Partneři sekce:

Zavěšené větrané fasády z plechových prvků

Zavěšené větrané fasády z plechových prvků

Kovové obkladové prvky fasádních systémů umožňují ekonomické, lehké a odolné opláštění větraných fasád. Nejčastěji je najdeme na průmyslových stavbách nebo halách, v poslední době ale také například na administrativních a školních budovách. Variabilita řešení těchto typů fasád je poměrně široká – mohou být kombinovány v několika barvách nebo s dalšími materiály, například se sklem, dřevem či tahokovy.

Materiály

Fasádní prvky se nejčastěji vyrábějí z plechů s organickým povlakem, které jsou opatřeny plastovými laky a fóliemi na bázi polyesteru nebo polyvinylidenfluoru. Umožňují dobré tvarování, jsou odolné vůči povětrnostním vlivům a stálé. Dále se stále více využívá titanzinkový plech, který se běžně dodává v několika úpravách. Buď jako přírodní zinek nebo předzvětralý se světle šedou či tmavě šedou vrstvou. Měděné plechy se používají také v předzvětralé úpravě, hliníkové plechy bývají většinou opatřeny organickými povlaky. Žárově pozinkované plechy jsou vrstveným mate­riálem, kdy se optimální vlastnosti oceli spojují s ochranným účinkem zinkové vrstvy proti korozi.

Kazety

Jednou z možných variant fasádních obkladů je standardní kazeta, která vytváří hladké čtvercové nebo obdélníkové rastry s viditelnými připevňovacími prvky – stěna tak získává technický vzhled. Kazety mají po celém svém obvodu systém polodrážek a vytvářejí pravidelný rastr spár, v nichž jsou umístěny připevňovací prvky.

U dalšího typu kazety nejsou připevňovací prvky viditelné a velikosti spár je možné určit. Tímto způsobem autor projektu zvýrazní vybrané linie domu. Kazeta je zhotovena jako systém do sebe zapadajících zámků, který se k nosnému roštu připevňuje šrouby. Její spodní hrana se ukotví do zámku již připevněné kazety, horní hrana se šroubuje k nosnému roštu. Připevňovací šrouby jsou tedy skryty v zámku kazety. Šířka svislé spáry může být 5 až 50 mm.

Rekonstrukce objektu základní školy K Milíčovu v Praze
Nejedná se o standardní provětrávanou fasádu – skladba fasády je zde atypická a atypické je také uchycení kazet do obvodové konstrukce, na níž byl proveden kontaktní zateplovací systém, přes který jsou jednotlivé kazety uchycovány chemickými kotvami do nosné obvodové konstrukce.

Kazety, vyrobené z ocelového pozinkovaného lakovaného plechu, působí jako by byly vyrobeny z tahokovu. Do plechu o tloušťce 1,5 mm byly vysekány otvory požadovaného vzhledu. Perforace chybí v místech ohybů, aby byl ohyb tužší. Protože perforace plechu je poměrně hustá, nebyly kazety vyrobeny z předem lakovaného plechu – mohlo by tak dojít k obnažení oceli v jednotlivých řezech u otvorů. Kazety byly tedy vysekány a ohýbány z černé oceli, poté byly pozinkovány a lakovány.
Tento systém byl pro školu navržen mimo jiné i proto, aby se zabránilo jejímu „dodatečnému zdobení“ graffiti – dílo sprejerů totiž není na perforovaném plechu dobře vidět.
(architektonický ateliér Loxia)

Lamely

Horizontálně členěné rastry bez viditelných kotvicích prvků se na fasádách vytvářejí pomocí lamel. Lamely se připevňují k nosnému roštu šrouby tak, že se spodní hrana ukotví do zámku již připevněné lamely a přišroubuje se horní hrany. Do svislé spáry se vkládá dělicí T-profil. Lamely mohou být na stěně orientovány také svisle, mohou mít i různý profil. Minimální horizontální spára je 10 mm.

Vlnitý fasádní profil má sinusový průřez, vy­roben je z ocelového pozinkovaného plechu s povrchovou úpravou polyesterovým lakem. Lze ho však zhotovit i z jiných materiálů, například z předzvětralé mědi nebo titanzinku. Základní překrytí profilu je o jednu vlnu.

Konstrukční prvek systému tvoří nosný rošt, který je sestaven z jednoduchých bodových a liniových prvků, konzol a profilů a řešen je tak, aby umožnil eliminovat vliv případných nerovností podkladu.Také umožňuje umístit tepelnou izolaci, aniž by vznikaly tepelné mosty.

Nosné rošty

Nosné rošty jsou sestaveny z jednoduchých bodových a liniových prvků (konzol a profilů) a slouží k přenesení zatížení do stěnové konstrukce objektu. Obvykle jsou řešeny tak, aby umožnily eliminovat vliv případných nerovností podkladu a také aby se mezi ně a stěnu domu dala umístit tepelná izolace s vyloučením tepelných mostů.

