Partneři sekce:
  • Stavmat

Montáž zavěšených odvětraných fasád

Montáž zavěšených odvětraných fasád

Nepřetržitá cirkulace vzduchu, která probíhá mezi zavěšenou odvětranou fasádou a zdivem, odvádí vlhkost a chlad a vysušuje zvlhlé zdivo. Při správném návrhu a provedení se tyto fasády mohou nezávisle na stavebním tělesu pohybovat a tím vyrovnávat jinak nepříznivé účinky teplotních a objemových změn. Návrh na správný postup práce naleznete v následujícím textu.

Plánování montáže

Při plánování montáže je třeba dbát na osvědčená pravidla techniky a směrnice pro fasádní obklady, jako i ustanovení stavebního dozoru, statiky a protipožární ochrany. Před začátkem montáže musí být budova přesně změřena. Je třeba přitom zohlednit umístění oken, dveří, rohů a výběžků.

Je nutné nezapomínat na nepřerušený přívod a odvod vzduchu, který zaručuje snížení vlhkosti jakož i kapilární oddělení obkladu a tepelné izolace, respektive povrchu zdiva, čímž se zabrání vydutí.

Postup montáže

Podkladní konstrukce ze dřevěných latí se připevní na zdivo atestovanými rámovými příchytkami. Latě musejí být impregnovány proti hnilobě, vlhkosti a škodlivému hmyzu. Pro jednoduché laťování se používají latě s rozměry 28 × 48 mm, resp. 38 × 58 mm. Světlá délka mezi latěmi nesmí přesahovat 62 cm a vzdálenost mezi nimi by měla být o 5 mm kratší než šířka izolačního materiálu.

Kvůli vyrovnání velkých nerovností stěny by se měla namontovat dvojitá podkladní konstrukce. V tomto případě se namontují latě nejdříve vertikálně a pak horizontálně. Nerovnosti stěny se vyrovnají montážními klíny z výrobního programu fasádního příslušenství. Při dvojité podkladní konstrukci se druhá vrstva tepelněizolačních desek může zabudovat do vodorovného laťování. Tím se zamezí vzniku tepelných mostů. Použi­té latě musejí mít i při tomto způsobu montá­že minimálně tloušťku plánované tepelné izolace. V každém případě je třeba zohlednit příslušná ustanovení Sdružení pokrývačů.

Na opracování a řezání fasádních profilů jsou vhodné kotoučové pily s horním vedením, přímočaré pily, úhlové brusky a ořezávací nože. K opracování přírodních rohů se doporučuje horní fréza s agregátem na frézování do roviny.

Fasádní obklady se montují svisle na nosnou konstrukci a bočně navzájem spojí perem a drážkou. Část s perem se připevňuje v místě předem vyražených podlouhlých otvorů. Používají se nerezavějící šrouby s čočkovitou hlavou, 4 × 40 mm. Zašroubují se dostatečně hluboko a při případném vzniku vypuklin je možné je dodatečně korigovat.

Na vytvoření rohů ke spojení dvou fasád s obkladem je možné použít vnější rohový profil. Druhou možností je vytvoření přírodního vnějšího rohu, čehož docílíme tím, že přišroubujeme kolmo na vodorovné nosné latě dvě vyrovnávací latě tloušťkou 23 mm. Potom se z dílců odstraní pero a drážka, připevní se kolmo na sebe a tím vytvoří přírodní roh.

Mezi izolační hmotou a fasádními profily musí být prostor, aby mohl vzduch pod fasádou neustále cirkulovat. Abychom tento prostor shora zakryli, použijeme na ukončení horní fasádní hrany ukončovací profil. Na spodní část fasády připevníme větrací profil. Ten zabrání vniknutí myší a hmyzu do konstrukce.

K připevnění fasádních profilů a profilů ostění na okraj ostění se použije vyrovnávací lať a k připevnění na horní a boční osazovací rám okna je vhodné použít krycí a začáteční lištu. Ořezané profily ostění se spojí s rohovými spojovníky a nasadí se na ostění jako ucelený prvek, který se připevní šrouby se zapuštěnou hlavou do dřevotřískových desek 3 × 40 mm.

Finální úpravy

Připevňovací drážka se zakryje svorkovou krycí lištou, která může přesahovat do rohového spojovníku maximálně 24 mm. Pro vyloučení posunutí by se krycí lišta měla přilepit v dolní části drážky profilu ostění. Následně se lehkými údery kladivem zapustí systémové rohy do prohlubně rohových spojovníků. Při montáži fasádních obkladů je nutné se řídit návodem přímo od výrobce. Jen tak se vyvarujeme zbytečných chyb.

z podkladů společnosti Stavební prvky, s. r. o., zpracovala Ludmila Doudová
Foto: Stavební prvky, s. r. o.