným pro vnitřní zateplení, lze výrazně vylepšit i tepelnětechnické parametry budov, které z různých důvodů nelze zateplit tradiční metodou zvenku – zejména u historických fasád památkově chráněných budov.

Deska Kingspan Kooltherm K17 je izolační deska z rezolové pěny se součinitelem tepelné vodivosti lambda 0,020 W/m.K. Je opatřena na jedné straně povrchovou úpravou na bázi skleněné tkaniny a na druhé straně uzavřenou parotěsnou hliníkovou fólií, na níž je celoplošně nalepena sádrokartonová deska o tloušťce 12,5mm. Výborné parametry tepelné vodivosti této desky umožňují při jejím použití minimalizaci tloušťky stavební konstrukce, díky tomu zůstane většina obytné plochy a obytného prostoru i po zateplení zachována.

Desku Kingspan Kooltherm® K17 lze díky její vysoké izolační hodnotě a sádrokartonové povrchové úpravě použít jako ideální izolační materiál pro rekonstrukce vnitřních stěn a stropů.

Více na www.kingspaninsulation.cz