U zateplené fasády se používá tzv. dvousměrný rošt – tepelná izolace je zde chráněna difuzně propustnou kontaktní fólií, která se aplikuje přes ni. Rošt umožňuje její fixaci a také vytvoření větrané vzduchové vrstvy pod pohledovými prvky systému.

Jednosměrný rošt vodorovný se používá v případě aplikace svisle orientovaných profilovaných plechů, jednosměrný rošt svislý pro aplikaci plechů orientovaných vodorovně v případě, že se fasáda nezatepluje.
Na nosné rošty se mohou aplikovat i jiné obkladové prvky fasád – například cementotřískové desky (Cetris), desky HPL (Kronospan), JAF, dřevěné obklady a další.

Od partnerů ASB

 Snímek ze stavby – obousměrný nosný rošt s předsazením 230 mm Hotel v Popradu s přístavbou kryocentra, jehož fasáda je zhotovená z matného černého plechu.
 Kladečský plán nosného roštu
Kladečský plán pohledových prvků

Přístavba hotelu v Popradu
Nosný rošt je dvousměrný, s předsazením 230 mm. Použity byly pohledové prvky z matného černého plechu s 35 mikrony polyesteru RAL 9005 – na parapetech, nadpraží a podhledech kazety typu Dekcassette standard, na ploše fasády Deklamella LAM 01/300. Zajímavým detailem je návaznost provětrávané fasády na velkou prosklenou výlohu, která je zapuštěna 1,2 m za rovinu fasády. Parapety a nadpraží jsou řešeny atypicky, pro ostění byly použity lamely, stejně jako na ploše fasády.

Fasádní systém tohoto typu není koncipován jako vodotěsný. Protože byly v tomto případě použity fasádní prvky i na parapetu, musel být tento detail řešen také z hlediska hydroizolačního.
(Ing. arch. Pavel Kučera, Ing. arch. Filip Rubáš, Archstudio)

Detaily

Konstrukční detaily, jako například nadpraží, ostění, spodní a horní ukončení, ukončení stěn u koutů apod., mohou být řešeny standardně. Tam, kde to není možné, se musí zvolit individuální řešení.
Rohy. Mohou být překryty ohýbanými profily nebo také rohovými kazetami s různými druhy ohybu. Pod pohledové prvky fasády se někdy aplikuje otevřený vnitřní roh, tzv. motýlek. Uzavřený vnitřní roh vytváří průběžnou ostrou hranu na rohu objektu. S fasádou může lícovat, ale může být také předsazen před fasádu. Volbou jiné barvy tohoto profilu spolu s dalšími lemovacími prvky lze zvýraznit obrysy budovy a prostupů. Vnější rohy z L-profilu se připevňují na pohledové prvky z vnější strany viditelnými nýty, případně speciálními šrouby v barvě fasády. Nejčastěji se využívá u fasád s profilovanými velkoplošnými prvky, jako je vlnitý nebo trapézový plech. Nejčastěji používaným typem rohu je pravoúhlý kazetový roh a kazetový roh ostrý a tupý – všechny jsou tvořeny jednou kazetou. Roh složený ze dvou kazet umožňuje vytvořit pravý, ostrý i tupý úhel bez větších omezení. U tohoto detailu je třeba dbát na precizní montáž, aby byla dodržena přesná linie rohu budovy.
Kouty. Univerzální a nejčastěji používaný je otevřený vnitřní kout – plechový profil ve tvaru L se vkládá pod pohledové prvky. Uzavřený vnitřní kout vytváří vystupující hranu a dvě na sebe kolmé plochy plechu, které uzavírají okraje pohledových prvků. Vhodný je pro fasády s horizontálně kladenými trapézovými a vlnitými plechy. Vnější kout profilu ve tvaru L se na fasádní pohledové prvky připevňuje zvenku.
Perforované prvky pod soklovou lištou vytvářejí přiváděcí otvory větrané vzduchové vrstvy, perforované prvky na atice vytvářejí odváděcí otvory vzduchové vrstvy. Zároveň slouží jako příponka pro oplechování atiky.

Popp, Velké Bílovice
Autor měl ve svém návrhu větší formát kazet, než bývá běžně doporučováno. Proto byly pro tuto stavbu navrženy fasádní kazety LE, které mají možnost variabilní svislé i vodorovné spáry. Vodorovné spáry byly na fasádě realizovány užší i širší tak, aby prvky z větší dálky působily větším dojmem.
(Ing. arch. Zdeněk Netolička, odpovědný projektant Ing. J. Švec)
Nosný rošt – konzola ve tvaru LNosný rošt L-profil a J-profil

z podkladů společnosti Dekmetal zpracovala Hana Vinšová
Foto: archiv Dekmetal, a. s.

RubrikyFasáda