Partneři sekce:
 • Stavmat

Montujeme terasu ze dřevoplastu

Montujeme terasu ze dřevoplastu

Základem dlouhé životnosti terasy je správně připravený podklad. Terasa z kompozitního materiálu musí být vždy montována na pevnou podkladovou vrstvu, například beton, původní dlažbu apod. Podklad musí být vyrovnaný. Požadovaný sklon podkladu pro správný odvod vody zpod konstrukce je 5 mm/m směrem od budovy. Až po splnění těchto kritérií se může instalovat podkladový profil terasy.

Informace o materiálu:

 • Kompozitní materiál – kombinace dřeva a plastu s přírodním vzhledem (vyvážený poměr – 50 % dřeva a 50 % plastu), 100% recyklovatelný.
 • Systém plastových spon s pružinou, které absorbují příčnou dilataci desek.
 • Hliníkové podkladové profily, nosnost terasového systému 1 400 kg/m2.

Co budete pořebovat

 • Terasová deska Twinson O-Terrace + deska 140 × 28 × 4 500 nebo 6 000 mm
 • PVC spona P 9528 a šroub P9546 na hliníkový podkladový profil 85 ks spon a 100 ks šroubů
 • Počáteční a koncová spona z nerezové oceli
 • Podkladový profil Twinson 48 × 35 × 4 500 nebo 6 000 mm
 • PVC spona P9540, šroub P9538 a montážní bit, 100 × spona, 120 × šroub + bit
 • Počáteční a koncový hliníkový profil, 8 × 30 × 3 000 mm
 • Koncový kryt 10 × kryt, 20 × svorka
 • Šroub z nerezové oceli 25 mm
 • Nářadí: Vodováha, Svinovací metr, Pila s karbidovým kotoučem, Elektrická vrtačka, Přímočará pila, Akumulační vrtačka/šroubovák

01 | Podkladový profil

Podkladové profily terasy se instalují na pevný vyrovnaný podklad.

02 | Osová vzdálenost

Profily by měly být umístěny osově maximálně 60 cm od sebe.

03 | Šroubování

K podkladu se trvale upevňují šrouby s nezapuštěnou hlavou ve vzdálenosti každých 50 cm. Díru pro ně je třeba vždy předvrtat.

04 | Fixování u stěny

Pokud je profil fixován v blízkosti stěny nebo jiné vertikální struktury, je nutno nechat vždy mezeru alespoň 5 mm.

05 | Rovina

Použitím dvoumetrové latě se průběžně kontroluje rovina instalovaných profilů. Každou desku terasy by měly podepírat alespoň tři profily.

06 | Řezání desek

Před kladením se desky nejprve nařežou na potřebnou velikost. V úvahu je třeba brát rozpínavost 3 mm na metr. Pro zabezpečení dokonalého řezu a úhlu by měly být odřezány oba konce.

07 | Startovací klip

Ke každé podpěře se upevní startovací klip z nerezové oceli.

08 | Předvrtání

Profil je nutno předvrtat a kuželovitě zahloubit, aby se daly šrouby dostatečně zapustit.

09 | První deska

První deska se umístí zasunutím do počátečního profilu.

10 | Fixační spony

Po pevném osazení desky se nasunou a přišroubují fixační spony na každý opěrný profil s vrtačkou nastavenou na nízkou rychlost a vysoký točivý moment.

11 | Rozpínací mezera

Při čelním střetu dvou desek je třeba použít další podpěru a dvě spony. Měli byste se vždy přesvědčit, že v tomto místě vznikla 10 mm široká rozpínací mezera. Podél lišty udržujte mezeru 10 mm, příčně 4 mm.

12 | Upevnění

K eliminaci vzniku dilatačních spár lze pro zlepšení estetického vzhledu použít celé desky (6 m) plus dva metry z další desky (přičemž se délky desek v další řadě vzájemně vystřídají). Desky se zabezpečí proti rozpínání a pohybu zavrtáním dvou šroubů do fixační spony. Zároveň je nutno ověřit, zda jsou stále souběžné s první deskou.

13 | Koncová deska

Podlaha by měla být zakončena buď plnou deskou, nebo deskou odřezanou na přesné rozměry.

14 | Ořezání okrajů

Před aplikací soklové ukončující lišty musí být desky ořezány rovně s okrajem terasy.

15 | Koncový L-profil

Použijete-li k zakončení L-profil, každých 60 cm se přichytí šrouby.

16 | Soklová lišta

Soklová lišta (koncový L-profil) se přichytává šrouby do podpěrných profilů maximálně 30 cm od sebe. První díra se vyvrtá 3,5 cm od kraje. Je třeba se ujistit, že jsou lišty připevněny k podpěrám po celé délce.

Životnost

Montážní systém má zásadní význam z hlediska životnosti. Konstrukce z kompozitního materiálu bude působit jako kompaktní celek, jen když se budou desky montovat na kvalitní instalační systém, který dbá i na řešení detailů. Desky se instalují systémem pero–drážka, který neumožňuje propadnout drobným předmětům. Systém se instaluje na hliníkové podkladové profily, což má významný vliv na životnost celé konstrukce. Hliníkové profily jsou sice o něco dražší než běžné profily z plastu, vyznačují se však lepší nosností, a lze je proto instalovat s rozpětím až 60 cm. K zhotovení terasy se jich spotřebuje menší počet než v případě podkladových profilů z plastu a dřeva, což znamená úsporu.

TEXT + FOTO: Inoutic, spol. s r. o.
Odpovědná redaktorka: Andrea Dingová

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.