Zlepšení tepelnětechnických vlastností budov Základní a mateřské školy Broumy
Galerie(4)

Zlepšení tepelnětechnických vlastností budov Základní a mateřské školy Broumy

Původní stavba školy pochází z roku 1961, ale postrádala jídelnu, družinu i tělocvičnu. Sportovní zázemí dostala škola až v roce 1983, kdy byla zkolaudována tělocvična a v roce 1999 byla uvedena do provozu moderní kuchyně s jídelnou. V podkroví pak zároveň vznikla školní družina. K úplnému dokončení výstavby školního areálu došlo v roce 2000, kdy byl otevřen sportovní areál školy. 

V září 2001 se z nevyhovujících prostor v centru obce přestěhovala do nového moderního prostředí v přístavbě školy mateřská škola a od 1. ledna 2003 se stala součástí školy. V současnosti má celý uzavřený vzdělávací areál čtrnáct učeben, tělocvičnu, venkovní sportovní areál, školní družinu, školní jídelnu, odpočinkovou plochu pro žáky a mateřskou školu se zahradou.

V roce 2015 se Obci Broumy podařilo získat dotaci a z evropských fondů financovat projekt na Zlepšení tepelnětechnických vlastností budov za více než 13 milionů korun. Realizace začala již v únoru 2015 za provozu školy, kdy byla zahájena rekonstrukce střech staré budovy. Byla odstraněna původní krytina a zateplení škvárou. Izolace střechy byla provedena vrstvou polystyrenu a vrchní lepenkou.

Během dubna a května byla vyměněna okna v tělocvičně a upravila se hala školy, kde byly dřevěné dveře vyměněny za okna. Bylo provedeno kompletní zateplení všech budov polystyrenem a nová fasáda. Změnil se i způsob vytápění školy, hlavním zdrojem tepla jsou nyní tepelná čerpadla, nahrazující kotelnu z roku 1999 spalující propan butan.

Fakta

Název stavby: Základní škola a mateřská škola Broumy
Adresa objektu: Školní 242, 267 42 BROUMY, okres Beroun
Původní stavba: 1961, 1983, 1999
Rekonstrukce: 2015 – 2017
Dodavatel zařízení Panasonic: KLIMAVEX CZ, a. s.

Použité technologie:

Instalace VRF (Centrální klimatizační systém) v ZŠ a MŠ BROUMY
Celkový dodaný výkon: 114,9kW (65,8 + 49,1)
Venkovní jednotka: Panasonic U-20GE2E5
Venkovní jednotka: Panasonic U-16GE2E5
Vodní výměník: 2 x Panasonic PAW-500WX2E5
Nástěnný ovladač: 2 x Panasonic CZ-RTC2

 

Z podkladů společnosti Panasonic.
Foto: Panasonic

Článek byl uveřejněn v časopisu TZB Haustechnik 4/2017.