Partneři sekce:
  • Stavmat
  • REHAU

Demoliční rýpadla

Demoliční rýpadla

Častým a v některých případech dokonce jediným možným způsobem likvidace starých budov nebo staveb je použití demoličních rýpadel. Jde o jistý druh pásových hydraulických rýpadel, která pomocí speciálních pracovních zařízení, jako jsou např. drtiče, nůžky, kolové rozrušovače či rychloupínače, vykonávají bourací práce.Demoliční rýpadla (High Reach Demolition) se vyrábějí v různých velikostech a provedeních – od univerzálních menších a středních rýpadel na odstraňování následků demolic přes speciálně sestavené stroje s přímými výložníky na demoliční práce v menších výškách až po stroje s velkými výškovými dosahy.

Pracovní zařízení demoličních rýpadel

Tyto demoliční stroje se skládají ze speciál­ního, tzv. děleného výložníku, středního dílu, dělené násady a pracovních nůžek. Pro potřeby demolic v největších výškách jsou demoliční rýpadla vybavena zesíleným rámem, ochrannými mřížemi kabiny, plynule naklopitelnou kabinou a přídavnými hydraulickými okruhy pro práci s demoličním pracovním nářadím. Moderní stroje mají navíc rozdělený výložník na tři kusy. To znamená, že je lze použít bez středního kusu pro snížený výškový dosah nebo po namontování podkopového zařízení na základní část výložníku jako podkopový stroj (například při odklízení zbytků demolic).

Demoliční rýpadla s dlouhým dosahem

Mezi nejprodávanější modely demoličních rýpadel patří stroje s dlouhým dosahem. Jde o typy odvozené z podkopových strojů, jejichž hmotnost je asi 23 až 45 t a maximální výškový dosah 40 m. Při dlouhodobých pracích v menších výškách lze střední díl výložníku snadno vyjmout. Tento systém hydraulického rychloupínání i rychlospojek zkracuje a zjednodušuje dobu demontáže či případnou změnu na podkopové rameno. Dobrý výhled na pracovní nářadí a pohodlí pro obsluhu zabezpečuje hydraulická kabina, kterou je možno naklopit o 30°.

Vybavení demoličních rýpadel

V současnosti je většina demoličních rýpadel opatřena sledovacím systémem, který pracuje na bázi satelitního sledování polohy strojů prostřednictvím GPS. Tento systém umožňuje majiteli i servisním pracovníkům kontrolovat polohu a pohyby stroje, jeho funkce, závady nebo případné poruchy při provozu a zároveň jim umožňuje získávat informace o využití či vytíženosti rýpadla v práci. Upozorňuje na jakýkoliv pohyb demoličního stroje mimo vymezené pracoviště a jednou denně (obvykle v noci) hlásí údaje o jeho provozu, počtu odpracovaných motohodin, vytížení, použití přídavných zařízení nebo stavu paliva.

Taktéž sleduje provozní teploty jednotlivých částí a nestandardní jevy či poruchy při provozu. Tyto údaje následně pomocí satelitu odevzdává do ústředí, což umožňuje oprávněným pracovníkům prostřednictvím internetu získávat informace potřebné pro vyhodnocení či případný servisní zásah.

Servisní střediska jsou tak bezodkladně informována o signálech budoucích možných poruch. To umožňuje majitelům rýpadel sledovat způsob používání a využití strojů včetně denních, týdenních nebo měsíčných přehledů, a získávat tak potřebné údaje, aniž by byly nutné dodatečné výkazy nebo by byly zkresleny výsledky.

Závěr

Především z důvodu efektivnosti, šetrnosti k okolí, nižší prašnosti a bezpečnosti je použití demoličních rýpadel častým a v některých případech i jediným možným způsobem likvidace starých staveb.

Ing. Igor Šumichrast
Foto: archiv společnosti Kuhn Slovakia

Autor je prokuristou společnosti Kuhn Slovakia, s. r. o.

Komentáře